elliniko parko- maketa

Παραβάσεις κατά των αρχών της διαφάνειας, της ίσης μεταχείρισης και του ανταγωνισμού, περιγράφονται στην απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου με την οποία «παγώνει» η πώληση του Ελληνικού σε επενδυτικό σχήμα υπό τηνLamda Development ΛΑΜΔΑ -5,02% του ομίλου Λάτση.

Κατόπιν της απόφασης του Ελεγκτικού Συνεδρίου δεν επιτρέπεται η τελική υπογραφή της σύμβασης, ωστόσο το ΤΑΙΠΕΔ έχει δικαίωμα να προσφύγει στο Ελεγκτικό Συνέδριο ζητώντας την ανακληση της απόφασης.

Ειδικότερα, στο σκεπτικό της απόφασης -Ζ’ Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου (πράξη 197/2014 (πρόεδρος η σύμβουλος Αγγελική Μαυρουδή και εισηγητής ο πάρεδρος Αθανάσιος Καρακόιδας)- αναφέρεται, ότι οι όροι των άρθρων 6.1 και 6.2 και του παραρτήματος Α΄ της πρόσκλησης υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην διαδικασία πώλησης του Ελληνικού από το ΤΑΙΠΕΔ, περιόρισαν την συμμετοχή στην διαδικασία μόνο σε οικονομικούς φορείς που διαθέτουν νομική προσωπικότητα και σε ενώσεις ή κοινοπραξίες τους αποκλείοντας όμως, όπως αναφέρουν φυσικά πρόσωπα, κ.λπ., είτε αυτοτελώς είτε σε ένωση ή κοινοπραξία μεταξύ τους ή ακόμη σε ένωση και με νομικά πρόσωπα. "Ο αποκλεισμός αυτός έγινε χωρίς να προκύπτει καμία επίκληση ή συνδρομή συγκεκριμένου λόγου δημοσίας τάξης ή δημοσίας ασφαλείας ή δημόσιας υγείας ή άλλου επιτακτικού λόγου δημοσίου συμφέροντος που να δικαιολογεί έναν τέτοιας ένστασης περιορισμό». αναφερεται χαρακτηριστικά.

Τροποποίηση της σύμβασης

Οι δικαστές θεωρούν πως υπάρχουν αντίστοιχες παραβιάσεις στους όρους 2.3, 2.4 και 2.5 της πρόσκλησης υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος, αφού στη δεύτερη φάση του διαγωνισμού τροποποιηθήκαν οι επίμαχοι δύο όροι ουσιωδώς εκ των υστέρων με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η υποβολή νέων προσφορών από επενδυτές που είχαν ήδη αποκλειστεί. Αυτό, συμφωνα με τους δικαστές, συνιστά παραβίασης της εθνικής και Ευρωπαϊκής νομοθεσίας, αφού δεν επιτρέπουν τροποποίηση ουσιωδών όρων της σύμβασης που περιλαμβάνονται στην δημοσιευμένη πρόκληση εκδήλωσης, χωρίς ειδική πρόβλεψη που να αναφέρει το ενδεχόμενο τροποποίησης της σύμβασης.

Οι συγκεκριμένοι όροι προέβλεπαν πως το ΤΑΙΠΕΔ θα κρατήσει μειοψηφικό ποσοστό της Ελληνικό ΑΕ ώστε να έχει ανάλογη συμμετοχή στην απόδοση της επένδυσης. Στην τελική φάση οι όροι άλλαξαν και τώρα προβλέπεται πως το ελληνικό δημόσιο θα λαμβάνει το 30% των κερδών, αλλά μόνο αφού ο επενδυτής του Ελληνικού εξασφαλίσει απόδοση κεφαλαίων 15%. Επίσημη απάντηση δεν υπάρχει από τη διοίκηση του Ταμείου, αλλά κύκλοι που παρακολουθούν τη διαδικασία θεωρούν πως η συγκεκριμένη αλλαγή δεν ήταν ουσιώδης, όπως θεώρησε το Ελεγκτικό Συνέδριο, αλλά και διάφοροι παράγοντες της αγοράς. Στην προκήρυξη του διαγωνισμού αναφέρονται, πάντως, ρητά πως θα πωληθεί "πλειοψηφικό πακέτο".

