ΑΣΕΠ: Στο εθνικό τυπογραφείο η προκήρυξη 4Ε/2020 - Δείτε τις θέσεις και τα απαιτούμενα προσόντα

Εργασιακά
Tools

Το ΑΣΕΠ γνωστοποιεί ότι απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 4Ε/2020 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση δεκατεσσάρων (14) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στην «Επιτροπή Ανταγωνισμού» (Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων) με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, επτά (7) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στην «Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς» Ν.Π.Δ.Δ. (Υπουργείο Οικονομικών) με διετή σύμβαση και δύο (2) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στον «Συνήγορο του Καταναλωτή» με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

Ειδικότητες:

ΝΟΜΙΚΩΝ (Με εξειδίκευση στο Δίκαιο του Ανταγωνισμού),

ΝΟΜΙΚΩΝ (Με εξειδίκευση στο Εμπορικό ή Αστικό Δίκαιο)

ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ / ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ / ΚΟΣΤΟΛΟΓΩΝ Με εξειδίκευση στα Εφαρμοσμένα Οικονομικά (Μικροοικονομική Θεωρία & Πολιτική ή Οικονομετρία ή Πολιτική Ανταγωνισμού),

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (Με εξειδίκευση στη Διαχείριση & Παροχή IP Υπηρεσιών ή στο Σχεδιασμό & Διαχείριση Πληροφοριακών Συστημάτων)
ΕΛΕΓΚΤΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Δείτε αναλυτικά τις θέσεις στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://www.aftodioikisi.gr/wp-content/uploads/2020/11/%CE%B5%CE%B4%CF%8E-1.pdf

aftodioikisi