Η Μπιρμπίλη του ΓΑΠ αμείβεται όσο και ένας Πρέσβης!!

Σύντομα Νέα HOT
Tools
i-mpirmpili-ameivetai-oso-kai-enas-presvis
 
Στοιχεία για τις αποδοχές της Τίνας Μπιρμπίλη, ως Μονίμου Αντιπροσώπου στον ΟΟΣΑ, απέστειλε στη Βουλή ο υπουργός Ανάπτυξης Κωστής Χατζηδάκης, μετά από σχετική ερώτηση του βουλευτή της Χρυσής Αυγής, Ηλία Παναγιώταρου.

Όπως ενημερώνει ο υπουργός, οι μηνιαίες μικτές αποδοχές του Μονίμου Αντιπροσώπου στη ΜΕΑ (Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία) ΟΟΣΑ και του αναπληρωτή του καθορίζονται κατ΄αντιστοιχία βαθμού και μισθού Πρέσβεως και Πληρεξουσίου Υπουργού Β΄.

Στο έγγραφο αναφέρεται, επίσης, ότι το επίδομα υπηρεσίας αλλοδαπής, οι προσαυξήσεις του όταν δεν παρέχεται δωρεάν κατοικία, καθώς και το επίδομα τέκνων καθορίζονται με κοινή απόφαση των υπουργών Εξωτερικών και Οικονομικών.

«Με το, από 3 Αυγούστου 2011, Προεδρικό Διάταγμα διορίστηκε στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης η κ. Κωνσταντίνα Μπιρμπίλη στη θέση του Μόνιμου Αντιπροσώπου με βαθμό αντίστοιχο Πρέσβεως» ενημερώνει ο κ. Χατζηδάκης, ενώ αναφέρει ότι ο Γεώργιος Ζαραλής διορίστηκε με το, από 18 Μαρτίου 1996, Προεδρικό Διάταγμα στη θέση του Αναπληρωτή Μονίμου Αντιπροσώπου ΜΕΑ ΟΟΣΑ με βαθμό αντίστοιχο Πληρεξουσίου Υπουργού Β΄ Τάξεως.

Ωστόσο, ο υπουργός ενημερώνει τον βουλευτή ότι, από 1ης Αυγούστου του 2012, σύμφωνα με τον Ν. 4093/2012, οι αποδοχές και των υπηρετούντων στη ΜΕΑ- ΟΟΣΑ θα μειωθούν με τα αντίστοιχα ποσά ή θα επιστραφούν ή θα συμφωνηθούν με τις αποδοχές του 2013, κατά τα οριζόμενα.

Ειδικά για τη θέση του Μόνιμου Αντιπροσώπου, ο κ. Χατζηδάκης επισημαίνει ότι η πλήρωσή της προϋποθέτει έκδοση Προεδρικού Διατάγματος ύστερα από πρόταση των υπουργών Εξωτερικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, ενώ για τις θέσεις του επιστημονικού προσωπικού αρκεί η απόφαση του υπουργού Ανάπτυξης ή η απόσπαση μονίμων ή με σχέση ιδιωτικού δικαίου υπαλλήλων αναλόγων προσόντων.

Στη θέση Μονίμου Αντιπροσώπου διορίζεται πρόσωπο με επιστημονική κατάρτιση και πείρα σε διεθνή οικονομικά θέματα, που γνωρίζει άριστα μια από τις γλώσσες Αγγλική ή Γαλλική και ικανοποιητικά την άλλη, πτυχιούχος σχολής ημεδαπής ή ισότιμης αλλοδαπής, κάτοχος διδακτορικού διπλώματος ημεδαπής ή ισότιμης αλλοδαπής Ανώτατης σχολής και έχει διοικητική εμπειρία προερχόμενη από υπηρεσία στον Δημόσιο Τομέα ή Διεθνείς Οργανισμούς.

new post