karkinoss

Το όνομά του έκανε το γύρο του κόσμου, δεδομένου ότι η επαναστατική μέθοδος την οποία εφάρμοσε, εξαφάνισε κάθε ίχνος καρκίνο σε ασθενείς που βρίσκονταν στο τελικό στάδιο. 

Ο λόγος για τον Αμερικανό ερευνητή δρ. Στάνλεϊ Ριντέλ, ο οποίος τονίζει τα εντυπωσιακά αποτελέσματα της θεραπείας με Τ- λεμφοκύτταρα σε κλινικές δοκιμές και εξηγεί πως χρειάζεται λίγος χρόνο για να καταπολεμηθούν οι παρενέργειες.

Σε μία κλινική δοκιμή, πάνω από το 90% των ασθενών με οξεία λεμφοβλαστική λευχαιμία εμφάνισαν πλήρη ύφεση της νόσου. Σε δύο άλλες κλινικές δοκιμές με 40 ασθενείς που είχαν είτε μη-Χότζκινς λέμφωμα, είτε χρόνια λεμφοκυτταρική λευχαιμία, πάνω από το 80% ανταποκρίθηκαν θετικά στη θεραπεία και περίπου οι μισοί εμφάνιζαν πλήρη ύφεση μετά από ενάμισι έτος.

Όπως λέει ο ίδιος, μιλώντας στο Έθνος: «Η θεραπεία με Τ-λεμφοκύτταρα είναι ένα από τα πολλά είδη ανοσοθεραπείας που έχουν εντυπωσιακά αποτελέσματα στις κλινικές δοκιμές».

«Αυτές οι νέες θεραπείες μπορεί να είναι αποτελεσματικές είτε από μόνες τους, είτε σε συνδυασμό με τις ακτινοβολίες και τη χημειοθεραπεία/φαρμακοθεραπεία», αναφέρει ο επικεφαλής της ερευνητικής ομάδας του Σιάτλ..

«H έγκριση για τη θεραπεία με Τ-λεμφοκύτταρα που ανιχνεύουν την πρωτεΐνη CD19 στα καρκινικά κύτταρα θα έρθει μέσα στα επόμενα 2 με 3 χρόνια», επισημαίνει ακόμη.

Λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν, όταν γίνουν οι αντίστοιχες επιστημονικές δημοσιεύσεις εντός του έτους.

grippi

Σύµφωνα µε τα µέχρι τώρα δεδοµένα, η νέα γρίπη Α(Η1Ν1) χαρακτηρίζεται από ευρεία και ταχεία εξάπλωση και από ήπιες κλινικές εκδηλώσεις βραχείας διάρκειας στη µεγάλη πλειοψηφία των περιπτώσεων. Κατά το επόµενο διάστηµα, αναµένεται να αυξηθεί σηµαντικά ο αριθµός των ασθενών από   τη νέα γρίπη και αναλογικά ο αριθµός αυτών που νοσούν σοβαρά και χρειάζονται νοσηλεία, παρότι η αναλογία τους στο σύνολο των ασθενών µε νέα γρίπη είναι µικρή.

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Το πανδηµικό στέλεχος της γρίπης Α/Η1Ν1 2009 διαφοροποιείται όσον αφορά την παθογονικότητα του σε σχέση µε την εποχική γρίπη σε δύο κύρια σηµεία.

Πρώτον, λόγω της απουσίας προϋπάρχουσας ανοσίας στην πλειονότητα του πληθυσµού, ο ιός προσβάλλει ευρύ ηλικιακό φάσµα, ιδιαίτερα παιδιά και νεαρούς ενήλικες.

∆εύτερον, ο ιός µπορεί να προκαλέσει λοίµωξη του κατώτερου αναπνευστικού συστήµατος και να οδηγήσει σε ταχέως επιδεινούµενη πνευµονία κυρίως σε παιδιά και νεαρούς ή µέσης ηλικίας ενήλικες. 

ΚΛΙΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ήπια νόσος • Στην πλειονότητα των περιπτώσεων η νόσος διατρέχει µε ήπια κλινική συµπτωµατολογία που περιλαµβάνει: πυρετό, βήχα, φαρυγγαλγία, ρινόρροια, κεφαλαλγία, µυαλγίες και κακουχία, χωρίς συνοδά σηµεία και συµπτώµατα αναπνευστικής δυσχέρειας. Οι ασθενείς µπορεί να παρουσιάζουν όλα ή µερικά από τα προαναφερθέντα συµπτώµατα. • Γαστρεντερικές διαταραχές: Ορισµένοι ασθενείς και ιδιαίτερα τα παιδιά ενδέχεται να παρουσιάσουν συµπτώµατα από το πεπτικό σύστηµα όπως διάρροιες ή εµέτους. 