Οσο για τις αντιρρήσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τον αποκλεισμό φυσικών προσώπων, η άλλη πλευρά εκτιμά πως αντίστοιχοι όροι υπήρχαν και στους άλλους διαγωνισμούς, χωρίς να υπάρχει παρέμβαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Εντός των ημερών αναμένεται να υποβληθεί αίτηση ανάκλησης από τη διοίκηση του ΤΑΙΠΕΔ με στόχο να ανατραπεί η απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

Νόμιμη η μη αποτίμηση των μετοχών της "Ελληνικό ΑΕ"

Ωστόσο , κατα πλειοψηφία, κρίθηκε πως νομίμως δεν έγινε αποτίμηση των μετοχών της «Ελληνικό Α.Ε.» και των εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί των ακινήτων αυτής πριν την έναρξη του διαγωνισμού καθώς αυτό, αναφέρει η πλειοψηφία, επαφίεται στην διακριτική ευχέρεια του ΤΑΙΠΕΔ σε πιο ακριβές χρονικό σημείο θα γίνει. Της αποψης αυτής μειοψήφισε η προεδρος του Κλιμακίου, υποστηρίζοντας οτι η αποτίμηση έπρεπε να προηγηθεί για να μπορούν όσοι είχαν εκδηλώσει ενδιαφέρον για συμμετοχή στον διαγωνισμό να γνωρίζουν την αξία του υπό πώληση ακινήτου για να μπορούν να διαμορφώσουν τις προσφορές τους.

Συμφωνα με την πρόεδρο, δεν είναι επαρκώς αιτιολογημένες οι αποφάσεις του συμβουλίου εμπειρογνωμόνων και του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΑΙΠΕΔ ως προς «την διασφάλιση του Δημοσίου συμφέροντος και την εφαρμογή της χρηστής δημοσιονομικής διοικήσεως, καθώς και ως προς το αν η ελεγχόμενη από το Ελεγκτικό Συνέδριο συναλλαγή είναι επωφελής και συμφέρουσα για το Ελληνικό Δημόσιο».

Τι λέει η διοίκηση της Lamda Development

Σε απάντηση σχετικού ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η διοίκηση της Lamda Development ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό ότι "ενημερώθηκε το απόγευμα της 9ης Σεπτεμβρίου 2014 από το ΤΑΙΠΕΔ, ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο (Ζ' Κλιμάκιο - Δ' Διακοπών) κωλύει προσωρινά την υπογραφή της σύμβασης πώλησης του 100% των μετοχών της «ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε.». Η Εταιρεία ενημερώθηκε επίσης από το ΤΑΙΠΕΔ ότι αυτό θα ασκήσει αίτηση ανάκλησης της απόφασης στο αρμόδιο Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου εντός προθεσμίας δεκαπέντε ημερών, όπως ακριβώς έχει πράξει και σε όλες τις αντίστοιχες περιπτώσεις αποκρατικοποιήσεων, προκειμένου να ξεπεραστούν τα υπάρχοντα κωλύματα".

Στην ίδια ανακοίνωση αναφέρεται πως "η Εταιρεία, η οποία εξ αρχής είχε γνωστοποιήσει ότι εκκρεμούσε ο προσυμβατικός έλεγχος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, θα μελετήσει προσεκτικά την απόφαση, επιφυλασσόμενη όλων των δικαιωμάτων της και θα ενεργήσει σύμφωνα με το νόμο, ενημερώνοντας παράλληλα αμελλητί το επενδυτικό κοινό".

euro2day

 

sef

Διάρκεια πενήντα ετών θα έχει η παραχώρηση της έκτασης των 220 στρεμμάτων γύρο από το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας , με τον διαγωνισμό να προκηρύσσεται τον Οκτώβριο.

Πρόκειται για την έκταση που περικλείει το στάδιο και εκτείνεται κυρίως παραλιακά, περιλαμβάνοντας και την υφιστάμενη μαρίνα.

