ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ: Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού 2014 και άλλες σημαντικές αποφάσεις

Ηλιούπολης
Tools

ilioup prasina domata

Το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την τροποποίηση του προϋπολογισμού για το έτος 2014 την οποία και απέστειλε στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση , απ' όπου πήρε και την έγκριση. Ο Δήμος Ηλιούπολης λειτουργεί με εγκεκριμένο προϋπολογισμό και είναι από τους πρώτους Δήμους που το πέτυχε.

Άλλα σημαντικά θέματα που συζητήθηκαν είναι:

• Η έγκριση μονοδρόμησης της οδού Αγαμέμνονος και των καθέτων σ' αυτήν οδών με σκοπό την προστασία των παιδιών μας από τα αυτοκίνητα μετά από ουσιαστικό διάλογο με τη Σχολική Κοινότητα και τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων.
• Η ενεργοποίηση του Κτηματολογίου στην Ηλιούπολη ,μετά από τρία χρόνια καθυστέρησης, και η παραχώρηση γραφείων από τον Δήμο Ηλιούπολης στην εταιρία του.
• Η έγκριση μελέτης για την χρηματοδότηση του Δήμου Ηλιούπολης από το Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών με 600.000€ για την αναβάθμιση του οδικού του δικτύου.

• Σημαντικές εγκρίσεις για τις παρακάτω δράσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση:
1. Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Βύρωνα - Δήμου Ηλιούπολης για την υλοποίηση της Πράξης με τίτλο «Ολοκληρωμένο Σύστημα Πληροφόρησης Επιβατών για Δρομολόγια Δημοτικής Συγκοινωνίας και Οδηγών για Διαθέσιμες Θέσεις Στάθμευσης, στους Δήμους Βύρωνα και Ηλιούπολης», στο πλαίσιο του ΕΠ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» του ΕΣΠΑ.
2. Η υποβολή πρότασης στο Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» για την ολοκληρωμένη
3. Έγκριση μελέτης για την προμήθεια υπογείων κάδων απορριμμάτων ωφέλιμης χωρητικότητας 4.000 – 4.200 λίτρα του Δήμου Ηλιούπολης από το Πράσινο Ταμείο, ύψους 200.000€.
• Τέλος, εγκρίθηκε η έναρξη διαδικασιών για τη συντήρηση-βελτίωση των κτηριακών υποδομών του δημοτικού κτηρίου επί των οδών Ηρώων Πολυτεχνείου και Εθνάρχου Μακαρίου.

δελτιο τυπου δημου