Επιπλεγµένη ή σοβαρή γρίπη Οποιαδήποτε µορφή γρίπης χρήζει νοσηλείας θεωρείται σοβαρή ή επιπλεγµένη. Η σοβαρή νόσος χαρακτηρίζεται από κλινική (δύσπνοια, ταχύπνοια) ή/και ακτινολογική εικόνα λοίµωξης κατώτερου αναπνευστικού (πνευµονία). Οι ασθενείς µπορεί να παρουσιάσουν και εκδηλώσεις από άλλα όργανα ή συστήµατα όπως: • Από το κεντρικό νευρικό σύστηµα (π.χ. εγκεφαλοπάθεια, εγκεφαλίτιδα, µηνιγγίδα) • Σοβαρή αφυδάτωση • Σπανίως µπορεί να εµφανιστούν δευτερογενείς επιπλοκές όπως:  έκπτωση της νεφρικής λειτουργίας  έκπτωση λειτουργίας πολλαπλών οργάνων  σηπτικό σοκ  ραβδοµυόλυση µυοκαρδίτιδα.

Η νέα γρίπη µπορεί να οδηγήσει σε επιδείνωση των υποκείµενων χρόνιων νοσηµάτων περιλαµβανοµένων: • του άσθµατος • της ΧΑΠ • της καρδιακής ανεάρκειας και άλλων καρδιοαναπνευστικών νοσηµάτων • της χρόνιας ηπατικής ανεπάρκειας • της χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας • του σακχαρώδους διαβήτη

Συµπτώµατα επιδεινούµενης νόσου Η επιδείνωση της νόσου µπορεί να είναι ταχεία και µπορεί να παρατηρηθεί ακόµα και εντός εικοσιτετραώρου από την έναρξη των συµπτωµάτων. Ως εκ τούτου οι ασθενείς υψηλού κινδύνου για την εκδήλωση σοβαρής νόσου ή επιπλοκών της, απαιτούν στενή παρακολούθηση,για την αναγνώριση συµπτωµάτων που συνιστούν ενδείξεις άµεσης ιατρικής αξιολόγησης ή επανεξέτασης.

Ενδεικτικά αναφέρονται ορισµένα από τα συµπτώµατα αυτά:

Α. Συµπτώµατα που υποδηλώνουν ανεπαρκή οξυγόνωση και καρδιοαναπνευστική ανεπάρκεια: • ∆ύσπνοια κοπώσεως ή ηρεµίας, κυάνωση, αιµατηρά ή κεχρωσµένα πτύελα, θωρακικό άλγος και χαµηλή αρτηριακή πίεση • Στα παιδιά, ταχύπνοια και εργώδης αναπνοή • Υποξαιµία βάσει µέτρησης του κορεσµού του αίµατος σε οξυγόνο

Β. Συµπτώµατα και σηµεία που υποδηλώνουν επιπλοκή από το ΚΝΣ: • ∆ιαταραχή του επιπέδου συνείδησης, λιποθυµία, ζάλη, λήθαργος, σπασµοί, συγχυτικά φαινόµενα, σοβαρή αδυναµία ή παράλυση.

Γ. Σοβαρή αφυδάτωση που εκδηλώνεται ως µειωµένη δραστηριότητα, ζάλη, ολιγουρία ή λήθαργος, ιδιαίτερα στα παιδιά.

∆. Παρατεταµένη διάρκεια συµπτωµάτων (π.χ. υψηλός πυρετός για περισσότερες από 72 ώρες) ή ενδείξεις δευτερογενούς βακτηριακής λοίµωξης σύµφωνα µε τα κλινικά ή/και εργαστηριακά δεδοµενα. 

 ΜΕΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ∆ΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΟΥ ΙΟΥ (Η1Ν1) 

Τα υπάρχοντα δεδοµένα συνηγορούν για το ότι ο ιός (Η1Ν1) 2009 µεταδίδεται όπως οι ιοί της εποχικής γρίπης Α και Β.

