Δίκτυα με πρακτικές "καρτέλ" σε φροντιστήρια Ξένων Γλωσσών

Γενικά
Tools

Πρακτικές καρτέλ σε φροντιστήρια – με συμφωνίες κάτω από το τραπέζι – εντόπισε η Επιτροπή Ανταγωνισμού, επιβάλλοντας συνολικά πρόστιμα ύψους 855.356 ευρώ. Τα "δίκτυα" αυτά εντοπίστηκαν στη Βόρεια Ελλάδα και στην Κρήτη, όπου διενεργήθηκαν οι σχετικοί έλεγχοι.

Σύμφωνα με τα Νέα, στην απόφαση της Επιτροπής επισημαίνεται ότι, οι εν λόγω σύλλογοι ιδιοκτητών κέντρων ξένων γλωσσών άλλαζαν τα καταστατικά τους κατά το δοκούν, υποχρεώνοντας τα μέλη τους να τηρούν ελάχιστες τιμές διδάκτρων αλλά και να ακολουθούν υποχρεωτικά περιορισμούς στη χορήγηση εκπτώσεων προς τους πελάτες τους, γεγονός που δημιουργούσε στρέβλωση στον ανταγωνισμό.

Επιπλέον συντόνιζαν άλλες σημαντικές παραμέτρους της εμπορικής δραστηριότητάς τους όπως είναι οι ρήτρες μη ανταγωνισμού, ρήτρες περί της συμμετοχής ή μη σπουδαστών σε εξετάσεις γλωσσομάθειας, ακόμα και περιορισμούς στη διαφημιστική δραστηριότητα των μελών τους.

Έτσι, στον Σύλλογο Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών Νομού Ηρακλείου, που αριθμεί 168 μέλη, επιβλήθηκε πρόστιμο 378.902 ευρώ, στον Σύλλογο Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών Βόρειας Ελλάδας με 205 μέλη, πρόστιμο 267.084, στον Σύλλογο Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών Νομού Σερρών με 73 μέλη πρόστιμο 85.229, στον Σύλλογο Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών Νομού Χανίων με 118 μέλη 83.037 ευρώ και, τέλος, στον Σύλλογο Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών Νομού Κιλκίς με 33 μέλη πρόστιμο 41.104 ευρώ.

Μάλιστα για πρώτη φορά η Επιτροπή αποφάσισε ότι εάν κάθε σύλλογος ιδιοκτητών στον οποίον επιβάλλεται το πρόστιμο δεν μπορεί να το πληρώσει, υποχρεούται να συγκεντρώσει εισφορές από τα μέλη του προκειμένου να καλύψει το ποσό, δηλαδή κάνει τα μέλη υπόλογα για τις αποφάσεις και τις πρακτικές των συλλόγων τους.

δολ