Πόρισμα ΕΜΑ: Μεταξύ των πολύ σπάνιων παρενεργειών του εμβολίου της ΑstraΖeneca οι θρομβώσεις

Γενικά
Tools

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων ανακοίνωσε ότι είναι «πιθανή» η σύνδεση του εμβολίου της AstraZeneca με πολύ σπάνιες περιπτώσεις ασυνήθιστων θρόμβων αίματος με χαμηλά αιμοπετάλια. Επαναλαμβάνει όμως, ότι το συνολικό όφελος υπερτερεί των κινδύνων.

Η επιτροπη φαρμακοεπαγρύπνησης του ΕΜΑ (PRAC) κατέληξε σήμερα ότι οι ασυνήθιστοι θρόμβοι αίματος με χαμηλά αιμοπετάλια θα πρέπει να συμπεριλφθούν στις πολύ σπάνιες παρενέργειες του εμβολίου Vaxzevria, του εμβολίου της AstraZeneca.

Για να φτάσει σε αυτό το συμπέρασμα, η Επιτροπή έλαβε υπόψιν της όλα τα διαθέσιμα δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων και των συμβουλών από ένα ad hoc γκρουπ ειδικών

Η COVID-19 σχετίζεται με υψηλό ρίσκο νοσηλείας και θανάτου. Σύμφωνα με τον EMA, o αναφερόμενος συνδυασμός θρόμβων αίματος και χαμηλών αιμοπεταλίων είναι πολύ σπάνιος και τα συνολικά οφέλη του εμβολίου στην αποτροπή λοίμωξης υπερτερούν του ρίσκου των παρενεργειών.

Ο ΕΜΑ υπενθυμίζει στους επαγγελματίες υγείας και όσους λαμβάνουν το εμβόλιο να μείνουν ενήμεροι για την πιθανότητα πολύ σπάνιων θρόμβων αίματος με χαμηλά αιμοπετάλια που επέρχονται εντός 2 εβδομάδων από τον εμβολιασμό. Μέχρι σήμερα, τα περισσότερα περιστατικά έχουν συμβεί σε γυναίκες κάτω των 60 εντός 2 εβδομάδων από τον εμβολιασμό. Με βάση τα σημερινά δεδομένα, συγκεκριμένοι παράγοντες ρίσκου δεν έχουν επιβεβαιωθεί.

Ο αριθμός των σπάνιων περιστατικών με το εμβόλιο της AstraZeneca

Όσοι έχουν εμβολιαστεί με το εμβόλιο και έχουν παρατηρήσει την ανάπτυξη τέτοιων συμπτωμάτων πρέπει να αναζητήσουν ιατρική βοήθεια. O PRAC σημείωσε ότι οι θρόμβοι αίματος συνέβησαν στις φλέβες του εγκεφάλου (εγκεφαλική φλεβική θρόμβωση,CVST) και στην κοιλιακή περιοχή (σπλαχνική φλεβική θρόμβωση) και στις αρτηρίες, μαζί με χαμηλά αιμοπετάλια και καμιά φορά αιμορραγία 

Η Επιτροπή πραγματοποίησε μία εις βάθος αξιολόγηση 62 περιπτώσεων εγκεφαλικής φλεβικής θρόμβωσης και 24 περιπτώσεων σπλαχνικής φλεβικής θρόμβωσης που έχουν καταγραφεί βάση δεδομένων αφαλείας των φαρμάκων της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέχρι τις 22 Μαρτίου του 2021.

Από αυτές, οι 18 ήταν θανάσιμες. Τα περιστατικά αυτά προήλθαν από τα συστήματα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και το Ηνωένο Βασίλειο, όπου συνολικά 25 εκατ. άτομα έχουν λάβει το εμβόλιο.

Η επιστημονική αξιολόγηση του EMA υποστηρίζει την ασφαλή και αποτελεσματική χρήση των εμβολίων COVID-19. Η χρήση του εμβολίου κατά τη διάρκεια εκστρατειών εμβολιασμού σε εθνικό επίπεδο θα λαμβάνει επίσης υπόψη την κατάσταση της πανδημίας και τη διαθεσιμότητα εμβολίων σε κάθε κράτος μέλος.

Μία εύλογη εξήγηση για το συνδυασμό θρόμβων αίματος και χαμηλών αιμοπεταλίων είναι μια ανοσοαπόκριση, που οδηγεί σε μια κατάσταση παρόμοια με αυτή που παρατηρείται μερικές φορές σε ασθενείς που έλαβαν ηπαρίνη (θρομβοπενία που προκαλείται από ηπαρίνη, HIT).

Η PRAC ζήτησε νέες μελέτες και τροποποιήσεις σε συνεχιζόμενες μελέτες για την παροχή περισσότερων πληροφοριών και θα προβεί σε περαιτέρω ενέργειες που απαιτούνται.

Η PRAC τονίζει τη σημασία της άμεσης εξειδικευμένης ιατρικής θεραπείας. Αναγνωρίζοντας τα σημάδια των θρόμβων στο αίμα και των χαμηλών αιμοπεταλίων και τη θεραπεία τους νωρίς, οι επαγγελματίες υγείας μπορούν να βοηθήσουν όσους επηρεάζονται κατά την ανάρρωσή τους και να αποφύγουν επιπλοκές.

Πότε θα χρειαστεί να καλέσεις ιατρική βοήθεια

Οι ασθενείς πρέπει να ζητήσουν ιατρική βοήθεια αμέσως εάν έχουν τα ακόλουθα συμπτώματα

δυσκολία στην αναπνοή
πόνος στο στήθος
πρήξιμο στο πόδι
επίμονος κοιλιακός πόνος
νευρολογικά συμπτώματα, συμπεριλαμβανομένων σοβαρών και επίμονων πονοκεφάλων ή θολή όραση
μικροσκοπικά σημεία αίματος κάτω από το δέρμα πέρα από το σημείο της ένεσης