Τα ενδεικνυόµενα µέτρα προφύλαξης περιλαµβάνουν την τήρηση των βασικών προφυλάξεων και των προφυλάξεων σταγονιδίων τα οποία πρέπει να εφαρµόζονται συστηµατικά σε κάθε επαφή µε τον ασθενή.

Στις περιπτώσεις διενέργειας χειρισµών κατά τη διάρκεια των οποίων δηµιουργείται αερόλυµα (π.χ. βρογχοσκόπηση ή αναρρόφηση), θα πρέπει να χρησιµοποιείται εκτός των βασικών προφυλάξεων γάντια, οφθαλµική προστασία και µάσκα  αναπνευστικής προστασίας.

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Οι γονείς να λαμβάνουν  μέτρα προφύλαξης οι ίδιοι αλλά και να διδάξουν στα παιδιά τα μέτρα πρόληψης μετάδοσης διαφόρων ιών και άλλων μικροβίων:

1.Κάλυψη στόματος και μύτης σε περίπτωση βήχα ή φταρνίσματος με χαρτομάντιλο που θα πετάγεται

2.Συχνό πλύσιμο χεριών με νερό και σαπούνι ή χρησιμοποιώντας προϊόν που περιέχει αλκοόλ

3.Αποφυγή αγγίγματος μύτης, στόματος και ματιών με τα χέρια

4.Καθαρισμός επιφανειών των κομοδίνων, των πάγκων κουζίνας, των πάγκων μπάνιου ή αποχωρητηρίου και των παιχνιδιών με αντισηπτικό οικιακής χρήσης

5.Αποφυγή επαφής με άτομα που ασθενούν από γρίπη ή κρυολόγημα. Άτομα που ασθενούν από γρίπη στο σπίτι καλύτερα να μένουν σε ξεχωριστό δωμάτιο στο σπίτι εάν αυτό γίνεται

6.Να πετάγονται χαρτομάντιλα ή άλλα είδη μίας χρήσης που χρησιμοποιήθηκαν από άτομα που ασθενούν στο σπίτι.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ&ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

therapeia karkinos

Μια «θαυματουργή» όπως όλα δείχνουν θεραπεία για τον καρκίνο ανέπτυξαν οι επιστήμονες στις ΗΠΑ.

Στο πλαίσιο της έρευνας που έκαναν είδαν να εξαφανίζονται πλήρως τα συμπτώματα σε 9 στους 10 ασθενείς με λευχαιμία τελικού σταδίου.

Σύμφωνα μετ ο "Sky News", οι Αμερικανοί επιστήμονες με επαναστατική μέθοδο που ανέπτυξαν τροποποίησαν γενετικά τους «εκτελεστές» του ανοσοποιητικού συστήματος (τα T-κύτταρα), έτσι ώστε να επιτεθούν, με τη σειρά τους, στα καρκινικά κύτταρα.

Οι επιστήμονες εφάρμοσαν τη μέθοδό τους σε εθελοντές ασθενείς με λευχαιμία που είχαν προσδόκιμο ζωής από δύο έως πέντε μήνες, βρίσκονταν δηλαδή σε τελικό στάδιο και διαπίστωσαν ότι εννιά από τους 10 είδαν τα συμπτώματά τους να εξαφανίζονται πλήρως. Την ίδια ώρα τέσσερις στους πέντε ασθενείς με άλλες μορφές καρκίνου του αίματος ανταποκρίθηκαν και αυτοί θετικά στη θεραπεία και ένας στους δύο σταμάτησε να εμφανίζει οποιοδήποτε σύμπτωμα της ασθένειας.

Τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής, που διεξήχθη από το Ερευνητικό Κέντρο για τον Καρκίνο στο Σιάτλ των ΗΠΑ Fred Hutschinson, κάνουν το γύρο του κόσμου, με τους επιστήμονες να υποστηρίζουν ότι κατάφεραν να διδάξουν στα κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήματος πώς να επιτίθενται σε μεταστατικούς όγκους!

Και ο ίδιος ο επικεφαλής της έρευνας, Στάνλει Ρίοντε πάντως κάνει λόγο για έκπληξη. «Για να είμαστε ειλικρινείς, κάτι τέτοιο δεν έχει προηγούμενο στην ιατρική, καθώς υπήρξε ανταπόκριση στη θεραπεία ασθενών με πολύ προχωρημένο καρκίνο», τόνισε.

iefimerida

karkinos boxer

Ο χρόνιος βήχας, οι πληγές που δεν επουλώνονται, η ανεξήγητη απώλεια βάρους και οι αλλαγές στην ούρηση είναι μερικά μόνο από τα ανησυχητικά συμπτώματα που συνδέονται με τις διάφορες μορφές καρκίνου.