Αυτό προβλέπει σύμφωνα με πληροφορίες, το σχέδιο αξιοποίησης της έκτασης δίπλα από το ΣΕΦ, το οποίο πρόκειται να συζητηθεί την επόμενη εβδομάδα στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Ιδιωτικοποιήσεων (ΤΑΙΠΕΔ).

Θεματικό πάρκο ψυχαγωγίας «τύπου Φλοίσβου», σινεμά, παιδότοπους, χώρους για ποδήλατο και μικρό αριθμό εμπορικών καταστημάτων σε συνδυασμό με τη διατήρηση των σημερινών αθλητικών χρήσεων και της μαρίνας περιλαμβάνει το βασικό σενάριο ανάπτυξης που προβλέπει η προκήρυξη.

Σύμφωνα με αυτήν, παραχωρείται στον νικητή του διαγωνισμού η εκμετάλλευση της γύρω από το ΣΕΦ περιοχής, της μαρίνας και της Ακτής Δηλαβέρη, με τη δυνατότητα δόμησης να φορά συνολικά 15.000-25.000 τετραγωνικά μέτρα.

Στην παραχώρηση δεν περιλαμβάνονται το κτιριακό συγκρότημα του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας, το παρακείμενο Δελφινάριο, η έκταση απ' όπου διέρχεται το τραμ και το γειτνιάζον τμήμα της Λεωφόρου Ποσειδώνος.

Το ΣΕΦ θα διατηρήσει τον αθλητικό του χαρακτήρα, εκτιμάται ωστόσο ότι με την ανάπλαση του περιβάλλοντος χώρου και τη δημιουργία χώρων πρασίνου, αναψυχής και περιπάτου θα αναβαθμιστεί περεταίρω.

tanea

parko tritsi

Στην εγκατάλειψη και την απαξίωση «βυθίζεται» μέρα με τη μέρα το μεγάλο Πάρκο «Αντώνης Τρίτσης», ένα από τα τελευταία καταφύγια άγριας φύσης στο Λεκανοπέδιο.

Η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις αρχές Αυγούστου στο Πάρκο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης έφερε εκ νέου στην επιφάνεια τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει και την οικολογική καταστροφή που συντελείται, κυρίως λόγω ανεπάρκειας νερού στα σιντριβάνια και τα κανάλια.

Οι όμοροι δήμοι Αγίων Αναργύρων - Καματερού και Ιλίου «κρούουν» για ακόμη μία φορά τον κώδωνα του κινδύνου για τη σωτηρία του, καταγγέλλοντας για αδιαφορία τον φορέα διαχείρισης του πάρκου, που λειτουργεί ως νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου και ανήκει στο ΥΠΕΚΑ.

Τα τελευταία δύο χρόνια οι δήμοι αποφάσισαν να πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους, αναλαμβάνοντας ατύπως τη διαχείριση του πάρκου. Σύμφωνα με τον δήμαρχο Ιλίου Ν. Ζενέτο, η φωτιά παραλίγο να αποβεί μοιραία, ωστόσο η κατάσβεση ήταν άμεση χωρίς να πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις χάρη στην παρέμβαση των υπηρεσιών του δήμου με υδροφόρα και προσωπικό.

Στα κανάλια είναι στάσιμο και βρώμικο.
Στα κανάλια είναι στάσιμο και βρώμικο.

«Η αδιαφορία του φορέα διαχείρισης έβαλε για μία ακόμα φορά σε κίνδυνο τον ανεκτίμητο αυτό πνεύμονα πρασίνου για τους κατοίκους της Δυτικής Αττικής», αναφέρει ο δήμαρχος Ιλίου προσθέτοντας ότι μαζί με τους άλλους δήμους θα διεκδικήσουν δυναμικά τη διαχείρισή του.

Σημειώνεται πως το πάρκο είναι έξι φορές μεγαλύτερο από τον Εθνικό Κήπο, καθώς έχει έκταση 1.150 στρ., ενώ στον υδροβιότοπο που διαθέτει φιλοξενούνται εκατοντάδες διαφορετικά είδη πτηνών, αμφίβια, ερπετά, νυχτερίδες, μικροθηλαστικά και σκαντζόχοιροι. Μάλιστα η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, που παρατηρεί πουλιά του πάρκου, την τελευταία δεκαετία, έχει καταγράψει 145 διαφορετικά είδη, πολλά από τα οποία είναι σπάνια για το αστικό περιβάλλον.

