Τετ12192018

Τελευταία ΕνημέρωσηΤετ, 19 Δεκ 2018 2pm

Back Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Αυτοδιοικητικα Τοπικη Αυτοδιοικηση

Silvercity.gr | Τοπικη Αυτοδιοικηση

Βασικοί άξονες διαφωνίας για το Πρόγραμμα "Κλεισθένης Ι" για την Τοπική Αυτοδιοίκηση

dimarxeio

Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ και υποψήφιος Περιφερειάρχης Αττικής, Γ. Πατούλης, αναφέρθηκε εκτενώς στους βασικούς άξονες διαφωνίας της τοπικής αυτοδιοίκησης απέναντι στο Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι σημειώνοντας τα εξής:

-    Το εκλογικό σύστημα που προβλέπει το Πρόγραμμα Κλεισθένης θα δημιουργήσει ακυβερνησία στους Δήμους και τις Περιφέρειες

-    Δεν προωθεί καμία σημαντική αλλαγή στο μοντέλο διακυβέρνησης της χώρας, στη λειτουργία του Κράτους και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
-    Νομοθετεί αναιτιολόγητα τη συρρίκνωση της θητείας των αιρετών από τα πέντε, στα τέσσερα χρόνια. 
-    Επιχειρεί να επαναφέρει από το «παράθυρο» τις Κοινότητες
-    Παραπέμπει γενικώς στο μέλλον και χωρίς συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα τις αναγκαίες αλλαγές και μεταρρυθμίσεις στο Κράτος και την Τοπική Αυτοδιοίκηση
-    Δεν ενσωματώνει κρίσιμα ζητήματα στρατηγικής ενίσχυσης της αποκέντρωσης και προώθησης της Πολυεπίπεδης Διακυβέρνησης

Επιπλέον ο Γ. Πατούλης αναφέρθηκε και σε ζητήματα που χρήζουν άμεσων παρεμβάσεων προκειμένου να μπορέσουν να λειτουργήσουν οι δήμοι το επόμενο χρονικό διάστημα.

Μεταξύ άλλων επισήμανε ότι είναι απαραίτητη η ενημέρωση του ανθρώπινου δυναμικού της Αυτοδιοίκησης για τις αλλαγές στη διοίκηση των Δήμων, όπως και για την κατάργηση του προληπτικού ελέγχου του Ελεγκτικού Συνεδρίου από 1ης Ιανουαρίου 2019, με την οποία η ΚΕΔΕ έχει διατυπώσει τη διαφωνία της.

Αντίστοιχη διαφωνία έχει διατυπωθεί και για το μηχανισμό του δημοτικού διαμεσολαβητή στο επίπεδο του Νομού, ο οποίος έχει πολλές αρμοδιότητες ελεγκτικού χαρακτήρα, που καταστρατηγούν το άρθρο 102 του Συντάγματος.

Ο Γ. Πατούλης αναφέρθηκε όμως και σε μια σειρά από ρυθμίσεις του «Κλεισθένη» για τις οποίες η ΚΕΔΕ έχει εκφράσει τη θετική γνώμη της.

Ως ενδεικτικά παραδείγματα ανέφερε τη παροχή δυνατότητας συγκρότησης Διαδημοτικού Συνδέσμου Τεχνικής Υπηρεσίας, τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης των Δήμων με την ΜΟΔ και την ΕΕΤΑΑ, την Ηλεκτρονική Βάση Καταγραφής της Ακίνητης Περιουσίας, τη σύσταση Επιτροπής ανάπτυξης οικονομικών δραστηριοτήτων του πρωτογενούς και δευτερογενούς τομέα σε δημοτικές εκτάσεις και τη συγκρότηση διυπουργικών Επιτροπών με τη συμμετοχή της ΚΕΔΕ και της ΕΝΠΕ για τον ανακαθορισμό των αρμοδιοτήτων μεταξύ της Κεντρικής Διοίκησης, των Περιφερειών και των Δήμων.

Όλα όσα προβλέπει η τροπολογία για το "Βοήθεια στο Σπίτι" – Οι προσλήψεις

voithia sto spiti

Ανοίγει ο δρόμος για την προκήρυξη μέσω ΑΣΕΠ 3.257 μόνιμων θέσεων στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι», με τροπολογία που κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή από τα υπουργεία Εσωτερικών, Εργασίας και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Η τροπολογία προβλέπει τη σύσταση μόνιμων θέσεων στις αντίστοιχες δομές των δήμων που υλοποιούν το πρόγραμμα, ενώ παράλληλα καθορίζει τα κριτήρια για την μοριοδότηση των ήδη απασχολούμενων συμβασιούχων στο πρόγραμμα.