Πολλές φορές η αιτία του κάθε συμπτώματος αποδεικνύεται ακίνδυνη και οι ενοχλήσεις υποχωρούν με την κατάλληλη αγωγή, ωστόσο οι γιατροί επισημαίνουν ότι αν ένα σύμπτωμα είναι επίμονο και δεν υποχωρεί με παραδοσιακές θεραπευτικές μεθόδους, επιβάλλεται αναλυτικότερη αξιολόγηση, πάντα υπό την καθοδήγηση του ειδικού.

Πάνω από 8 εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο χάνουν κάθε χρόνο τη ζωή τους από καρκίνο. Από αυτούς τους θανάτους, οι μισοί είναι πρόωροι, καθώς καταγράφονται σε νέους ανθρώπους, ηλικίας 30-69 ετών.

Άλλοτε από φόβο και άλλοτε από αμέλεια, αρκετοί ασθενείς καθυστερούν σημαντικά την επίσκεψη στο γιατρό. Δεν πρέπει όμως να ξεχνάμε ότι η έγκαιρη διάγνωση σώζει ζωές.

Δείτε ποια είναι τα 10 συμπτώματα-SOS που δεν πρέπει να αγνοήσετε και με ποιες μορφές καρκίνου συνδέεται καθένα από αυτά.

1. Επίμονος βήχας

Ένδειξη για: καρκίνο του πνεύμονα

Σε αρκετές περιπτώσεις, ο καρκίνος του πνεύμονα δεν εκδηλώνεται με εμφανή συμπτώματα έως ότου εξαπλωθεί σημαντικά, σε σημείο που δύσκολα αντιμετωπίζεται.

Είναι όμως πιθανό να εκδηλωθούν συμπτώματα στα πρώτα στάδια της νόσου, οπότε είναι σημαντικό να αξιολογηθούν από το γιατρό ώστε να ξεκινήσει έγκαιρα η θεραπεία. Ο επίμονος βήχας ή οι αλλαγές στα χαρακτηριστικά του βήχα είναι ένα πιθανό σημάδι καρκίνου στον πνεύμονα. Επίσης, συνήθη συνοδά συμπτώματα είναι ο πόνος στο στήθος λόγω του βήχα, λόγω βαθιάς εισπνοής ή δυνατού γέλιου, καθώς και η βραχνάδα στη φωνή και η αιμόπτυση.

2. Αλλαγές σε μια ελιά στο δέρμα

Ένδειξη για: καρκίνο του δέρματος

Το μελάνωμα, η πιο επικίνδυνη μορφή καρκίνου του δέρματος, μπορεί να εμφανιστεί σε οποιοδήποτε σημείο του σώματος, είναι όμως πιο συχνό στην πλάτη, τα πόδια, τα χέρια, το πρόσωπο ή κάτω από το νύχι.

Η βασικότερη ένδειξη μελανώματος είναι η εμφάνιση μιας νέας ελιάς στο δέρμα ή οι μεταβολές σε μια ήδη υπάρχουσα ελιά στο δέρμα.

Τι πρέπει να προσέξετε σε μια ελιά: εάν μεγαλώνει, εάν αλλάζει σχήμα, εάν αλλάζει χρώμα, εάν αιμορραγεί ή αλλάζει η υφή της (σχηματισμός κρούστας), εάν πονά ή προκαλεί φαγούρα.

Πώς θα ξεχωρίσετε μια ακίνδυνη ελιά από μια ελιά στην οποία έχει εκδηλωθεί μελάνωμα: συμμετρία (το μελάνωμα δεν έχει συμμετρικό σχήμα στα δύο μέρη του), όρια (το μελάνωμα δεν έχει σαφή όρια, το περίγραμμά του μπορεί να είναι ακανόνιστο), χρώμα (το μελάνωμα δεν έχει ομοιόμορφο χρώμα, μπορεί να αποτελεί μείγμα δύο ή και περισσότερων αποχρώσεων), διάμετρος (το μελάνωμα είναι συνήθως μεγαλύτερο από 6 χιλιοστά σε διάμετρο), μεγέθυνση ή ανύψωση (μια ελιά που μεγαλώνει ή «φουσκώνει» με το πέρασμα του χρόνου είναι πιο πιθανό να είναι καρκινική).

