Πενταμελείς επιτροπές για τα αδέσποτα πρέπει να συγκροτήσουν οι Δήμοι

Ζωοφιλια
Tools

adespoto

Η διεύθυνση Βιώσιμης Ζωικής παραγωγής και Κτηνιατρικής του Υπ. Περιβάλοντος καλεί όλους τους Δήμους της Χώρας να εφαρμόσουν τις διατάξεις της παρ. 12 του άρθρου 9 του Ν.4039/2012 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 46 του Ν.4235/2014, προβαίνοντας άμεσα στη συγκρότηση των πενταμελών και των ειδικών επιστημονικών επιτροπών, ανεξάρτητα από τη συμμετοχή τους ή μη σε Διαδημοτικούς Συνδέσμους διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς.

Οπως αναφέρει σχετική επιστολή,

1. Στην παρ. 1 του άρθρου 9 του Ν.4039/2012 (ΦΕΚ15 Α') όπως ισχύει, αναφέρεται ότι:

Οι Δήμοι υποχρεούνται να μεριμνούν για την περισυλλογή και τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, σύμφωνα με το παρόν άρθρο. Η αρμοδιότητα αυτή μπορεί να ασκείται και από συνδέσμους Δήμων, καθώς και από φιλοζωικές ενώσεις και σωματεία, αφού προηγηθεί σχετική έγγραφη συμφωνία με τον αρμόδιο Δήμο, ο οποίος έχει τη συνολική εποπτεία των αδέσποτων ζώων συντροφιάς εντός των διοικητικών του ορίων.

2. Στην παρ. 12 του άρθρου 9 του Ν.4039/2012 (ΦΕΚ 15 Α') όπως ισχύει, αναφέρεται ότι:

α) σε κάθε Δήμο συγκροτείται με απόφαση του Δημάρχου πενταμελής επιτροπή παρακολούθησης του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς, τα δύο μέλη της οποίας ορίζονται από τα φιλοζωικά σωματεία και τις ενώσεις που λειτουργούν νόμιμα και που εδρεύουν στο Δήμο ή στην οικεία Περιφερειακή Ενότητα. Στην επιτροπή μετέχουν:

αα) Ένας (1) κτηνίατρος, που ορίζεται από τον οικείο Δήμο και ο οποίος είναι, κατά προτίμηση, ο υπεύθυνος του προγράμματος διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς και ελλείψει αυτού άλλος ιδιώτης κτηνίατρος.

ββ) Ένας (1) εκπαιδευτής σκύλων, ο οποίος είναι μέλος νομίμως αναγνωρισμένου επαγγελματικού σωματείου εκπαιδευτών σκύλων και ελλείψει αυτού εκπρόσωπος του οικείου Δήμου.

γγ) Ένας (1) εκπρόσωπος, που ορίζεται από τον οικείο Δήμο, με τον αναπληρωτή του.

Η επιτροπή αποφασίζει για την επικινδυνότητα ενός ζώου συντροφιάς, σύμφωνα με τον ορισμό της περίπτωσης στ του άρθρου ι, όπως ισχύει και αντιμετωπίζει τα προβλήματα που προκύπτουν κατά τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων. Οι Δήμοι, οι Περιφερειακές Ενότητες και οι Περιφέρειες δημιουργούν δίκτυο ενημέρωσης των πολιτών για τα ζώα που διατίθενται προς υιοθεσία.

β) Στην περίπτωση που υπάρχει διαφωνία για την επικινδυνότητα ενός αδέσποτου ζώου συντροφιάς ή για την αναγκαιότητα της πραγματοποίησης ευθανασίας σε αδέσποτο ζώο συντροφιάς, την οριστική απόφαση λαμβάνει ειδική επιστημονική επιτροπή που συγκροτείται σε κάθε Δήμο με απόφαση του Δημάρχου και αποτελείται από:

αα) έναν κτηνίατρο της κτηνιατρικής υπηρεσίας της οικείας Περιφερειακής Ενότητας με τον αναπληρωτή του,

ββ) έναν ιδιώτη κτηνίατρο που ασκεί νόμιμα το επάγγελμα στη Χώρα και δραστηριοποιείται στην περιοχή δικαιοδοσίας του Δήμου ή όμορου Δήμου με τον αναπληρωτή του,

γγ) έναν κτηνίατρο που ασκεί νόμιμα το επάγγελμα στη Χώρα και συνεργάζεται με το φιλοζωικό σωματείο που δραστηριοποιείται στην περιοχή δικαιοδοσίας του Δήμου ή όμορου Δήμου με τον αναπληρωτή του.