Δεκάδες δέντρα έχουν ξεραθεί λόγω της έλλειψης νερού
Δεκάδες δέντρα έχουν ξεραθεί λόγω της έλλειψης νερού

Ο περιβαλλοντικός θησαυρός του πάρκου, το οποίο εκτείνεται μεταξύ των δήμων Ιλίου, Αγίων Αναργύρων και Καματερού, περιλαμβάνει έξι τεχνητές λίμνες, ενώ υπάρχουν πολλά φυλλοβόλα, κωνοφόρα δένδρα και θάμνοι.

Σήμερα, η εικόνα που παρουσιάζει είναι αποκαρδιωτική. Η συντήρηση του πρασίνου είναι σχεδόν ανύπαρκτη, πολλά δένδρα έχουν ξεραθεί και οι εγκαταστάσεις του είναι εγκαταλελειμμένες και κατεστραμμένες.

Οι λίμνες και οι υδάτινες διαδρομές είναι ακαθάριστες. Αρκετές κατασκευές αποτελούν παγίδες για τα μικρά παιδιά, που επισκέπτονται με τους γονείς τους το πάρκο, καθώς για χιλιάδες οικογένειες αποτελεί μοναδική διέξοδο για περίπατο και αθλητισμό.

Υπενθυμίζεται ότι δεν είναι πρώτη φορά που η χλωρίδα και η πανίδα του πάρκου βρίσκονται σε κίνδυνο. Πριν από δύο χρόνια είχαν κοπεί η υδροδότηση και η ηλεκτροδότηση, καθώς δεν είχαν πληρωθεί οι σχετικοί λογαριασμοί από τον φορέα διαχείρισης του πάρκου.

Η έλλειψη νερού και η διακοπή της ηλεκτροδότησης παραλίγο να καταστρέψουν τα τρία οικοσυστήματα (δάσος, λίμνες και καλλιέργειες). Μπροστά σε αυτή την τραγική κατάσταση οι δήμοι Αγίων Αναργύρων - Καματερού και Ιλίου, που γειτνιάζουν με το πάρκο, όπως επίσης κι ο ΑΣΔΑ αποφάσισαν να αναλάβουν τη διαχείριση, καθώς οι επαναλαμβανόμενες διαμαρτυρίες προς το ΥΠΕΚΑ και τους αρμόδιους υπευθύνους για την εγκατάλειψη του μοναδικού πνεύμονα πρασίνου δεν είχαν αποτέλεσμα.

Σήμερα το πάρκο λειτουργεί σχεδόν αποκλειστικά από τη δράση και τις προσπάθειες των δή?ων της περιοχής, οι οποίοι καθιέρωσαν την 24ωρη φύλαξη του, ενώ με δικούς τους πόρους έχουν υλοποιήσει σειρά έργων ύδρευσης, άρδευσης και συντήρησης του πρασίνου, συνολικού κόστους 2,2 εκατ. €.

ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Το Πάρκο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης «Αντώνης Τρίτσης» είναι ένας χώρος μοναδικής οικολογικής αξίας και ομορφιάς. Τόσο η χλωρίδα όσο και η πανίδα του αποτελούν όαση μέσα στον οικιστικό ιστό, ενώ μόνο στον υδροβιότοπο του φιλοξενούνται 145 διαφορετικά είδη πτηνών.

Αποτελεί τμήμα ενός μεγαλύτερου κτήματος 2.500 στρ. (γνωστό ως «Πύργος Βασιλίσσης»), που είχε διαμορφωθεί κατά την Οθωνική Περίοδο σε Πρότυπο Κέντρο Γεωργίας - Κτηνοτροφίας. Στο αγρόκτημα φυτεύτηκαν χιλιάδες οπωροφόρα δέντρα, 3.700 μουριές, φιστικιές, 180 στρ. αμπέλια, χιλιάδες ελαιόδεντρα και σπάνιες ποικιλίες καλλωπιστικών φυτών από το εξωτερικό.

Οι ενέργειες για τη δημιουργία ενός σύγχρονου πάρκου ξεκίνησαν το 1987.

