Αναπνευστικοί Ελεγχοι Σπιρομέτρησης στον Δ. Ελληνικού - Αργυρούπολης (31/5, 12/6)

Υγεια
Tools

spirometrhsh

Ο Δήμος Ελληνικού—Αργυρούπολης σε συνεργασία με την Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία θα πραγματοποιήσει τον ετήσιο αναπνευστικό έλεγχο σπιρομετρήσεις

- στην Αργυρούπολη 31 Μαΐου 2017 στις 9:00πμ στο χώρο του Α Κ.Α.Π.Η

(Αλεξιουπόλεως 27, Αργυρούπολη 210-9958620)

- στο Ελληνικό 12 Ιουνίου 2017 στις 9:00πμ στο χώρο του Β Κ.Α.Π.Η

(Χρ.Τραπεζούντος 7,Ελληνικό,210-9614324).

Η δράση απευθύνεται σε όλους τους πολίτες του δήμου μας.

¨Όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να δηλώσουν τη συμμετοχή τους στα παραπάνω τηλέφωνα επικοινωνίας.