ΣΧΟΛΕΙΑ ΩΡΑ ΑΓΙΑΣΜΟΥ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ

1ο Νηπιαγωγείο Ελληνικού 9.30
2ο Νηπιαγωγείο Ελληνικού 10.00
3ο Νηπιαγωγείο Ελληνικού 9.30
4ο Νηπιαγωγείο Ελληνικού 9.00
5ο Νηπιαγωγείο Ελληνικού 9.45
6ο Νηπιαγωγείο Ελληνικού 9.30

1ο Νηπιαγωγείο Αργυρούπολης 8.45
2ο Νηπιαγωγείο Αργυρούπολης 10.00
3ο Νηπιαγωγείο Αργυρούπολης 9.00
4ο Νηπιαγωγείο Αργυρούπολης 8.45
5ο Νηπιαγωγείο Αργυρούπολης 10.15
6ο Νηπιαγωγείο Αργυρούπολης 10.00
7ο Νηπιαγωγείο Αργυρούπολης 10.00
9ο Νηπιαγωγείο Αργυρούπολης 9.30
10ο Νηπιαγωγείο Αργυρούπολης 9.30
11ο Νηπιαγωγείο Αργυρούπολης 9.30
13ο Νηπιαγωγείο Αργυρούπολης 9.00
15ο Νηπιαγωγείο Αργυρούπολης 10.30

ΔΗΜΟΤΙΚΑ

1ο Δημοτικό Ελληνικού 8.30
2ο Δημοτικό Ελληνικού 9.00
3ο Δημοτικό Ελληνικού 9.00
4ο Δημοτικό Ελληνικού 9.00


1ο Δημοτικό Αργυρούπολης 8.15
2ο Δημοτικό Αργυρούπολης 9.00
3ο Δημοτικό Αργυρούπολης 9.00
4ο Δημοτικό Αργυρούπολης 9.30
5ο Δημοτικό Αργυρούπολης 8.30
6ο Δημοτικό Αργυρούπολης 9.30
7ο Δημοτικό Αργυρούπολης 8.15
8ο Δημοτικό Αργυρούπολης 10.00
11ο Δημοτικό Αργυρούπολης 8.30
Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Κωφών δεν κάνει αγιασμό
Ειδικό Σχολείο με εγκεφαλική παράλυση 10.30

ΓΥΜΝΑΣΙΑ

1ο Γυμνάσιο Ελληνικού 8.30
2ο Γυμνάσιο Ελληνικού 8.30
2ο Γυμνάσιο Διαπολιτισμικής Ελληνικού μεταξύ 10 & 10.30

1ο Γυμνάσιο Αργυρούπολης 9.30
2ο Γυμνάσιο Αργυρούπολης 8.30
3ο Γυμνάσιο Αργυρούπολης 9.30
4ο Γυμνάσιο Αργυρούπολης 9.00
Ειδικό Γυμνάσιο Κωφών δεν κάνει αγιασμό

ΛΥΚΕΙΑ

1ο Λύκειο Ελληνικού 11.00
2ο Λύκειο Διαπολιτισμικής Ελληνικού 10.30

1ο Λύκειο Αργυρούπολης 8.30
2ο Λύκειο Αργυρούπολης 9.00
3ο Λύκειο Αργυρούπολης 9.30
4ο Λύκειο Αργυρούπολης 9.30

ΕΠΑΛ Ελληνικού 10.00

ΕΠΑΛ Αργυρούπολης 9.00

ΕΠΑΣ Αργυρούπολης 18.00
ΣΕΚ Δ΄ Αθήνας δεν κάνει αγιασμό

 

Ανακοινωση της δημοτικής παράταξης "ΕΝΩΜΕΝΗ ΠΟΛΗ"

Στις 15 Σεπτεμβρίου 2013, ώρα 11:00 π.μ, στο Α ΚΑΠΗ στην οδ. Αλεξιουπόλεως της Αργυρούπολης θα πραγματοποιηθεί η Γενική Συνέλευση των μελών και φίλων της παράταξής μας.

Η σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, του ανωτάτου αυτού οργάνου της «ΕΝΩΜΕΝΗΣ ΠΟΛΗΣ», ακολουθεί την ολοκλήρωση των τριήμερων συνεδριάσεων των μελών της Κεντρικής Επιτροπής της, που πραγματοποιήθηκαν στο διάστημα 2-6 Σεπτεμβρίου 2013.

Σε αυτές έγινε παρουσίαση και συζήτηση του προγράμματος των δράσεων και θέσεων που προετοίμασε η Επιτροπή Θέσεων, οι οποίες θα παρουσιασθούν στη Γενική Συνέλευση των μελών.

Σημειώνεται ότι, μετά το Συνέδριο μας, είναι η πρώτη φορά που θα συγκληθεί το σώμα αυτό για πλήρη ενημέρωσή του για όλες τις δράσεις μας μέχρι σήμερα, αλλά και για την επικύρωση των βασικών θέσεων της παράταξης που θα κυκλοφορήσουν σε σχετικό φυλλάδιο.

Αφού δοθεί η έγκριση από το ανώτατο όργανο της παράταξης στις πολιτικές και προεκλογικές θέσεις της (δεν θα είναι αναλυτικά οι προεκλογικές προτάσεις, αλλά μόνο οι κεντρικές θέσεις), από 16 Σεπτεμβρίου 2013 η «ΕΝΩΜΕΝΗ ΠΟΛΗ» ξεκινάει την προεκλογική πλήρη ενημέρωση και επικοινωνία της με όλους τους δημότες.