Αφροδίτη Καρίμαλη, ethnos

 FALIRO ANAPLASI

Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Έργων, Στράτος Σιμόπουλος, μιλώντας σε πρωινή τηλεοπτική εκπομπή αναφέρθηκε στις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με την ανάπλαση του Φαληρικού Όρμου.

«Πρόκειται για ένα έργο πνοής στην Αττική. Ξαναβάζουμε ουσιαστικά την πόλη στο πάρκο και το πάρκο στη θάλασσα», τόνισε ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Έργων, προσθέτοντας πως «είναι ένα έργο, το οποίο θα δημοπρατηθεί το φθινόπωρο, έργο που έρχεται ως αποτέλεσμα της συνεργασίας τριών υπουργείων, του υπουργείου Τουρισμού, του υπουργείου Περιβάλλοντος και του υπουργείου Υποδομών, ενώ στη χρηματοδότηση συμμετέχει και η Περιφέρεια».

Σύμφωνα με τον κ. Σιμόπουλο, «Έχουν εξασφαλιστεί οι πόροι. Στο καινούριο χρηματοδοτικό πλαίσιο θα ενταχθεί το έργο» και «πιστεύουμε ότι θα έχουμε εργολάβο το Μάιο. Η κατασκευή θα διαρκέσει περίπου τρία χρόνια» υπογράμμισε.

aerodr ellin eripia skoup1

Η ύφεση φέρνει επενδυτές γης. Είναι πλέον κοινά παραδεκτό πως πολλά φιλέτα ελληνικής γης μπαίνουν στο στόχαστρο επενδυτών, καθώς πλέον οι αξίες έχουν πέσει δραματικά. Το παλιό αεροδρόμιο στο Ελληνικό, ανήκει σε αυτά τα φιλέτα που ακόμα μένουν αναξιοποίητα για πολλά χρόνια.

Η Wall Street Journal μετά το δημοσίευμα της Τετάρτης για το έντονο ενδιαφέρον των ξένων επενδυτών για ακριβά ξενοδοχεία, επανέρχεται με το περιβότητο θέμα της πλήρους ανάπλασης του παλαιού αεροδρομίου.

Η περιοχή αναφέρει είναι προνομιακή, αφού απέχει μόλις πέντε χιλιόμετρα από το κέντρο, εκτείνεται σε 1.500 στρέμματα, σχεδόν δύο φορές όσο είναι το Central Park στη Νέα Υόρκη και έχει πρόσβαση στη θάλασσα σε έκταση δύο μιλίων. Η προτεινόμενη ανάπλαση είναι της τάξης των οκτώ δισ. ευρώ, αλλά από το 2001 -οπότε και εγκαταλείφθηκε- δεν έχει υπάρξει καμία πρόοδος.

Η πρόταση της ανάπλασης περιλαμβάνει ξενοδοχείο χιλίων κλινών, πολυόροφο πύργο με γραφεία, εμπορικό κέντρο, μαρίνα, ενυδρείο και ένα γιγαντιαίο πάρκο. Σύμφωνα με τον Οδυσσέα Αθανασίου, διευθύνων σύμβουλος της Lamda Development, η ανάπτυξη του έργου θα μπορούσε να ξεκινήσει από το 2016.

Μέχρι στιγμής, η περιοχή παραμένει σε κατάσταση ερείπωσης, η Lamda είναι ο μοναδικός «παίκτης» του έργου, καθώς οι άλλοι τρεις ανταγωνιστές βγήκαν εκτός, αλλά έχει μπροστά της αρκετό έργο αν σκεφτεί κανείς τα γραφειοκρατικά εμπόδια που πρέπει να ξεπεράσει, μέχρι να μπει στο χώρο η πρώτη μπουλντόζα.

Μεγάλη ευκαιρία

Η Άνα Βούκοβιτς (διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας ακινήτων Colliers International αναφέρει στην αμερικανική εφημερίδα: «Οι κίνδυνοι είναι τεράστιοι, αλλά εδώ υπάρχει μια μεγάλη ευκαιρία».