Στο πεδίο εφαρμογής της ρύθμισης υπάγονται κατ’ αρχήν όσοι οι δήμοι ή νομικά πρόσωπά τους συμμετείχαν εξαρχής στο πρόγραμμα και σύναψαν σχετική σύμβαση με την ΕΕΤΑΑ το 2011 και συνεχίζουν μέχρι σήμερα να απασχολούν προσωπικό για την παροχή των σχετικών υπηρεσιών.

Οι εν λόγω ΟΤΑ θα πρέπει να τροποποιήσουν τα οργανογράμματά τους και να συστήσουν οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού ίδιων κλάδων και ίδιου αριθμού με τις θέσεις του προσωπικού που απασχολείται σήμερα για την παροχή των σχετικών υπηρεσιών, καθώς και επιπλέον θέσεις κατά 7% που θα καλυφθούν από κοινωνικά προστατευόμενες ομάδες.

Η προϋπηρεσία μοριοδοτείται με 17 μονάδες ανά μήνα για συνολική εμπειρία έως 84 μήνες (7 έτη), ενώ λόγω της ιδιαίτερης φύσης και του αντικειμένου των υπηρεσιών κατ’ οίκων φροντίδας ηλικιωμένων, οικονομικά αδύναμων, ΑμεΑ κ.λπ. η εμπειρία προτάσσεται έναντι της εντοπιότητας.

Μέχρι τη δημοσίευση των οριστικών πινάκων διοριστέων, οι σχετικές υπηρεσίες θα παρέχονται από τους ήδη απασχολούμενους με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, που ισχύουν έως τις 31-12-19 και όχι από όσους θα περιλαμβάνονται στους προσωρινούς πίνακες. Μετά την ανάρτηση των οριστικών πινάκων, οι συμβάσεις λύνονται αυτοδικαίως, καθώς οι θέσεις θα καλύπτονται από μόνιμο προσωπικό.

Οι διοριστέοι είναι υποχρεωμένοι να παραμείνουν και να υπηρετήσουν στη θέση διορισμού τους για τουλάχιστον 10 χρόνια, χωρίς δυνατότητα μετακίνησης, μετάθεσης ή απόσπασης για το διάστημα αυτό.

Το κόστος μισθοδοσίας των υπαλλήλων θα καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό και θα αποδίδεται στους δήμους από το υπουργείο Εσωτερικών. Η τροπολογία κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την κατάργηση των μειώσεων στις συντάξεις.

newsit

650.000 € σε Δήμους της Αττικής για καθαρισμό και συντήρηση φρεατίων. H κατανομή ανά δήμο

dimarxeio

To Υπουργείο Εσωτερικών κατανέμει για το έτος 2018 το ποσό ύψους 650.000,00 ευρώ στους Δήμους του Νομού Αττικής για τον καθαρισμό και τη συντήρηση φρεατίων υδροσυλλογής του δικτύου ομβρίων υδάτων που βρίσκεται στα όρια περιοχής ευθύνης της ΕΥΔΑΠ ΑΕ.

Ειδικότερα, οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης μπορούν να χρηματοδοτήσουν ενέργειες όπως:

α) Τον καθαρισμό από φερτά υλικά των εσχαρών των φρεατίων υδροσυλλογής και του σώματος των φρεατίων υδροσυλλογής.

β) Τον καθαρισμό των συνδετήριων αγωγών μεταξύ φρεατίων και κεντρικού αγωγού όμβριων.

γ) Τον έλεγχο από τυχόν φθορές και την κατά περίπτωση συντήρηση-επισκευή για την καλή κατάσταση και λειτουργία των εσχαρών των φρεατίων υδροσυλλογής, του σώματος των φρεατίων υδροσυλλογής και των φρεατίων επίσκεψης, των συνδετήριων αγωγών μεταξύ φρεατίων υδροσυλλογής και κεντρικού αγωγού όμβριων καθώς και των καλυμμάτων των φρεατίων επίσκεψης των αγωγών όμβριων.

δ) Τον έλεγχο παροχετευτικότητας των αγωγών όμβριων και τον κατά περίπτωση καθαρισμό αυτών. 

