Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ: Προσλήψεις 3 Πτυχιούχων Καθηγητών Φυσικής Αγωγής

Αργυρουπολίτικα-Eλληνικιώτικα Νέα
Tools

gymnastik

O Οργανισμός Νεολαίας και Αθλησης του Δ. Ελληνικού-Αργυρούπολης (ΟΝΑΔΕΑ) ανακοινώνει:

Πρόσληψη τριών (3) Πτυχιούχων Καθηγητών Φυσικής Αγωγής, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικής διάρκειας έως οκτώ (8) μηνών με ωριαία αποζημίωση, για την υλοποίηση των Προγραμμάτων ¨Άθλησης για Όλους¨ της περιόδου 2019 – 2020.