Έχει υπολογιστεί από την Lamda πως η ανάπτυξη της περιοχής θα συνεισφέρει στο ΑΕΠ της Ελλάδας περίπου 1,5-2%, κάθε χρόνο, μέχρι και το 2025, ενώ θα δημιουργήσει 50.000 νέες θέσεις εργασίας. Την ίδια στιγμή η ελληνική κυβέρνηση, μέσω του ΤΑΙΠΕΔ, προσδοκά να πουλήσει συγκεκριμένα προνομιακά κομμάτια γης για να έχει έσοδα, τα οποία ελπίζει να φτάσουν στα 50 δισ. Ευρώ. Ωστόσο, μέχρι τώρα ο στόχος δεν έχει επιτευχθεί.

Σύμφωνα με τον κ. Αθανασίου η Lamda, η κινεζική Fosun και οι επενδυτές από το Άμπου Ντάμπι έχουν συμφωνήσει για πόρους κοντά στα 700 εκατ. ευρώ με την προοπτική να ρίξουν και άλλα καθώς το έργο θα προχωράει. Από την άλλη, όμως, αναμένεται να μπουν και άλλοι επενδυτές στην πορεία, τόσο από την Ευρώπη, όσο και από τις; ΗΠΑ.

aerodr ellin eripia skoup

Η γραφειοκρατία

Μέχρι πάντως να εγκριθεί η επένδυση από τα δικαστήρια και το κοινοβούλιο, χρήματα δεν πρόκειται να πέσουν στο Ελληνικό. Από την μεριά του ο Κωνσταντίνος Βασιλείου της Eurobank βάζει στο... παιχνίδι και τις τράπεζες, σημειώνοντας πως κάποιες από αυτές που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα θα θελήσουν να συνδράμουν στην επένδυση. «Μπορεί να ανοίξει η όρεξή τους», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Ο κ. Αθανασίου αναφέρει πως το έργο θα μπορούσε να ξεκινήσει μέσα στο 2015, αν μιλούσαμε για εποχές προ κρίσης. Υπάρχει πάντα ο κίνδυνος να βρεθούν αρχαία κατά την ανασκαφή και αυτό να δυσκολέψει το έργο. Αυτός ήταν και ο λόγος που η ισραηλινή Elbit Imaging Ltd., έκανε πίσω. Δεν έπαιρνε τις απαραίτητες εγγυήσεις από την ελληνική πλευρά ότι το έργο θα συνεχιζόταν κανονικά.

Τέλος είναι πάντα ανοιχτό και το θέμα του καζίνου στην περιοχή, κάτι που κατά τον κ. Αθανασίου θα βοηθούσε τους υπάρχοντες επενδυτές. Θα έχει άραγε καλό τέλος η υπόθεση του Ελληνικού; Η Άνα Βούκοβιτς σημειώνει, «Ναι, φαίνεται πως θα έχει αίσιο τέλος. Δεν πρέπει να ξεχνάμε πάντως ότι επειδή το έργο είναι πολύ μεγάλο, μια οποιαδήποτε παγκόσμια οικονομική κρίση θα το επηρεάσει σημαντικά».

Wall Street Journal

 

paralia aigialos

Μέχρι τις αρχές του 2016 θα πρέπει να έχει οριοθετηθεί ο αιγιαλός στο σύνολο των ακτών της χώρας, σύμφωνα με όσα προβλέπει το πολυνομοσχέδιο το οποίο κατατέθηκε στη Βουλή. 

Ωστόσο, μπροστά στις αντιδράσεις που είχαν εκδηλωθεί, η κυβέρνηση έκανε πίσω και απέσυρε τις διατάξεις που αφορούσαν στον τρόπο αξιοποίησης των αιγιαλών.

Όπως προκύπτει, η παλαιά χάραξη του αιγιαλού, στο 10% της επικράτειας όπου ήδη υφίσταται, μπορεί να υπερισχύει της νέας.

Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου που κατατέθηκε προς ψήφιση στη Βουλή:

1. Η οριογραμμή του αιγιαλού χαράσσεται με βάση έγχρωμους ορθοφωτοχάρτες ακριβείας με υψομετρική πληροφορία, κλίμακας τουλάχιστον 1:1000 και φωτοληψίας ετών 2008-2009, που απεικονίζουν παράκτια ζώνη εύρους τουλάχιστον 300 μέτρων από την ακτογραμμή.

2. Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών κάνει προκαταρκτική χάραξη οριογραμμής αιγιαλού και διαβιβάζεται στις αρμόδιες κατά τόπο Κτηματικές Υπηρεσίες, καθώς και στο Γ.Ε.Ε.Θ.Α., με την υποχρέωση:

α) μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών, το Γ.Ε.Ε.Θ.Α. να υποδείξει στις Κτηματικές Υπηρεσίες ποια τμήματα της οριογραμμής πρέπει να εξαιρεθούν από την ανάρτηση για λόγους εθνικής ασφάλειας.

β) εντός της ίδιας προθεσμίας, οι Κτηματικές Υπηρεσίες να διαγράψουν την προκαταρκτική οριογραμμή αιγιαλού στις περιοχές που υφίσταται εγκεκριμένη οριογραμμή αιγιαλού και να αποτυπώσουν την τελευταία ως οριστική,

Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου της περίπτωσης β), η γραμμή αιγιαλού, προκαταρκτική και οριστική θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών για ενημέρωση του κοινού, εξαιρουμένων των τμημάτων που έχει υποδείξει το Γ.Ε.Ε.Θ.Α.

Μετά την πάροδο τριών μηνών από την ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών, ολοκληρώνεται η διαδικασία καθορισμού του αιγιαλού και συνάγεται τεκμήριο ότι οι ενδιαφερόμενοι έλαβαν γνώση σχετικά με την χάραξη και την ακριβή θέση της οριογραμμής του αιγιαλού. Τυχόν πλημμέλειες των διαδικασιών δημοσιότητας δεν επηρεάζουν το κύρος της διαδικασίας οριοθέτησης του αιγιαλού.

Για την οριστικοποίηση της οριογραμμής ενημερώνεται η εταιρεία ΕΚΧΑ Α.Ε.. Οι έχοντες έννομο συμφέρον μπορούν να ζητήσουν τον επανακαθορισμό του αιγιαλού.

Αν μετά την παρέλευση δεκαοκτώ (18) μηνών από τη λήψη των σχετικών στοιχείων από την αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία, δεν έχει εκδοθεί απόφαση για την οριστική οριογραμμή αιγιαλού από την αρμόδια Επιτροπή καθορισμού, η προκαταρκτική οριογραμμή θεωρείται οριστική .

Αιτήματα καθορισμού οριογραμμής αιγιαλού από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον κατατίθενται στην αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία, η οποία υποχρεούται να τα εισάγει στην Επιτροπή χωρίς καθυστέρηση. Σε αυτήν την περίπτωση καθορίζεται κατά προτεραιότητα οριστική οριογραμμή αιγιαλού σε μήκος ακτής τουλάχιστον πεντακοσίων (500) μέτρων.

Η σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο σε τρεις μήνες από την υποβολή της σχετικής αίτησης. Αν η προθεσμία παρέλθει άπρακτη, η προκαταρκτική γραμμή αιγιαλού, για την περιοχή που αφορά η αίτηση, θεωρείται οριστική.

msn

anaplasi athinas

Το σχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος σε συνεργασία με τον δήμο Αθηναίων για την ανάπλαση της Αθήνας θα τεθεί σε εφαρμογή τον Σεπτέμβριο, όταν και αναμενεται να αρχίσει η επιχείρηση κατεδάφισης περισσότερων από 1.800 εγκαταλελειμμένων και επικίνδυνων κτιρίων στο κέντρο της Αθήνας. 

Σύμφωνα με το "Έθνος" οι δυο πλευρές βρίσκονται σε συνεργασία το τελευταίο διάστημα προκειμένου να καταλήξουν στον ακριβή αριθμό των κτιρίων που θα κατεδαφιστούν και ποια μπορούν να σωθούν, ενώ ταυτόχρονα διαμορφώνουν και το κατάλληλο θεσμικό πλαίσιο που θα τους επιτρέψει να κάνουν κάτι τέτοιο.