Από το έργο: 2010ΣΕ05500000 «Καθαρισμός και συντήρηση φρεατίων υδροσυλλογής του δικτύου ομβρίων υδάτων που βρίσκεται στα όρια περιοχής ευθύνης της ΕΥΔΑΠ ΑΕ.», η εν λόγω χρηματοδότηση αποδίδεται ως εξής:

α/α

Δήμος

Αριθμός φρεατίων υδροσυλλογής

Ποσό

1

ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ

2.102

8.978,83

2

ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

1.350

5.766,61

3

ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

1.300

5.553,04

4

ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

2.200

9.397,45

5

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

23.163

98.942,29

6

ΑΙΓΑΛΕΩ

4.458

19.042,64

7

ΑΛΙΜΟΥ

3.741

15.979,93

8

ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

690

2.947,38

9

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

1.200

5.125,88

10

ΑΧΑΡΝΩΝ

3.072

13.122,25

11

ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

1.649

7.043,81

12

ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ

1.330

5.681,18

13

ΒΥΡΩΝΟΣ

1.191

5.087,44

14

ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

1.650

7.048,08

15

ΓΛΥΦΑΔΑΣ

950

4.057,99

16

ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΜΗΤΟΥ

750

3.203,67

17

ΔΙΟΝΥΣΟΥ

1.000

4.271,57

18

ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

3.255

13.903,95

19

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

3.500

14.950,48

20

ΖΩΓΡΑΦΟΥ

675

2.883,31

21

ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ

1.550

6.620,93

22

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

1.650

7.048,08

23

ΙΛΙΟΥ

3.100

13.241,86

24

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

338

1.443,79

25

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

2.500

10.678,92

26

ΚΗΦΗΣΙΑΣ

4.100

17.513,42

27

ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ

1.750

7.475,24

28

ΚΡΩΠΙΑΣ

1.200

5.125,88

29

ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

5.700

24.347,93

30

ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ-ΠΕΥΚΗΣ

1.518

6.484,24

31

ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ

650

2.776,52

32

ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

706

3.015,73

33

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ

542

2.315,19

34

ΜΕΓΑΡΕΩΝ

1.400

5.980,19

35

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ

500

2.135,78

36

ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ

2.242

9.576,85

37

ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

4.565

19.499,70

38

ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

4.500

19.222,05

39

ΠΑΙΑΝΙΑΣ

1.666

7.116,43

40

ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ

1.800

7.688,82

41

ΠΑΛΛΗΝΗΣ

2.700

11.533,23

42

ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ

1.050

4.485,14

43

ΠΕΝΤΕΛΗΣ

1.430

6.108,34

44

ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ

1.460

6.236,49

45

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

7.000

29.900,97

46

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ

3.000

12.814,70

47

ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ

950

4.057,99

48

ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

350

1.495,05

49

ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

650

2.776,52

50

ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

600

2.562,94

51

ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΩΝΟΣ

1.500

6.407,35

52

ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ

3.226

13.780,07

53

ΦΥΛΗΣ

4.500

19.222,05

54

ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

1.850

7.902,40

55

ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

5.000

21.357,83

56

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

2.700

11.533,23

57

ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗ

4.000

17.086,27

58

ΠΕΙΡΑΙΩΣ

9.000

38.444,10

   

ΣΥΝΟΛΟ

650.000,00

 
Η χρηματοδότηση των Δήμων Ν. Αττικής θα γίνει απολογιστικά, σύμφωνα με τη πρόοδο των έργων και με παραστατικά των δαπανών που θα υποβάλλονται στο ΥΠ.ΕΣ.

Τη σχετική απόφαση υπέγραψε ο Υπουργός Εσωτερικών, Αλέξης Χαρίτσης.

Αυτοδιοικητικές Εκλογές: Χωρίς "πάγκο" ο ΣΥΡΙΖΑ. Προβληματισμός στο Μαξίμου

dimarxeio

Η δυστοκία του ΣΥΡΙΖΑ να βρει τα κατάλληλα πρόσωπα σε μεγάλους δήμους και περιφέρειες προκαλεί προβληματισμό και έκδηλη ανησυχία στην Κουμουνδούρου που βλέπει να χρονικά περιθώρια να στενεύουν και τους υποψηφίους που στηρίζουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης να έχουν ξεκινήσει ήδη τον προεκλογικό τους αγώνα.