3. Επίμονες μεταβολές στη γαστρεντερική λειτουργία

Ένδειξη για: καρκίνο του εντέρου

Τα τρία βασικά συμπτώματα του καρκίνου στο έντερο είναι το αίμα στα κόπρανα, οι αλλαγές στις γαστρεντερικές συνήθειες (συχνότερες κενώσεις, πιο αραιά σε σύσταση κόπρανα) και ο πόνος στην κοιλιά.

Τα συμπτώματα αυτά είναι πολύ συνηθισμένα και μπορεί βέβαια να αποδίδονται σε άλλη αιτία. Στην πλειονότητα των περιπτώσεων, η διάγνωση για καρκίνο στο έντερο προκύπτει μετά την ηλικία των 60, οπότε τα συμπτώματα αυτά κρίνονται ιδιαίτερα σημαντικά όσο περνούν τα χρόνια.

Συνήθεις συνδυασμοί συμπτωμάτων σε περίπτωση καρκίνου στο έντερο είναι οι εξής:

- επίμονες αλλαγές στη γαστρεντερική λειτουργία, με αποτέλεσμα το άτομο να επισκέπτεται συχνότερα την τουαλέτα και η σύσταση των κοπράνων να είναι πιο αραιή, σε συνδυασμό με ίχνη αίματος στα κόπρανα

- επίμονες αλλαγές στη γαστρεντερική λειτουργία και πόνος στην κοιλιακή χώρα, χωρίς ίχνη αίματος στα κόπρανα.

- αίμα στα κόπρανα, χωρίς άλλες ενδείξεις που να υποδεικνύουν αιμορροΐδες, όπως ο πόνος, η δυσφορία, ο πόνος, η φαγούρα ή το δερματικό εξόγκωμα στον πρωκτό

- πόνος στην κοιλιακή χώρα, δυσφορία ή φούσκωμα που προκαλείται πάντα από το φαγητό και μερικές φορές οδηγεί στην κατανάλωση μικρού γεύματος και την απώλεια βάρους

4. Πληγή που δεν επουλώνεται

Ένδειξη για: διάφορες μορφές καρκίνου

Για παράδειγμα, μια ανοιχτή πληγή (έλκος) στο στόμα που δεν επουλώνεται είναι το συνηθέστερο σύμπτωμα του καρκίνου στη στοματική κοιλότητα. Μπορεί να συνοδεύεται από επίμονο πόνο στο στόμα.

Όσο για το υπόλοιπο σώμα, εάν μια πληγή δεν επουλωθεί από μόνη της σε διάστημα μερικών εβδομάδων, πρέπει να αξιολογείται από γιατρό, ακόμη κι αν δεν προκαλεί πόνο. Το ανθρώπινο δέρμα έχει την ιδιότητα να αναπλάθεται πολύ γρήγορα, οπότε μια τέτοια εξέλιξη ίσως υποδεικνύει πρόβλημα.

5. Δυσκολία κατάποσης

Ένδειξη για: καρκίνο του οισοφάγου

Αρκετές είναι οι παθήσεις που δυσκολεύουν την κατάποση. Εάν το σύμπτωμα επιμένει για αρκετές εβδομάδες, καλό είναι να προγραμματιστεί μια επίσκεψη στο γιατρό.

Η δυσκολία κατάποσης είναι η βασικότερη ένδειξη για τον καρκίνο στον οισοφάγο και συνήθως συμβάλει στην απώλεια βάρους.

6. Ανεξήγητη απώλεια βάρους

Ένδειξη για: διάφορες μορφές καρκίνου

Η συντριπτική πλειοψηφία των ασθενών που διαγιγνώσκονται με καρκίνο χάνουν κιλά χωρίς να έχουν αλλάξει τη διατροφή τους ή να έχουν αυξήσει τις καθημερινές τους καύσεις.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, η ανεξήγητη απώλεια 5 ή και περισσότερων κιλών είναι η πρώτη ένδειξη καρκίνου που εμφανίζουν οι ασθενείς. Το σύμπτωμα είναι συνηθέστερο στην περίπτωση καρκίνου στο πάγκρεας, το στομάχι, τον οισοφάγο και τον πνεύμονα.