Να τονιστεί, ότι όπως ορίζει το καταστατικό της παράταξής μας, ψήφο και δυνατότητα τοποθέτησης στη Γενική Συνέλευση έχουν όλα ανεξαιρέτως τα εγγεγραμμένα μέλη της, αλλά η συνεδρίαση είναι ανοιχτή για όλους τους φίλους, φίλες και δημότες που επιθυμούν να παρακολουθήσουν τις εργασίες της και δεν είναι εγγεγραμμένα μέλη.


 

Αποτελεί αναμφισβήτητα ευχάριστη έκπληξη, το ότι ανακοινώθηκε από τον δήμο Ελληνικού-Αργυρούπολης ότι αρχίζει – επιτέλους - το πρόγραμμα «Ανοιχτή Κουζίνα», που είχε ψηφισθεί με συντριπτική πλειοψηφία από το δημοτικό συμβούλιο από τον Ιανουάριο του 2012!

Ετσι, έστω και καθυστερημένα, ο δήμος Ελληνικού-Αργυρούπολης θα εφαρμόσει ένα κοινωνικό πρόγραμμα που άλλοι δήμοι, όπως εκείνοι του Αλίμου και της Ηλιούπολης το «τρέχουν» ήδη από τις αρχές του 2012!

Αναμένεται, ότι το πρόγραμμα αυτό θα βοηθήσει όλους όσους έχουν ανάγκη για φθηνά και καλά γεύματα τούτη την περίοδο της μεγάλης κρίσης. Η ορθή όμως λειτουργία του προγράμματος θα φανεί και θα κριθεί στην πράξη.

Στο σχετικό ενημερωτικό φυλλάδιο που κυκλοφόρησε ο δήμος για το πρόγραμμα αυτό δεν περιλαμβάνει αναλυτικά – όπως θα έπρεπε - το παρεχόμενο καθημερινό μενού (Δευτέρα – Παρασκευή: 4 - 5 διαφορετικά φαγητά και ποια, όπως είχε ανακοινωθεί), ενώ σε αυτό προβάλλονται διάφορες κοινωνικές δράσεις και έργα κάτω από το τίτλο του δήμου, δίνοντας έτσι την εντύπωση στον πολίτη, ότι όλα αυτά του ανήκουν. Αυτό όμως δεν είναι σωστό και επιτρεπτό.

Για παράδειγμα, το Μητροπολιτικό Κοινωνικό Ιατρείο Ελληνικού (ΜΚΙΕ) ήταν μία εξαιρετική ιδέα εθελοντή καρδιολόγου ιατρού, ο οποίος φρόντισε με επιμονή και συνέπεια να την υλοποιήσει μαζί με πολλούς άλλους εθελοντές, εξασφαλίζοντας από τη δημοτική αρχή το οίκημα στέγασής του, καθώς και την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων του. Για τη λειτουργία του ΜΚΙΕ συνδράμουν μέχρι σήμερα συνεχώς και με κάθε δυνατό τρόπο όλοι: εθελοντές ιατροί, λοιποί εθελοντές επιστήμονες, εθελοντές πολίτες από όλους τους χώρους, δήμος, δημοτικές παρατάξεις κ.λ.π.

Τα συσσίτια του Ι.Ν. Αγίας Βαρβάρας της Αργυρούπολης, είναι μια μεγάλη κοινωνική δράση του σεβάσμιου ιερέα της εκκλησίας αυτής, στο επίπονο έργο του οποίου στεκονται αρωγοί και το συνδράμουν καθημερινά με τρόφιμα, είδη και προσωπική εργασία – εδώ και χρόνια - δεκάδες εθελοντές πολίτες, και όχι μόνο.

Επίσης, κάποιες συλλογικότητες που ίσως να κάνουν εμπόριο σε δημοτικό ακίνητο με τις ευλογίες της δημοτικής αρχής, παρουσιάζονται στο ίδιο φυλλάδιο σαν δράση αλληλεγγύης του δήμου. Τέλος, έργα, μικρότερα ή μεγαλύτερα, κάποιων άλλων συλλόγων προβάλλονται επίσης σαν έργα του δήμου!

Ισως η αγωνία του δημάρχου κ. Χρ. Κορτζίδη να επιδείξει έργο λίγους μήνες πριν από τις αυτοδιοικητικές εκλογές τον οδηγεί σε επικοινωνιακές υπερβολές.

Ασφαλώς τα καθυστερημένα φθηνά γεύματα, είναι καλοδεχούμενα, αλλά ακόμη καλύτερο θα ήταν να είχε δημιουργηθεί και λειτουργήσει  από τον ίδιο τον δήμο Κοινωνικό Παντοπωλείο, Δημοτικό Ιατρείο και άλλες θεσμικά και καλά οργανωμένες δράσεις  και όχι να παρουσιάζονται σαν δημοτικές δράσεις οι προσφορές πολλών δεκάδων εθελοντών, καθώς και εμπορικές δραστηριότητες κάποιων συλλογικοτήτων.

Θα υπάρξει άραγε για αυτά τα προεκλογικά... «μαγειρέματα», που φαίνεται πως μόλις άρχισαν και ίσως συνεχιστούν, κάποια ανάλογη ανακοίνωση θιγμένων εθελοντών που δεν θέλουν καμία πολιτική εκμετάλλευση του έργου τους, όπως εκείνη που έβγαλαν για τις κοινωνικές δράσεις και προσφορές της δημοτικής παράταξης της αξιωματικής αντιπολίτευσης «Ενωμένη Πόλη»;
 

Αυτή τη φράση - παρά το ... άγνωστο, όπως φαίνεται, για τον συντάκτη νόημά της - χρησιμοποίησε η δημοτική αρχή Ελληνικού-Αργυρούπολης για να σχολιάσει στην ιστοσελίδα της ρεπορτάζ του silvercity.gr.