Το κυβερνών κόμμα σε ένα κομβικό σημείο δείχνει να μην έχει «πάγκο» από στελέχη που θα μπορούσαν να διεκδικήσουν με αξιώσεις τις αυτοδιοικητικές εκλογές. Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι σε αρκετές περιπτώσεις αποφάσισε να στηρίξει τους υποψηφίους του ΚΙΝ.ΑΛ όπως συνέβη στις Περιφέρειες της Δυτικής Ελλάδος και της Κρήτης ενώ είχε ταχθεί υπέρ και του Γιάννη Μπουτάρη ο οποίος τελικά αποφάσισε να μην είναι υποψήφιος.

Γκρίνιες για Νοτοπούλου – Δεν βρίσκουν αντίπαλο του Τζιτζικώστα

Η επίσκεψη του Πάνου Σκουρλέτη στην Θεσσαλονίκη είχε κυρίως ως στόχο να κατευνάσει τις αντιδράσεις που υπάρχουν στην βάση του ΣΥΡΙΖΑ για την υποψηφιότητα Νοτοπούλου. Στελέχη του κυβερνώντος κόμματος στην Βόρεια Ελλάδα βλέπουν την αλματώδη εξέλιξη της υφυπουργού Μακεδονίας – Θράκης η οποία οφείλεται κυρίως στην στήριξη που έχει από το Μαξίμου και όχι λόγω της επιρροής της στους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ.

Παράλληλα μέλη της Κ.Ε εκτιμούν πως από την στιγμή που από την στιγμή που ο πρωθυπουργός πέταξε το μπαλάκι στις συλλογικότητες να αποφασίσουν για τους υποψηφίους, ήταν άκομψο να ανακοινωθεί η στήριξη στο πρόσωπο της υφυπουργού. Για όλους τους παραπάνω λόγους η ανακοίνωση της υποψηφιότητας της Κατερίνας Νοτοπούλου αναμένεται να γίνει παρουσία του πρωθυπουργού στο Αλεξάνδρειο Μέλαθρον την ερχόμενη εβδομάδα, με στόχο την συσπείρωση των ψηφοφόρων και να κλείσει το κεφάλαιο των αντιδράσεων.

Το ζήτημα για τον δήμο Θεσσαλονίκης μπορεί να λύθηκε, αλλά παραμένει ακόμα ορφανή θέση του υποψηφίου για την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Αρχικά είχε ακουστεί το όνομα του Τάσου Τζήκα Προέδρου της ΔΕΘ αλλά στην συνέχεια επικράτησαν δεύτερες σκέψεις καθώς δύσκολα θα μπορούσε να αντιμετωπίσει με αξιώσεις τον Απόστολο Τζιτζικώστα, με αποτέλεσμα η πρόταση να μπει στο συρτάρι.

Γαϊτανάκι ονοματολογίας για την Αθήνα

Συνεχώς όλο και νέα ονόματα έρχονται στο φως της δημοσιότητας για το δήμο της Αθήνας, χθες ακούστηκε ένα ακόμα αυτό του Γιάννη Τσιρώνη. Το κόμμα των Οικολόγων που συνεργάζεται με τον ΣΥΡΙΖΑ παραδέχθηκε ότι έχει θέσει το θέμα στην Κουμουνδούρου, χωρίς ωστόσο να έχει ληφθεί κάποια απόφαση. Στο τραπέζι πάντα παραμένει το όνομα του υφυπουργού Εργασίας Νάσου Ηλιόπουλου.

Πρόκειται για ένα νέο πρόσωπο που προέρχεται από τον κομματικό μηχανισμό και θα συσπειρώσει τους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά η δημοτικότητα του βρίσκεται σε πολύ χαμηλά επίπεδα και υπάρχει κίνδυνος να μην μπει στον δεύτερο γύρο.

Γι αυτό τον λόγο το Μαξίμου αναζητά άλλη λύση που θα προέρχεται από τον κεντροαριστερό χώρο και δεν αποκλείεται να είναι «πασοκογενής» ώστε να πληγεί και η υποψηφιότητα Γερουλάνου. Την ώρα πάντως που Αλέξης Τσίπρας και Πάνος Σκουρλέτης αναζητούν τον εκλεκτό για τον πρώτο δήμο της χώρας, ο Κώστας Μπακογιάννης αλλά και ο Παύλος Γερουλάνος έχουν αρχίσει τον προεκλογικό τους αγώνα και επισκέπτονται συνοικίες της Αθήνας.

