Οι κανόνες για κολυμβητήρια και πισίνες, ποιοι δεν πρέπει να τις χρησιμοποιούν

Ελλαδα
Tools

Αναλυτικές οδηγίες για το πως πρεπει να λειτουργούν τα κολυμβητήρια και οι πισίνες της χώρας δίνει το υπουργείο Υγείας σε εγκύκλιο του. Ποιοι και σε ποιες περιπτώσεις δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούν τις πισίνες

Με αφορμή τη σταδιακή επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα μετά την πανδημία του κορωνοϊού, το Υπουργείο Υγείας, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του για την προστασία της δημόσιας υγείας, ενημερώνει με εγκύκλιο του για τα μέτρα προστασίας που πρέπει να ληφθούν για την αποφυγή διασποράς του κορωνοϊού SARS-CoV-2 στις εγκαταστάσεις των κολυμβητικών δεξαμενών με την επανεκκίνηση λειτουργίας τους, όταν αυτή ανακοινωθεί από το εκάστοτε αρμόδιο Υπουργείο.

Η παρούσα εγκύκλιος απευθύνεται στους υπεύθυνους λειτουργίας των κολυμβητικών δεξαμενών, οι οποίοι οφείλουν να λάβουν όλα τα μέτρα υγειονομικής προστασίας που περιγράφονται στην παρούσα εγκύκλιο, ώστε να προετοιμαστούν εγκαίρως πριν την έναρξη λειτουργίας τους καθώς και στο κοινό που επισκέπτεται τις κολυμβητικές δεξαμενές. - Οι οδηγίες των τοπικών και κρατικών φορέων σχετικά με το χρόνο και τρόπο επαναλειτουργίας αυτών των χώρων πρέπει να τηρούνται αυστηρά.