To ρεπορτάζ αυτό είχε ως τίτλο "Αθλητικές Ομάδες αρχίζουν (;) προπονήσεις σε βρωμερές εγκαταστάσεις" και αφορούσε στην απαράδεκτη, από πλευράς καθαριότητας και υγιεινής, κατάσταση δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων, παραμονές της έναρξης των προπονήσεων και αγώνων για την νέα αθλητική περίοδο του ιστορικού αθλητικού συλλόγου ΑΟΝΑ της Αργυρούπολης, ο οποίος τις χρησιμοποιεί.

Τι όμως σημαίνει η φράση “πετάω λάσπη στον ανεμιστήρα”; Η φράση αυτή είναι αρκετά σύγχρονη, τουλάχιστον από την εποχή που υπάρχουν ανεμιστήρες. Διότι από λάσπη και πολιτική προπαγάνδα... Αποδίδεται μάλιστα σε έναν Έλληνα πολιτικό της μεταπολιτευτικής περιόδου και υπονοεί μια ενέργεια σκόπιμης υπονόμευσης και ενοχοποίησης πολλών με κύριο στόχο να κρυφτούν οι λίγοι, που αποτελούν και τους πραγματικά ένοχους!

Είναι επομένως, αυτονόητο, ότι η φράση αυτή είναι παντελώς άσχετη με το υπόψη ρεπορτάζ, αλλιώς.... κάτι άλλο συμβαίνει! Μάλλον, ο καταλληλότερος τίτλος θα ήταν: "Πετάω τη μπάλα στην εξέδρα", που σημαίνει: Αποποιείται κανείς την ευθύνη του και την αρμοδιότητα του για κάποιο θέμα!

Στο σχετικό ρεπορτάζ του silvercity.gr, μεταξύ των άλλων, διατυπώνονταν στο τέλος τα εξής συγκεκριμένα ερωτήματα:

- Γιατί η δημοτική αρχή Ελληνικού-Αργυρούπολης δεν φρόντισε, εδώ και δύο μήνες, να επιληφθει του θέματος και ο αθλητικός αυτός χώρος να είναι εγκαιρα καθαρισμένος, αποεντομοποιημένος και απολυμασμένος;

- Ποιανού είναι η ευθύνη για αυτό χάλι που παρουσιάζεται στις φωτογραφίες που παραθέτουμε, όσο βέβαια αυτές μπορούν να απεικονίσουν μια πραγματικότητα που, ίσως, είναι ακόμη χειρότερη από εκείνο που δείχνουν;

Ομως, τα ερωτήματα αυτά παρέμειναν αναπάντητα. Γιατί άραγε;

Τέλος, προκαλεί εντύπωση η όντως ..... πολύ ευφάνταστη τελευταία παράγραφος του κειμένου του σχολιασμού του δήμου, που χρησιμοποιήθηκε, όπως συνήθως συμβαίνει, για εντυπωσιασμό, ελλείψει άλλων επιχειρημάτων.

Πάντως, αποτελεί θετικό γεγονός, το ότι η δημοτική αρχή του κ. Χρ. Κορτζίδη, έστω και στο παρά πέντε, έσπευσε – όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή της - να καθαρίσει και να απολυμάνει τους αθλητικούς χώρους που χρησιμοποιεί ο ΑΟΝΑ.

Ετσι, ξεκίνησε την Τετάρτη (20/9) - σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό του – η υλοποίηση του αθλητικού προγράμματός του για την περίοδο 2013-13 και απαλλάχθηκαν από την αγωνία για το «τι δέον γενεσθαι» οι αθλητές, οι προπονητές και οι λοιποί παράγοντες του ιστορικού αυτού Συλλόγου της πόλης.

 

Το κείμενο του σχολίου της δημοτικής αρχής Ελληνικού-Αργυρούπολης

Τη γνωστή τακτική της "λάσπης στον ανεμιστήρα" από γνωστή ιστοσελίδα υιοθέτησαν τις τελευταίες μέρες και πολλά «προφίλ» των κοινωνικών δικτύων. Θέμα αυτή τη φορά η δήθεν άσχημη εικόνα του δημοτικού κλειστού Γηπέδου volley της Αργυρούπολης που εμπόδισε την έναρξη των προπονήσεων για τη νέα σεζόν των ομάδων και ο καθαρισμός του από εθελοντές του συλλόγου που προπονείται εκεί.

Βεβαίως οι δαιμόνιοι ρεπόρτερ της ιστοσελίδας δεν μπήκαν καν στον κόπο, να ελέγξουν αν το γήπεδο είχε καθαριστεί από συνεργεία του Δήμου και μετά να αναρτήσουν το ρεπορτάζ τους (Δημοσιεύτηκε στις Τετάρτη, 21 Αυγούστου 2013 00:32 – Αντιγραφή από την ιστοσελίδα), δηλ. να πάνε στο χώρο και να δουν ότι, όταν αναρτούσαν το κείμενό τους, το θέμα είχε ήδη λυθεί. Μετά το τέλος της αγωνιστικής περιόδου, το γήπεδο παρέμεινε κλειστό δύο μήνες, απολυμάνθηκε και απεντομώθηκε όπως όλα τα δημοτικά κτήρια και ενόψει της νέας περιόδου καθαρίστηκε την Τρίτη 20 Αυγούστου.

