220 νέες προσλήψεις στην ΕΥΔΑΠ μέσω ΑΣΕΠ - Αναλυτικά

Εργασιακά
Tools

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 220 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Υπηρεσιών και εγκαταστάσεων μέσω προκήρυξης ΣΟΧ του ΑΣΕΠ, ανακοινώνει η ΕΥΔΑΠ Α.Ε, εντός του νομού Αττικής και στους νομούς Βοιωτίας και Φωκίδας.

Μέσω του νέου διαγωνισμού επιλέγεται προσωπικό 8 διαφορετικών ειδικοτήτων των κατηγοριών Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης.

Θέσεις και ειδικότητες αναλυτικά:

ΔΕ Καταμετρητών – 50
ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών -15
ΔΕ Μηχανοτεχνιτών – 10
ΔΕ Οδηγών Γ’ κατηγορίας (Με ταχογράφο) – 25
ΔΕ Οδηγών αυτοκινήτων Γ’ και Δ’ κατηγορίας (Με ταχογράφο)- 15
ΔΕ Οδηγών (επαγγελματική άδεια Γ + Ε ή (CE) και Δ ή (D) κατηγορίας (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) – 2
ΔΕ Υδραυλικών – 21
ΥΕ Εργατών – 82
Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται μόνο ηλεκτρονικά από σήμερα Πέμπτη 9 Ιουλίου 2020 έως και Δευτέρα 20 Ιουλίου 2020.

Δυνατότητα συμμετοχής στο νέο διαγωνισμό έχουν όλοι οι υποψήφιοι, ηλικίας 18-65 ετών.

Επισημαίνεται ότι o αιτών φέρει την ευθύνη για την ορθή συμπλήρωση της αιτήσεως και την ευκρίνεια των δικαιολογητικών που θα αποστείλει ηλεκτρονικά. 

Η αίτηση θα εκτυπώνεται, θα υπογράφεται πρωτότυπα με φυσική υπογραφή και θα σκανάρεται. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές.

Δείτε την αίτηση στον ακόλουθο σύνδεσμο (link):

https://www.eydap.gr/userfiles/47614413-661a-4fba-ba7c-a14f00cfa261/%CE%95%CE%9D%CE%A4%CE%A5%CE%A0%CE%9F%20%CE%91%CE%99%CE%A4%CE%97%CE%A3%CE%97%CE%A3%206%20%CE%A3%CE%9F%CE%A71-2020.pdf