Δυσαρέσκεια για Κοτζιά

Στο Μαξίμου δεν κρύβουν την δυσφορία τους για την δημόσια στήριξη του Νίκου Κοτζιά στον υποψήφιο του ΚΙΝ.ΑΛ για τον δήμο της Αθήνας Παύλο Γερουλάνο, ένα πρόσωπο που αρχικά είχε πέσει στο τραπέζι για να στηριχθεί και από τον ΣΥΡΙΖΑ αλλά γρήγορα εγκαταλείφθηκε λόγω των αντιδράσεων που θα προκαλούσε μια τέτοια κίνηση.

Ο επικεφαλής της κίνησης «Πράττω» από την πρώτη στιγμή διαχώρισε την θέση του από τις αυτοδιοικητικές επιλογές του ΣΥΡΙΖΑ γεγονός που δημιούργησε δυσαρέσκεια.

thetoc

Το ψήφισμα του Ετησίου Συνεδρίου ΚΕΔΕ: «Η κυβέρνηση είτε δεν ξέρει είτε δεν θέλει να νομοθετήσει αποτελεσματικά»

KEDE synedrio 2018

Υπερψηφίστηκε κατά πλειοψηφία το ψήφισμα του Ετήσιου Τακτικού Συνεδρίου της ΚΕΔΕ το οποίο πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα το διάστημα από τις 3 έως και σήμερα 5 Δεκεμβρίου.

Στο ψήφισμα επισημαίνεται πως είναι επιτακτική η ανάγκη αλλαγής της οργάνωσης του Κράτους και των θεσμών του και υπογραμμίζεται ότι στο πλαίσιο μιας Νέας Διοικητικής Μεταρρύθμισης, είναι αναγκαίο να καταστεί η πρωτοβάθμια και η δευτεροβάθμια Τοπική Αυτοδιοίκηση βασικός πυλώνας για την παραγωγική ανασυγκρότηση και την ανάπτυξη της χώρας.

«Το ψήφισμα είναι ένας συγκερασμός των αποφάσεων που έχουμε λάβει στα ετήσια και στα θεματικά μας Συνέδρια όπως και των πάγιων θέσεων της ΚΕΔΕ οι οποίες συνάδουν και με την ευρωπαϊκή πραγματικότητα» επισήμανε ο κ. Γ. Πατούλης στην ομιλία του, υπογραμμίζοντας χαρακτηριστικά: «Η Αυτοδιοίκηση ενωμένη και πιο ώριμη από ποτέ υψώνει τη φωνή της και διεκδικεί οικονομική και διοικητική αυτοτέλεια, μέσα από ένα νέο αποκεντρωμένο μοντέλο διοίκησης του κράτους. Οφείλουμε να αφήσουμε κατά μέρος τις κομματικές ταυτότητες και να μιλάμε μόνο αυτοδιοικητικά».

«Η κυβέρνηση είτε δεν ξέρει είτε δεν θέλει να νομοθετήσει αποτελεσματικά»

«Δεν ευθυνόμαστε εμείς ούτε πρέπει να έχουμε ενοχές που δεν έγιναν οι μεταρρυθμίσεις που απαιτούνται για την αναπτυξιακή επανεκκίνηση της χώρας. Δεν νομοθετούμε εμείς» τόνισε ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ και πρόσθεσε: «Η κυβέρνηση έχασε μία μεγάλη ευκαιρία να κάνει τομές με αναπτυξιακό πρόσημο και να μπει επιτέλους το εθνικό πάνω από το κομματικό συμφέρον. Αγνόησε την Αυτοδιοίκηση και τώρα προσπαθεί με μερεμέτια να διορθώσει τη ζημιά, αλλά τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί είναι πολύ σοβαρά.

Δεν έδειξε καμία διάθεση να προχωρήσει σε αναπτυξιακές τομές και αυτή τη νομοθετική της ατολμία και αδράνεια την πληρώνουν οι πολίτες. Όπως πληρώνουν και την ανεπάρκεια των διοικήσεων κάποιων Περιφερειών οι οποίες εξάντλησαν το έργο τους σε ατελείωτες προγραμματικές αλλά σε καμία δράση ουσίας. Το συμπέρασμα λοιπόν που βγαίνει είναι είτε ότι δεν ξέρουν είτε ότι δεν θέλουν να νομοθετήσουν αποτελεσματικά».

