Θεαματικά τα αποτελέσματα από την ενεργειακή αναβάθμιση του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Ηλιούπολης

Ηλιούπολης
Tools

kolymvitirio Ilioup babe

Κλείνοντας έναν χρόνο από την υλοποίηση της ενεργειακής αναβάθμισης των καυστήρων του Δημοτικού Κολυμβητηρίου, ο δήμος Ηλιούπολης ενημερώνει τους πολίτες για τα αποτελέσματα που είχε αυτή η πρωτοβουλία.

Οι στόχοι που είχαν τεθεί ήταν:

1. Να βελτιώσουμε τις συνθήκες άνεσης, τόσο στις πισίνες, όσο και στα ζεστά
νερά χρήσης, αλλά και στους κοινόχρηστους χώρους του Κολυμβητηρίου
2. Να βελτιώσουμε το ενεργειακό αποτύπωμα του Κολυμβητηρίου
3. Και φυσικά να μειώσουμε τα λειτουργικά έξοδα.

Σήμερα, μετά από 1 χρόνο λειτουργίας, με συνεχείς μετρήσεις της απόδοσης, διαπιστώνουμε τα εξής αποτελέσματα:

1. Βελτιώσαμε τις συνθήκες άνεσης για τους αθλητές, τους συνοδούς, αλλά και τους εργαζόμενους, προσφέροντας:
• σταθερή θερμοκρασία στις πισίνες (στα άνω επιτρεπτά όρια της ΚΟΕ & της Ολυμπιακής επιτροπής: 26,3o C μεγάλη πισίνα & 30,2ο C η μικρή)
• συνεχόμενη θέρμανση 21οC, σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους, κατά τη διάρκεια του χειμώνα
• συνεχόμενα ασφαλές ζεστό νερό 37ο C, για χρήση στους λουτήρες
• on-line παρακολούθηση της λειτουργίας όλου του συστήματος και των πιθανών βλαβών.

2. Εξασφαλίζοντας τη μηδενική εκπομπή ρύπων, μειώσαμε το ενεργειακό αποτύπωμα του Κολυμβητηρίου -και κατ' επέκταση της πόλης της Ηλιούπολης- κατά 201 τόνους αερίων ρύπων CO2

3. Εξοικονομήσαμε κατά τη διάρκεια του δωδεκάμηνου 81.000€, από τη λειτουργία του Κολυμβητηρίου, μειώνοντας την κατανάλωση κατά 1026 MWH.

Τα αποτελέσματα αυτά αποδεικνύουν ότι σωστά επιλεγμένες και στοχευμένες παρεμβάσεις, μπορούν να αποδώσουν θεαματικά αποτελέσματα, αποφέροντας εκτός από την καλύτερη λειτουργικότητα και την αναβάθμιση του επιπέδου των παρεχόμενων υπηρεσιών, σημαντική μείωση της περιβαλλοντολογικής μόλυνσης, με ταυτόχρονη μεγάλη εξοικονόμηση εξόδων.
Ήδη η εξοικονόμηση αυτή μας έδωσε τη δυνατότητα να μειώσουμε τις συνδρομές των μελών του Κολυμβητηρίου κατά 20% για όλους τους δημότες μας, και να προχωρήσουμε σε σημαντικές οικονομικές ελαφρύνσεις για τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Στόχος μας είναι η επέκταση τέτοιου είδους παρεμβάσεων και στα υπόλοιπα δημοτικά κτίρια, με τη σταδιακή ενεργειακή αναβάθμισή τους.

δελτιο τυπου δήμου Ηίούπολης