Η έγκριτη ιστοσελίδα της περιοχής μας ανακάλυψε ‘κατόπιν εορτής’ το τεράστιο έγκλημα… τώρα ψάχνουν για τους τρομακτικούς δράστες…. οι οποίοι δράστες είναι μάλλον άτομα μοχθηρά, πιθανώς χρηματοδοτούμενα από μυστικά κονδύλια του δήμου ή κάποιας παράταξης, που οδηγούν τη νεολαία της περιοχής μας κατευθείαν στις εστίες μόλυνσης, με απώτερο σκοπό να μολυνθούν όλοι οι αθλητές και οι αθλήτριες του ΑΟΝΑ ακόμα και οι προπονητές και ίσως τα μέλη του Διοικητικού συμβουλίου, και έτσι να ευνοηθούν άλλοι σύλλογοι, η δημοτική αρχή, οι μυστικές υπηρεσίες, η Μητρόπολη και το Πατριαρχείο και τελικά ο Δήμαρχος….

Κρίμα, πολύ κρίμα…
 

Ανακοινωση του Δήμου Ελληνικού-Αργυρουπολης

Ο Δήμος μας, στην προσπάθεια του να υποστηρίξει την καλλίτερη λειτουργία του Μετρό, διαμόρφωσε ελεύθερο χώρο στάθμευσης 150 περίπου αυτοκινήτων σε δημοτικό οικόπεδο πολύ κοντά στον τερματικό σταθμό "Ελληνικό", στην 33 οδό 9-11.

Ο χώρος λειτουργεί ελεύθερα, χωρίς φύλαξη, από τις 5π.μ. ως τις 10μ.μ.

Στα πλαίσια της ίδιας προσπάθειας του ο δήμος μας έχει διατυπώσει, από μακρού, αλλά και πρόσφατα, ορισμένες απόλυτα λογικές, ρεαλιστικές και άμεσα υλοποιήσιμες προτάσεις στις οποίες η κυβέρνηση δεν έχει ακόμη δώσει θετικές και πρακτικές απαντήσεις

Τις υπενθυμίζουμε:

1. Λειτουργία δύο παρκινγκ μέσα στο πρώην αεροδρόμιο, ένα κοντά στο σταθμό Ελληνικού και ένα κοντά στο σταθμό Αργυρούπολης όπως προβλέπονταν και στον αρχικό σχεδιασμό της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΕ.

 

2. Βελτίωση της λειτουργίας των λεωφορειακών γραμμών.

3. Δημιουργία διόδου για πεζούς από τη συνοικία της Αγίας Παρασκευής προς το σταθμό της Αργυρούπολης μέσα από την ελληνική αεροπορική βάση.

Π Ρ Ο Σ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΕ

Στις 28-06-2013, κατ εντολή της ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΕ, μας θυροκολλήθηκε το υπ’ αρ. πρωτ. 15/26.6.2013 Πρωτόκολλο καθορισμού αυθαίρετης χρήσης δημοσίου κτήματος και το υπ’ αρ. πρωτ. 5/26.6.2013 Πρωτόκολλο Διοικητικής Αποβολής της Κτηματικής Υπηρεσίας Πειραιά , για την δήθεν αυθαίρετη και παράνομη κατάληψη στεγασμένου χώρου (ΤΟΛ) συνολικής επιφάνειας 552,27 τ.μ και συγκεκριμένα τα

1) κτίριο 404 επιφανείας 172,77 τ.μ και
2) κτίριο 403 επιφανείας 379,50 τ.μ αντίστοιχα
που βρίσκονται σε δημόσια έκταση στην πρώην Αμερικανική Ευκολία Ελληνικού.

Οι αντιρρήσεις που εκφράζουμε είναι για την ορθότητα των παραπάνω αιτιάσεων της Κτηματικής Υπηρεσίας Πειραιά, περί αυθαιρέτου κατάληψης των παραπάνω χώρων,
της πραγματικής χρήσεως αυτών, της έκτασης που έχει παραχωρηθεί, καθώς και του ποσού των 74.832,58.- ευρώ της ως άνω αποζημίωσης που μας καταλογίσατε, με βάση τους κάτωθι λόγους που αποδεικνύονται με τα προσκομιζόμενα με το παρόν στοιχεία και έγγραφα:

Ο σύλλογός μας, με πλούσια και διαρκή σημαντική πολιτιστική δράση, ουδέποτε προέβη σε αυθαίρετη κατάληψη των παραπάνω χώρων στην πρώην Αμερικανική Βάση Ελληνικoύ.

1) Αρχικά μας είχε παραχωρηθεί σύμφωνα με το από 25-9 1999 έγγραφο του παραχωρησιολήπτη ,ήτοι του Γ Ε Α /ΥΕΘΑ, δυνάμει του υπ’ αριθ. πρωτ. 187/1999 εγγράφου, άνευ ανταλλάγματος (χρησιδάνειο) κατόπιν υποδείξεως της ΚΕΔ όπως και σας έχουμε κοινοποιήσει από 3-4-2013 , σε απάντηση της από 7-3-13 πρόσκλησης της Κτηματικής Υπηρεσίας Πειραιά (αριθμό πρωτ. 1077/7-3-13), το κτίριο Μ-115 για να το χρησιμοποιήσουμε για τις πολιτιστικές ανάγκες του συλλόγου μας. Πράγματι παραλάβαμε τον χώρο αυτό και κατόπιν υποδείξεως του ΓΕΑ υποβληθήκαμε σε μεγάλες δαπάνες συνιστάμενες σε ανακαίνιση εγκαταλελειμμένου κτιρίου (2.600 000 Δραχμές) στον διαχωρισμό του χώρου, στη κατασκευή ανεξάρτητης εισόδου την περίφραξη αυτού κλπ.

