Κομισιόν:Μη ασφαλή τα ηλεκτρονικά τσιγάρα-Δεν έχουμε όμως μέχρι τώρα κρούσματα στην ΕΕ

Υγεια
Tools

ilektroniko tsigaro

Ήξεις-αφίξεις η απάντηση του αρμόδιου Επιτρόπου κ. Ανδρουκαΐτη, στις ερωτήσεις δύο ευρωβουλευτών (Nicolás González Casares των Σοσιαλιστών και Michèle Rivasi των Πρασίνων), για το αν τα ηλεκτρονικά τσιγάρα είναι ασφαλή και αν η χρήση τους εγκυμονεί κινδύνους για την υγεία και την ζωή των καπνιζόντων.

Στην απάντηση του ο Επίτροπος ισχυρίζεται ότι η Κομισιόν «έδωσε με συνέπεια το μήνυμα ότι τα ηλεκτρονικά τσιγάρα δεν είναι ασφαλή προϊόντα» αλλά υποστηρίζει ότι, μέχρι στιγμής, δεν έχει υπάρξει αναφορά κρουσμάτων, παρόμοιων μ’ αυτά που αναφέρθηκαν στις ΗΠΑ.

Στις ερωτήσεις τους, ωστόσο, οι δύο ευρωβουλευτές είχαν επισημάνει, μεταξύ άλλων, ότι:

- Στις ΗΠΑ έχουν αναφερθεί 5 θάνατοι από προβλήματα υγείας που συνδέονται με τα ηλεκτρονικά τσιγάρα και τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών διερευνούν περισσότερα από 450 κρούσματα πνευμονικής νόσου που συνδέονται με τέτοια προϊόντα.

- Το ποσοστό των νέων που χρησιμοποιούν ηλεκτρονικά τσιγάρα αυξήθηκε από 1,5% σε 20,8% μεταξύ 2011 και 2018. Επιπλέον, στις 6 Σεπτεμβρίου 2019, τα ΚΠΔ προειδοποίησαν για τη δημόσια υγεία συνιστώντας ότι τα προϊόντα αυτά δεν θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν μέχρι να διεξαχθεί έρευνα

- Στην Ισπανία, πρόσφατη έκθεση του Υπουργείου Υγείας διαπίστωσε ότι τα μισά παιδιά ηλικίας 14 έως 18 ετών χρησιμοποίησαν ηλεκτρονικά τσιγάρα: πριν από δύο χρόνια μόνο ένας στους 5 έφηβους τα είχε δοκιμάσει.

- Ανεξάρτητα από την αντιπαράθεση σχετικά με την αποτελεσματικότητα των ηλεκτρονικών τσιγάρων όσον αφορά την εγκατάλειψη του καπνίσματος, στην έκθεση της 26ης Ιουλίου 2019, η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας επισήμανε ότι τα ηλεκτρονικά τσιγάρα ήταν αναμφισβήτητα επιβλαβή, επιδιώκοντας να σταματήσουν το κάπνισμα και πρόσθεσε ότι η χρήση ηλεκτρονικών τσιγάρων πρέπει να ρυθμιστεί.

Ακολουθεί ολόκληρη η καθόλου διαφωτιστική απάντηση του Επιτρόπου:

Απάντηση του κ. Ανδρουκαΐτη εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (31.10.2019)

«Η Επιτροπή έδωσε με συνέπεια το μήνυμα ότι τα ηλεκτρονικά τσιγάρα δεν είναι ασφαλή προϊόντα και συνεργάζεται με την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας για τις προσπάθειες καταπολέμησης του καπνίσματος. Η οδηγία για τα προϊόντα καπνού καθορίζει κανόνες σχετικά με την κατασκευή, την παρουσίαση και την πώληση του καπνού και συναφών προϊόντων στην ΕΕ και συμβάλλει στην εξασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας της υγείας με ιδιαίτερη έμφαση στους νέους.

Το άρθρο 20 της οδηγίας εισάγει ένα κανονιστικό πλαίσιο για τα ecigarettes, το οποίο περιέχει απαιτήσεις σχετικά με την ασφάλεια, την ποιότητα, την προστασία των καταναλωτών και την προστασία των καταναλωτών καθώς και τη συλλογή δεδομένων.

Οι κατασκευαστές και οι εισαγωγείς πρέπει να εφαρμόζουν σύστημα παρακολούθησης και καταγραφής των εικαζόμενων δυσμενών αποτελεσμάτων και υποχρεούνται να ενημερώνουν τις αρμόδιες αρχές για τυχόν τέτοια αποτελέσματα.

Αυτά τα μέτρα πρέπει να αναφέρονται μέσω του Συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης για επικίνδυνα μη καταναλωτικά προϊόντα, για τη διασφάλιση ενεργειών σε ολόκληρη την ΕΕ και προστασία των καταναλωτών.

Μέχρι στιγμής δεν υπήρξε καμία προειδοποίηση για ζητήματα παρόμοια με αυτά που αναφέρθηκαν στις ΗΠΑ.

Η Επιτροπή παρακολουθεί τις εξελίξεις και τα επιστημονικά στοιχεία που αφορούν τα ηλεκτρονικά τσιγάρα. Έχει ζητήσει επιστημονική γνωμοδότηση σχετικά με αυτές, η οποία θα καλύπτει τις ενδεχόμενες αρνητικές συνέπειες για την υγεία, τον ρόλο τους την παύση και την έναρξη και τους κινδύνους που συνδέονται με τη χημική σύνθεση των ηλεκτρονικών τσιγάρων.

Η Επιτροπή θα υποβάλει έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας για τα προϊόντα καπνού το 2021».

Νίκος Ρούσσης – Στρασβούργο