Μαθητής από Θεσσαλονίκη έγινε δεκτός στο περίφημο πανεπιστήμιο Yale των ΗΠΑ με υποτροφία.... 97%

Other Videos