Παρά το ότι είχαμε προβεί στις δαπάνες αυτές υποβλήθηκε αίτημα απόδοσης του χώρου προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες του Αθήνα 2004 και την δημιουργία αθλητικού γηπέδου (ΒASE BALL).

Εμείς αναντιρρήτως τηρούντες την νομιμότητα αποδώσαμε το χώρο αυτό. Προς επιβράβευση, στη συνεχεία με υπόδειξη του Αθήνα -2004, του νομίμου διαχειριστή της ευρύτερης περιοχής βάσει αποφάσεως του Δ.Σ/Κ.Ε.Δ. , της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού του Υπουργείου Πολιτισμού, μας παραχωρήθηκε το κτίριο- ΤΟΛ 404 επίσημα και πάλι άνευ ανταλλάγματος (χρησιδάνειο), επιφανείας 172,77 τ.μ, με την προοπτική να το ανακαινίσουμε με δικά μας έξοδα.

Το κτίριο αυτό, ήταν η αποθήκη του ταχυδρομείου της βάσης , είχε παραχωρηθεί σε άθλια κατάσταση μετά την αποχώρηση της Αμερικανικής Βάσης Ελληνικού και διαμορφώθηκε στην σημερινή του κατάσταση, ανακαινίζοντας εκ βάθρων τον εν λόγω χώρο, καθώς επρόκειτο για ένα πεπαλαιωμένο και εγκαταλειμμένο χώρο, αποθήκη -φάντασμα, διαμορφώνοντας τους χώρους κατάλληλους προς χρήση και αναβαθμίζοντας τον ίδιο τον χώρο και το ευρύτερο περιβάλλον του σε πολύ σημαντικό βαθμό ,με δαπάνες ύψους 80.000 ΕΥΡΩ του Συλλόγου και των μελών του και εγκαινιάστηκε τον Οκτώβρη του 2003 από τον τότε πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων, τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, παρουσία αντιπροσώπων όλης της πολιτικής ηγεσίας.

Συντηρείται εδώ και χρόνια με εθελοντική εργασία των μελών μας και αξιοποιείται συχνότατα για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων από τον Δήμο Ελληνικού-Αργυρούπολης, σχολεία και άλλους φορείς,.

Ουδέποτε ο σύλλογός μας κατείχε τον εν λόγω χώρο του 404 κτιρίου-ΤΟΛ διάνοια κυρίου ή διεκδίκησε οιασδήποτε φύσης εμπράγματα δικαιώματα επ’ αυτού, ουδέποτε «καρπωθήκαμε» το χώρο αυτό ή αντλήσαμε οικονομικό όφελος. Προβήκαμε σε χρήση μόνο του χώρου για την πραγματοποίηση των πολιτιστικών σκοπών του συλλόγου.. Η κατά τα λοιπά απλή διαχείριση (και όχι χρήση) του χώρου τον χρόνο που δεν πραγματοποιούσε εκδηλώσεις ο σύλλογος ήταν για λόγους ασφαλείας (πυροπροστασία, ασφάλεια χώρων κ.λπ.). Το γεγονός της χρήσης του εν λόγω χώρου από τον σύλλογο μας, μόνο για τη διενέργεια λίγων εκδηλώσεων το χρόνο, άνευ περαιτέρω χρήσης ή κάρπωσης, αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι η Πολεμική Αεροπορία, εξακολουθούσε να έχει στο όνομά της τις παροχές ηλεκτρικής ενέργειας και ύδατος, και την χρέωση αυτών.-

Όλο αυτό το χρονικό διάστημα, δεν μας ζητήθηκε από την Υπηρεσία , ως είχε το αδιαμφισβήτητο δικαίωμα την εκκένωση του κτιρίου, ούτε μας ενημέρωσε για οιαδήποτε αλλαγή καθεστώτος στη χρήση του, και παραμένουμε μέχρι και σήμερα στις εγκαταστάσεις του όχι αυθαίρετα... Η προσπάθειά μας αυτή, ήταν όχι μόνο γνωστή σε Δημόσιους φορείς, αλλά και το ίδιο το Δημόσιο στάθηκε όλα αυτά τα χρόνια αρωγός μας. Είναι οξύμωρο να μας καταλογίζεται επομένως αυθαίρετη χρήση του χώρου αυτού από το Δημόσιο, το οποίο συνέπραξε συνειδητά στην προσπάθειά μας για την αναβάθμιση του χώρου αυτού.

Το πρώτον λάβαμε όχληση από την Ελληνικό ΑΕ, στην οποία περιήλθε ο χώρος βάσει Ν. 3943/2011 σε συνδ. με Ν. 4062/2012, περί τα τέλη Ιουλίου 2012. Έκτοτε, χωρίς ποτέ να αμφισβητούμε την κυριότητα της Ελληνικό Α.Ε. επί του εν λόγω χώρου, ήμασταν σε διαβουλεύσεις για το ενδεχόμενο της (με ή χωρίς αντάλλαγμα) συμβατικής χρήσης του χώρου. Υπήρξαν τρεις συναντήσεις με τον πρόεδρο και τους εντεταλμένους νομικούς και διευθυντές στα γραφεία της ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΑΕ και του ΓΓ Δημόσιας Περιουσίας.
Η τότε πρόταση σας ,στις 30-1-2012 , για τον υπολογισμό της τιμής ενοικίου ήταν 5.00ευρώ/τμ, τιμή εξωπραγματική, για ένα πολιτιστικό μη κερδοσκοπικό σύλλογο χωρίς πόρους ,και τιμή εκτός αγοράς ειδικότερα.