Σε περίπτωση επιθετικού ζώου ο Δήμος μπορεί να ζητήσει τη γνώμη εκπαιδευτή σκύλων, ο οποίος είναι μέλος νομίμως αναγνωρισμένου σωματείου εκπαιδευτών σκύλων.

3. Στην παρ. 10 του άρθρου 9 του Ν.4039/2012 (ΦΕΚ 15 Α') όπως ισχύει, αναφέρεται ότι:

Για την επαναφορά στο φυσικό περιβάλλον των αδέσποτων ζώων συντροφιάς λαμβάνεται υπόψη η πυκνότητα του πληθυσμού των αδέσποτων ζώων στην περιοχή που επαναφέρονται. Την ευθύνη για την επίβλεψη και τη φροντίδα των επανεντασσόμενων αδέσποτων ζώων έχουν από κοινού, οι Δήμοι, οι οποίοι μάλιστα δύνανται να δημιουργήσουν και σημεία παροχής τροφής και νερού για τα ζώα αυτά, καθώς και τα συνεργαζόμενα με αυτούς φιλοζωικά σωματεία και ενώσεις.

Με απόφαση της πενταμελούς επιτροπής της παραγράφου 12 του ιδίου νόμου, ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες προσδιορισμού της πυκνότητας του πληθυσμού των αδέσποτων ζώων στην περιοχή που αυτά επαναφέρονται, καθώς και η οριοθέτηση των περιοχών που δεν επιτρέπεται η επαναφορά τους.

4. Σε κανένα σημείο του Ν.4039/2012 (ΦΕΚ 15 Α') όπως ισχύει, δεν αναφέρεται η δυνατότητα αντικατάστασης των επιτροπών των Δήμων της παρ. 12 του άρθρου 9 του ιδίου νόμου, από αντίστοιχες επιτροπές που θα λειτουργούν στους συνδέσμους Δήμων, για όσους Δήμους είναι μέλη Συνδέσμων.

5. Λόγω του ότι πολλές από τις αρμοδιότητες που ασκούνται από τις πενταμελείς επιτροπές, όπως η αποφάσεις επαναφοράς των ζώων στο φυσικό περιβάλλον, απαιτούν τη γνώση των χώρων του κάθε Δήμου και των ιδιαιτεροτήτων κάθε περιοχής, είναι προφανές ότι οι επιτροπές αυτές πρέπει να λειτουργούν σε κάθε Δήμο, όπου τα μέλη τους είναι γνώστες των στοιχείων αυτών. Επίσης, επειδή οι Διαδημοτικοί Σύνδεσμοι έχουν αναλάβει ένα μόνο μέρος των αρμοδιοτήτων των Δήμων όπως αυτές καθορίζονται στο άρθρο 9 του Ν.4039/2012, όπως για παράδειγμα τη διαχείριση του πληθυσμού των σκύλων και όχι του πληθυσμού των γατιών, αυτό συνεπάγεται ότι μια επιτροπή του Συνδέσμου δεν μπορεί να αντικαταστήσει την πενταμελή επιτροπή του Δήμου, η οποία έχει αναλάβει τη συνολική παρακολούθηση της διαχείρισης του προγράμματος.

6. Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιχορήγηση των Δήμων από το Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, για τη δημιουργία καταφυγίου και για την υλοποίηση των ενεργειών διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, είναι η συγκρότηση πενταμελούς επιτροπής παρακολούθησης του προγράμματος, σε κάθε Δήμο ο οποίος αιτείται επιχορήγησης.
Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση.

Πληροφορίες στο Τηλ : 2102125733
Fax : 2108836420
e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Τμήμα Α'
Ταχ. δ/νση : Αχαρνών 2 
Ταχ. κωδ. :101 76 Αθήνα 
κα Δαμιανάκη