Πολεμικό Ναυτικό: 73 προσλήψεις πολιτικών υπαλλήλων - Αναλυτικά

Εργασιακά
Tools

Συνολικά 73 μονίμους πολιτικούς υπαλλήλους πρόκειται να προσλάβει το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού στην Σαλαμίνα, μεταξύ αυτών και 5 προστατευόμενους του ν. 2643|98 (Πολυτέκνους, ΑμεΑ, τέκνων Αντιστασιακών).

Οι θέσεις προστατευομένων εκχωρούνται στον ΟΑΕΔ προκειμένου να τις διαθέσει στους δικαιούχους και είναι οι παρακάτω, σύμφωνα με την σχετική απόφαση του υπουργείου Εργασίας. 

- ΔΕ Τεχνικού/Μηχανολογίας/Ναυπηγικής Βιομηχανίας - ΑμεΑ 2

- ΔΕ Τεχνικού/Μηχανολογίας/Ναυπηγικής Βιομηχανίας - Εθνικής Αντίστασης 1

- ΔΕ Τεχνικού/Μηχανολογίας/Συγκολλήσεων και Μεταλλικών Κατασκευών – Κατεργασιών (ασκεί καθήκοντα Ελασματουργού βάσει περιγραμμάτων θέσης) - Πολυτέκνων 1

- ΔΕ Τεχνικού/Μηχανολογίας/Συγκολλήσεων και Μεταλλικών Κατασκευών – Κατεργασιών (ασκεί καθήκοντα Ελασματουργού βάσει περιγραμμάτων θέσης) Πολυτέκνων 1

Γενικό Επιτελείο Ναυτικού
Διεύθυνση Εθιμοτυπίας & Δημοσίων Σχέσεων
Λ. Μεσογείων 229 ΤΚ: 15561 Χολαργός, Αθήνα
Τηλεφωνικό Κέντρο: (+30) 210 6551900 - Fax: 210-6551440