Να μας καταλογίζεται επομένως αποζημίωση χρήσης 23410,58 ΕΥΡΩ για χρονικό διάστημα πενταετίας και εν μέσω συζητήσεων ,πριν καν λάβουμε οιαδήποτε όχληση και με την παρότρυνση του παραχωρησιούχου μας προς τυπική-νομική κατοχύρωση από εσάς της παραχώρησης του κτιρίου, είναι πράξη που στερείται ουσιαστικής και νομικής βασιμότητας και αντίκειται στην αρχή της δικαιολογημένου εμπιστοσύνης του διοικουμένου.

Ο καταλογισμός σε εμάς μη συμβατικής χρήσης του εν λόγω χώρου επί πενταετία (2008 – 2013), καταρρίπτεται και με βάση το Ν. 4062/2012 αρθρ. 8, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ μόλις στις 30.3.2012 (ΦΕΚ) και ρύθμισε την τύχη των έως τότε παραχωρηθέντων ακινήτων στην περιοχή του πρώην Αεροδρομίου. Ιδίως δε, το να μας καταλογίζεται αποζημίωση για χρονικό διάστημα προ της θέσεως σε ισχύ του Ν. 4062/2012, είναι πράξη αυθαίρετη και μετά βεβαιότητας ακυρωτέα από τα ελληνικά δικαστήρια.

Καθορίστηκε για τον υπολογισμό του προστίμου τιμή , 2,50ευρώ/τμ για τα έτη 2008 έως 2010 και 2ευρώ/τμ για τα έτη 2011 έως 2013 (Πρωτόκολλο Διοικητικής Αποβολής της Υπηρεσίας ), υπολογισμός που πόρρω απέχει από την κρίση του αγαθού ανδρός, σημειωτέον η τιμή που μας ζητούσατε χωρίς καμία συζήτηση ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΟ ήταν 5.00 ΕΥΡΩ στην επιστολή σας.

Συγκεκριμένα, ο καθορισμός της ανωτέρω τιμής υπολογισμού του προστίμου δεν ανταποκρίνεται διόλου στις ειδικές συνθήκες της περιστασιακής χρήσης του χώρου, μόνο για κοινωφελή σκοπό, χωρίς προσπορισμό οικονομικού οφέλους, από έναν ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ Σύλλογο μη κερδοσκοπικό, που το μόνο που προσφέρει στην ευρύτερη περιοχή των νοτίων προαστίων αλλά και πανελλαδικά με τις εκδηλώσεις του, είναι διάδοση της παράδοσης και μαθήματα πολιτισμού. Είναι απορίας άξιον, πως το Δημόσιο που οφείλει να προάγει και προστατεύει πολιτισμικές και κοινωφελείς δραστηριότητες, καταλογίζει σε ένα πολιτιστικό σύλλογο, του οποίου αποδεδειγμένα τα έσοδα είναι η συμβολική ετήσια συνδρομή των μελών του, που με εθελοντική εργασία προσφέρουν δωρεάν πολύ πιο αξιόλογα και ανεκτίμητης οικονομικά αξίας στοιχεία, μια τέτοια υπέρογκη αποζημίωση.

Ακόμη και η όλο επιδεινούμενη οικονομική κρίση, κατ’ επίφαση λήφθηκε υπόψη για τον υπολογισμό της τιμής ανά τ.μ., δεδομένου ότι οι αναπροσαρμογές των μισθώσεων στην περιοχή, ήδη από το 2010 είναι της τάξεως τουλάχιστον της μείωσης του 50% του μισθώματος.

Τέλος, ο υπολογισμός της εν λόγω αποζημίωσης και το μέτρο της επιβολής της, υπερβαίνουν καταφανώς και την αρχή της αναλογικότητας (25 παρ. 1 Σ). Επισημαίνουμε όπως εμφαίνετε και από τις επισυναπτόμενες φωτογραφίες, ότι παραλάβαμε αποθηκευτικό χώρο πρώην ταχυδρομείου της Αμερικάνικης Βάσης χωρίς παράθυρα και όχι γραφεία που επικαλείστε στο πρωτόκολλο αποζημίωσης.

Πέραν των βάσιμων αντιρρήσεων που εκφράσαμε ανωτέρω για την ως άνω Πράξη Καθορισμού Αποζημίωσης, ως προς την έκταση του χώρου, το χρονικό διάστημα και την τιμή που έλαβε υπόψιν της για να μας καταλογίσει τελικά το ποσό των πλέον των 23410,58 ευρώ ως αποζημίωση, δέον να υπογραμμισθεί ότι, αν και ο εν λόγω χώρος που επαναλαμβάνουμε, ουδέποτε αμφισβήτησε ο σύλλογός μας ότι πρόκειται για Δημόσιο Κτήμα, ούτε αντιποιήθηκε τη νομή του, ούτε αναίρεσε με πράξεις της το δημόσιο χαρακτήρα της έκτασης, είναι κομμάτι μιας ευρύτερης περιοχής, η περίπτωση του συλλόγου μας θα πρέπει να κριθεί ad hoc από την Υπηρεσία σας.

