Η Ουκρανία θα εξαφανιστεί από τον χάρτη! Η επόμενη μέρα για την Ελλάδα |Καθ. Γιώργος Φίλης (27-2-2022)