Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΎΠΟΛΗΣ: Συνεδρίαση του Δ.Σ. - Τα θέματα

Αργυρουπολίτικα-Eλληνικιώτικα Νέα
Tools

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα και των εργασιών της ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σας παρακαλούμε να προσέλθετε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Σώματος, που θα γίνει στην αίθουσα «συνεδριάσεων», στις 17/6/2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00 με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω :

Τα θέματα της ημερησίας διάταξης

Αλλαγή χώρου συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου 

Συζήτηση για το ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΕΡΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ (Κ.Υ.Τ.)

Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Ελληνικού Αργυρούπολης 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΟΣΟΥ 35.000,00 Ε ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΤΗΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΙΟΥ COVID-19

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΟΣΟΥ 35.000,00 Ε ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΤΗΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΙΟΥ COVID-19

 5η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2020 

Ακύρωση της υπ'αριθ. 49/2020 απόφασης του ΔΣ, και λήψη νέας απόφασης για την εφαρμογή του αρ. 37 παρ. 8-9 του ΠΝΠ ΦΕΚ 68 Α' (απαλλαγή κοινοχρήστων, Δ.Τ. και Δ.Φ.)

ΕΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2019

ΑΠΟΔΟΧΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2020

Διενέργεια - Συμμετοχή στο 13ο Διαδημοτικό Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Δήμων Αττικής

ΕΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ ΤΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2019 & ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΎ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020 ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ “Ο ΚΑΛΟΣ ΣΑΜΑΡΕΙΤΗΣ”.

Τροποποίηση της Απόφασης Υλοποίησης με Ίδια Μέσα του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Ελληνικού - Αργυρούπολης

Αντικατάσταση μέλους Επιτροπής Παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών και Υπηρεσιών

 Έγκριση θέσης στάθμευσης αυτοκινήτου αναπήρου επί της οδού Φλέμινγκ 26 στην Αργυρούπολη