Και τούτο διότι, εκτός της μη αυθαίρετης εκ μέρους μας κατάληψης και της χρήσης του χώρου κατόπιν άδειας από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και συνάμα στήριξης από, το Υπουργείο Πολιτισμού και άλλους δημόσιους φορείς, η αξιοποίηση του εν λόγω χώρου, είναι καθαρά και αποκλειστικά αποτέλεσμα της οικονομικής συμβολής και της εθελοντικής εργασίας των μελών μας. Κρίνοντας τον ιστορικότατο πολιτιστικό σύλλογο της περιοχής μας «αυθαίρετο», και καταλογίζοντας του ως αποζημίωση ένα χρέος που θα οδηγήσει στη διάλυσή του και στην αδικαιολόγητη προσωπική οικονομική επιβάρυνση των μελών του ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΣ, αναιρούνται όλα όσα, σκοπείτε με την αξιοποίηση της έκτασης να προστατεύσετε.

2) Μας υποδείχτηκε επίσης το ΤΟΛ 403 επιφανείας 379,50 το οποίο ανέλαβε την ευθύνη το Υπουργείου Πολιτισμού και οι παραπάνω φορείς του να προβούν σε επισκευή αυτού γιατί ήταν σε κατάσταση ερήμωσης ,όπως και παραμένει μέχρι και σήμερα μετά την αποχώρηση των Αμερικανικών βάσεων, για δημιουργία πολιτιστικού πολυχώρου. Το ΤΟΛ αυτό ουδέποτε το παραλάβαμε , ούτε το χρησιμοποιήσαμε αφού το αρμόδιο Υπουργείο και ο οργανισμός Αθήνα -2004 ουδέποτε το επισκεύασαν και παραμένει ερείπιο μέχρι και σήμερα στερούμενο ακόμη και ηλεκτρικού ρεύματος, χωρίς παράθυρα και ΜΕ ΠΟΛΛΕΣ ΑΥΘΕΡΕΤΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥΣ (επισυνάπτεται σειρά φωτογραφιών) .

Είναι δε απορίας άξιο ,ΑΔΙΚΟ ,ΑΝΗΘΙΚΟ, ΠΑΡΑΛΟΓΟ ,να μας καταλογίζεται αποζημίωση 51.422,25 ΕΥΡΩ χρήσεως για το ανωτέρω ΤΟΛ 403 που ουδόλως το παραλάβαμε ,οι πόρτες του είναι ακόμα κλειδωμένες με τα λουκέτα και τα κλειδιά της Κτηματικής Υπηρεσίας μετά την αποχώρηση της Αμερικάνικης βάσης, ούτε φυσικά το χρησιμοποιήσαμε αφού μέχρι σήμερα δεν έχει προβεί το Υπουργείο Πολιτισμού και ειδικά η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού σε ανακαίνισή αυτού, όπως μας είχε υποσχεθεί και βεβαίως παραμένει σε κατάσταση ερειπίου, χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, παράθυρα και με πολλές ΑΥΘΕΡΕΤΕΣ εισόδους (επισυνάπτονται φωτογραφίες ) που το καθιστούν έκθετο σε ναρκομανείς ζητιάνους και κακοποιά στοιχεία που εμείς προσπαθούμε να αποβάλουμε με την συνεχή περιφρούρηση και με την πραγματοποίηση πολιτιστικών εκδηλώσεων και την εν γένει διάδοση του πολιτισμού.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΒΑΣΙΜΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ
και όσους προφορικά θα εκθέσουμε ενώπιόν Σας

Αιτούμαστε την άμεση , οριστική διευθέτηση της οφειλής, με ακύρωση της προσβαλμένης πράξης καθορισμού αποζημίωσης αυθαίρετης χρήσης δημοσίου κτήματος της Κτηματικής Υπηρεσίας Πειραιά , την δυνατότητα παραμονής με αντάλλαγμα και όρους αποχώρησης μας, όσο χρόνο κρίνετε σκόπιμο για την μετέπειτα αξιοποίηση του χώρου, την βοήθεια, που ουδέποτε μας αρνηθήκατε, για μετεγκατάσταση σε κάποιο άλλο ακίνητο του δημοσίου ,αλλά όπως και εσείς τονίσατε, με νόμιμη παραχώρηση.

Σε κάθε περίπτωση και όλως επικουρικά για να εκθέσουμε τις θέσεις μας ενώπιον της δικαιοσύνης ,πρόκειται για την προκαταβολή του 20% του ανακοινωθέντος προστίμου, παρακαλούμε

Α) να αναπροσαρμόσετε στο προσήκον μέτρο την αποζημίωση χρήσεως και μόνο όσο αφορά το 404 κτίριο, παρά το ότι ουδέν οφείλουμε, αφού μεταξύ μας υπήρχε σχέση χρησιδανείου,
Β) την διαγραφή του ποσού αποζημίωσης 51.423,25 ΕΥΡΩ χρήσεως για το κτίριο με αριθμό 403 ως ουδέποτε χρησιμοποιηθέν, και επί της βάσει των παραδοχών της υπηρεσίας σας κατά την συνάντησή μας

Στα πλαίσια δε της εκκρεμούσας ενδίκου λύσεως της διαφοράς μας, σας επαναλαμβάνουμε και πάλι οτι σας παραδίδουμε την χρήση του υπό κρίση χώρου, θέση που σας έχουμε δηλώσει προφορικά και εγγράφως από την αρχή.