Όπως είπε μιλώντας στην εφημερίδα ανώτατο στέλεχος του ΥΠΕΚΑ εκτιμά ότι μπορούν να σωθούν 500 κτίρια περίπου, τα οποία θα γίνουν στη συνέχεια γραφεία, επιχειρήσεις και γενικότερα χώροι συναθροίσεως κοινού.

Επίσης, όπως σημειώνει η ίδια πηγή, οι κατεδαφίσεις μπορεί να μην είναι ολικές, αλλά μόνο τμηματικές, ενώ σε πρώτη φάση μπαίνουν στο στόχαστρο όσα βρίσκονται πέριξ πλατειών, για να αναδειχθεί καλύτερα η ανάπλαση.

Για την υλοποίηση του προγράμματος σχεδιάζεται ένα πρόγραμμα ανάλογο με αυτό που έχει εφαρμοσθεί σε τουριστικές περιοχές όπως όπως η Βυζίτσα και το Πήλιο, όπου το Δημόσιο ανέλαβε να αποκαταστήσει και να αναπλάσει τον οικισμό και ύστερα από μια περίοδο εκμετάλλευσης των ακινήτων τα παρέδωσε στους ιδιοκτήτες τους.

Τα περισσότερα από τα προς κατεδάφιση κτίρια βρίσκονται μαζεμένα στην περιοχή του Μεταξουργείου- Κεραμεικού-Ψυρρή και Κουμουνδούρου, ενώ αρκετά βρίσκονται διάσπαρτα σε διάφορα σημεία της πόλης, όπως τα Πατήσια, ο Αγιος Παντελεήμονας, ο Κολωνός και τα Εξάρχεια.

Οι παρεμβάσεις για τα εγκαταλελειμμένα και επικίνδυνα κτίρια θα γίνουν μέσα στα όρια του ΣΟΑΠ Αθήνας (Σχέδιο Ολοκληρωμένης Αστικής Παρέμβασης), επισημαίνει ο υπουργός ΠΕΚΑ, ενώ σχεδιάζεται να επεκταθούν στη συνέχεια και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας.

Το ΣΟΑΠ περιλαμβάνει τις περιοχές Εμπορικό Τρίγωνο - Κουμουνδούρου - Ψυρρή, Πλατεία Βάθη - Μεταξουργείο - Κεραμεικός, Μουσείο - Πανεπιστημίου, Πλατεία Βικτωρίας - Πλατεία Αττικής - Αγιος Παύλος.

Οι προτάσεις του ΥΠΕΚΑ

Παράλληλα με την αντιμετώπιση του προβλήματος των εγκαταλειμμένων, το ΥΠΕΚΑ αναζητά τρόπους να ενισχύσει τους ιδιοκτήτες των διατηρητέων κτιρίων, ώστε να μπορέσουν να αντεπεξέλθουν στα αυξημένα έξοδα συντήρησης και ανάδειξής τους.

Οπως επισημαίνει, στόχος είναι η διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς, η προστασία των πολιτών με τη δημιουργία κινήτρων για την αποκατάστασή των διατηρητέων, καθώς σημαντικός αριθμός εξ αυτών έχουν εγκαταλειφθεί, με κίνδυνο την κατάρρευσή τους. Κάτι που συνιστά απειλή για την ασφάλεια της ζωής των ανθρώπων, ενώ υποβαθμίζεται ο αστικός χώρος και δημιουργούνται εστίες παραβατικότητας στην καρδιά της πόλης.

Οι προτάσεις του ΥΠΕΚΑ περιλαμβάνουν τη μείωση του ενιαίου φόρου ακινήτων έως 50% για κτίρια που έχουν χαρακτηριστεί εν όλω ή εν μέρει διατηρητέα, ενώ η μείωση αυτή μπορεί να φτάσει το 100% σε περιπτώσεις εγκαταλελειμμένων διατηρητέων, που δεν χρησιμοποιούνται ή δεν ηλεκτροδοτούνται, εφόσον αποκατασταθούν και μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν.

Η μείωση του φόρου ακινήτων μπορεί να ισχύσει για ορισμένα χρόνια, εφόσον διαπιστώνεται πως γίνονται εργασίες αποκατάστασης. Σε αντίθετη περίπτωση θα διακόπτεται.

newsit

Περισσότερα Άρθρα...