Τι ζητά η Αυτοδιοίκηση Α΄ Βαθμού

Ειδικότερα το ετήσιο συνέδριο της ΚΕΔΕ ζητά την αντικατάσταση του νόμου «Κλεισθένη» στη βάση της πρότασης της ΚΕΔΕ, την οποία επαναφέρει για συζήτηση, για τη μεταρρύθμιση της Δημόσιας Διοίκησης και την αναβάθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς ο Κλεισθένης, όπως τονίζει «δυσχεραίνει ακόμα περισσότερο τη λειτουργία του κράτους και της Αυτοδιοίκησης».

Σε ότι αφορά στη Συνταγματική Αναθεώρηση, προτείνει την αναθεώρηση των άρθρων 101 και 102 και συμπληρωματικά των άρθρων 43,56,76,78 και 98 του Συντάγματος, ενώ σχετικά με τα οικονομικά των ΟΤΑ προτείνονται μεταρρυθμίσεις στρατηγικού χαρακτήρα, που σε συνδυασμό με το σχεδιασμό και την εφαρμογή ενός Ολοκληρωμένου Τοπικού Αναπτυξιακού Προγράμματος, μπορούν να δημιουργήσουν ευνοϊκό οικονομικό και επενδυτικό πλαίσιο για την ανάπτυξη της χώρας, στη νέα δεκαετία.

Επιπρόσθετα, μεταξύ άλλων, ζητούνται η εφαρμογή του Ν. 3852/2010 και η αποκατάσταση της νομιμότητας στην απόδοση των ΚΑΠ, γενναία αύξηση της ΣΑΤΑ και απόδοση όλων των παρακρατηθέντων πόρων από τους ΟΤΑ, δημοσιονομική αποκέντρωση και μεταφορά του Φόρου Ακίνητης Περιουσίας στου δήμους, μετεξέλιξη του ΤΠκΔ σε Δημοτική Τράπεζα, διατήρηση του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ στα νησιά.

Ειδική αναφορά γίνεται και στην καταστατική θέση των αιρετών, ζητώντας μεταξύ των άλλων οριστική επίλυση μισθολογικών και ασφαλιστικών θεμάτων, τις ειδικές άδειες για την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, θωράκιση έναντι υπηρεσιακών μεταβολών, κατάργηση της διάταξης του άρθρου 20 του ν.4387/2016 αναφορικά με την περικοπή στο 100% της σύνταξης των συνταξιούχων –αιρετών για όσο διάστημα διατηρούν την ιδιότητα του αιρετού.

Επίσης ζητείται η άμεση νομοθετική αντιμετώπιση επειγόντων ζητημάτων όπως η παράταση της χρονικής ισχύος του προληπτικού ελέγχου, παράταση της άδειας λειτουργίας των δημοτικών παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών, η εκκαθάριση των δαπανών των ΟΤΑ, η καταβολή των αναδρομικών σε όλους τους εργαζόμενους των δήμων και επιχορήγηση των δήμων με το σύνολο της σχετικής δαπάνης που προκύπτει.

Στο πλαίσιο αυτό το Ετήσιο Τακτικό Συνέδριο του 2018 της ΚΕΔΕ καλεί την Κυβέρνηση και τα Πολιτικά κόμματα να υιοθετήσουν τις θέσεις και τις προτάσεις της, που άλλωστε βασίζονται στον Ευρωπαϊκό Χάρτη Τοπικής Αυτονομίας και γενικότερα στο ευρωπαϊκό κεκτημένο, και να διατυπώσουν εξειδικευμένες προτάσεις ενόψει της συζήτησης για την αναθεώρηση του συντάγματος, για την ενίσχυση της αποκέντρωσης, ώστε να μπορέσει η Ελληνική Τοπική Αυτοδιοίκηση να συμβάλλει αποτελεσματικά στην παραγωγική ανασυγκρότηση και ανάπτυξη της χώρας και στην κοινωνική αλληλεγγύη και συνοχή.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ξεχωριστό κείμενο θέσεων κατέθεσαν ο Δ. Μπίρμπας, Επικεφαλής της Παράταξης «Ριζοσπαστική Αυτοδιοικητική Πρωτοβουλία» και η Ελ. Παντελάκη εκπρόσωπος της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση». Παρών ψήφισε ο Γ. Ιωακειμίδης, Επικεφαλής της Παράταξης «Νέα Αυτοδιοίκηση» ενώ το ψήφισμα καταψήφισε Α. Κανταράς, εκπρόσωπος του «Συντονισμού Αιρετών».