Με επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μας

Για τον σύλλογό μας

Ο Πρόεδρος
Δημήτρης Σιαματάκης

 

Ό ιστορικός Αθλητικός Σύλλογος ΑΟΝΑ (Αθλητικός Ομιλος Νέων Αργυρούπολης) ολοκλήρωσε ήδη το σχεδιασμό του για ένα πολύ απαιτικό αγωνιστικό πρόγραμμα της περιόδου 2013-14 και – σύμφωνα με την ανακοίνωση του Συλλόγου – οι προπονήσεις των ομάδων του έχει προγραμματισθεί να αρχίσουν το απόγευμα της Τετάρτης, 21-8-2013

Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι κάθε φορά στο τέλος αυτής της διαδικασίας όλα φαίνονται να είναι τακτοποιημένα και όλα να βρίσκονται με κάποιο τρόπο στη σωστή θέση, κάθε άλλο παρά έτσι είναι, ιδιαίτερα, τη φετινή χρονιά.

Και τούτο διότι, ένα από τα πολύ σοβαρά προβλήματα που έχει ανακύψει φέτος είναι η κακή κατάσταση στην οποία βρίσκεται το δημοτικό κλειστό Γήπεδο volley, το οποίο παρουσιάζει εικόνα εγκατάλειψης, τέτοιας ώστε να προκύπτουν ακόμα και θέματα προστασίας της υγείας από τις υπάρχουσες εκεί εστίες μόλυνσης για τους αθλούμενους, προπονητές και συνοδούς που θα το χρησιμοποιήσουν .

Οι φωτογραφίες που παρατίθενται απεικονίζουν την εικόνα μιας κατάστασης που προκαλεί ντροπή και αγανάκτηση και η οποία δεν είχε παρατηρηθεί ποτέ άλλοτε στα αθλητικά χρονικά της Αργυρούπολης: Καλάθια γεμάτα από σκουπίδια που παρατημένα για πολύ καιρό σαπίζουν και αποτελούν εστίες μόλυνσης, κατσαρίδες και άλλα έντομα που περιφέρονται στους χώρους του γηπέδου, εγκαταλειμένα υλικά, βρώμικοι εξωτερικοί χώροι κ.α.

Οπως πληροφορηθήκαμε ο ΑΟΝΑ διαθέτει πολλούς εθελοντές που δούλεψαν και δουλεύουν πολλές φορές και για πολύ χρόνο αφιλοκερδώς για να συντηρήσουν, να επισκευάσουν, να καθαρίσουν και να πρετοιμάσουν έγκαιρα τις δημοτικές αθλητικές εγκαταστάσεις που χρησιμοποιεί, ώστε αυτές να είναι πανέτοιμες να ανταποκριθούν στις σημαντικές αθλητικές διοργανώσεις που πραγματοποιούνται κάθε χρόνο εκεί και έχουν μάλιστα πανελλήνια απήχηση. Και ευτυχώς που γίνεται αυτό, γιατί αλλιώς.......

Σημειώνεται ότι ο ΑΟΝΑ, ο ιστορικότερος Σϋλλογος της Αργυρούπολης, έχει φτάσει πλέον στα οριά του, αφού δεν είναι δυνατόν, στο "παρα πέντε" της έναρξης των αθλητικών προγραμμάτων του για τη νέα αγωνιστική περιόδου 2013-14, αυτός ο δημοτικός αθλητικός χώρος που χρησιμοποιεί να παρουσιάζει τέτοιο χάλι.

 

Eρωτήματα που προκύπτουν:

- Γιατί η δημοτική αρχή Ελληνικού-Αργυρούπολης δεν φρόντισε, εδώ και δύο μήνες, να επιληφθει του θέματος και ο αθλητικός αυτός χώρος να είναι εγκαιρα καθαρισμένος, αποεντομοποιημένος και απολυμασμένος;

- Ποιανού είναι η ευθύνη για αυτό χάλι που παρουσιάζεται στις φωτογραφίες που παραθέτουμε, όσο βέβαια αυτές μπορούν να απεικονίσουν μια πραγματικότητα που, ίσως, είναι ακόμη χειρότερη από εκείνο που δείχνουν;

- Είναι δυνατόν ο ΑΟΝΑ, αυτός ο δραστήριος αθλητικός Σύλλογος, να δεχθεί οι νεαροί αθλητές του, οι συνοδοί τους και τόσοι άλλοι να αρχίσουν προπονήσεις και να χρησιμοποιήσουν χώρους που βρίσκονται σε αυτήν την άθλια κατάσταση που, ίσως, να θέτουν και σε κίνδυνο την υγεία όλων αυτών; Ποιοι θα ευθύνονται τελικά, αν κάτι τέτοιο - που απευχόμαστε - θα συμβεί;

 Σημειώνεται, ότι αυτή η εικόνα της προϊσούσης εγκατάλειψης των αθλητικών χώρων της πόλης της Αργυρούπολης, έχει δυστυχώς καταγγελθεί από πολλούς γονείς και φιλάθλους, ειδικότερα για τα θέματα της καθαριότητας.

Αυτό όμως δεν αρμόζει, ούτε στην Αργυρούπολη με τις πολλές και από ανέκαθεν φροντισμένες αθλητικές εγκαταστάσεις της, καθώς και τις αξιοσημείωστες, εθνικής εμβέλειας - και όχι μόνο - δραστηριότητες και επιτυχίες των αθλητικών συλλόγων της, ούτε βέβαια και στο Ελληνικό. 

Κρίμα, πολύ κρίμα!!


 

 

Περισσότερα Άρθρα...