7. Αλλαγές στην ούρηση

Ένδειξη για: καρκίνο της ουροδόχου κύστης ή του προστάτη

Ανησυχητικές αλλαγές στη λειτουργία του ουροποιητικού θεωρούνται η επιτακτική ούρηση, η συχνουρία, η μειωμένη ροή ούρων και ο πόνος κατά την ούρηση.

Η μειωμένη ροή ούρων και η συχνουρία (ειδικότερα τη νύχτα) υποδεικνύουν κυρίως καρκίνο του προστάτη. Το αίμα στα ούρα είναι μία ακόμη πιθανή ένδειξη.

Όσον αφορά τον καρκίνο στην ουροδόχο κύστη, συνήθη συμπτώματα είναι οι αλλαγές στις συνήθειες ούρησης, όπως η συχνουρία, ο πόνος και/ή το τσούξιμο κατά την ούρηση και η ανάγκη για επιτακτική ούρηση ακόμη κι όταν η κύστη δεν είναι γεμάτη.

Τα παραπάνω συμπτώματα μπορεί να υποδεικνύουν επίσης καλοήθεις καταστάσεις, όπως μια λοίμωξη, πέτρες στην κύστη, διόγκωση προστάτη ή υπερλειτουργική κύστη.

8. Ανεξήγητο εξόγκωμα (σβώλος)

Ένδειξη για: διάφορες μορφές καρκίνου

Αρκετές μορφές καρκίνου εντοπίζονται με την ψηλάφηση του δέρματος, κυρίως ο καρκίνος του μαστού, ο καρκίνος των όρχεων, ο καρκίνος στους λεμφαδένες και ο καρκίνος των μαλακών ιστών του δέρματος.

Επιβάλλεται η επίσκεψη στο γιατρό, ιδιαίτερα εάν το εξόγκωμα εμφανίστηκε πρόσφατα ή μεγαλώνει σταδιακά σε μέγεθος.

9. Επίμονος, ανεξήγητος πόνος

Ένδειξη για: διάφορες μορφές καρκίνου

Ο πόνος είναι ένα πολύ γενικό σύμπτωμα που μπορεί να υποδεικνύει δεκάδες διαφορετικές παθήσεις και ο καρκίνος δεν αποτελεί εξαίρεση. Ιδιαίτερα συχνός είναι στην περίπτωση του καρκίνου των οστών και του καρκίνου των όρχεων.

Για παράδειγμα, ο πόνος στο μέση μπορεί να προκύπτει λόγω καρκίνου στο παχύ έντερο ή την ωοθήκη. Σε πολλές περιπτώσεις, ο πόνος υποδεικνύει ότι ο καρκίνος έχει εξαπλωθεί από το αρχικό σημείο εκδήλωσής του (μετάσταση).

10. Ανεξήγητη αιμορραγία, ίχνη αίματος

Ένδειξη για: διάφορες μορφές καρκίνου

Κυρίως για καρκίνο στο έντερο, στον τράχηλο της μήτρας, στο αιδοίο. Η αιμόπτυση (ίχνη αίματος στο σάλιο) μπορεί επίσης να αποτελεί ένδειξη για καρκίνο στον πνεύμονα, ενώ το αίμα στα κόπρανα μπορεί επίσης να αποτελεί ένδειξη καρκίνου στο παχύ έντερο.

Ο καρκίνος στον τράχηλο της μήτρας ή το ενδομήτριο μπορεί να εκδηλωθεί με ανεξήγητη αιμορραγία από τον κόλπο. Τέλος, το αίμα στα ούρα μπορεί να αποτελεί ένδειξη για καρκίνο στην ουροδόχο κύστη, τα νεφρά ή τον προστάτη, ενώ η έκκριση υγρών με ίχνη αίματος από τη θηλή μπορεί να αποτελεί για καρκίνο του μαστού

ourlife

 

gripi mathites

Ακόμη 13 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, λόγω σοβαρών επιπλοκών από την γρίπη, κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακού. Η ραγδαία αύξηση των νεκρών έχει θορυβήσει την επιστημονική κοινότητα στη χώρα μας, δεδομένου ότι το κύμα της γρίπης δεν έχει ακόμη φτάσει στην κορύφωση του. 

¨Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ)  από την αρχή του έτους έχουν καταλήξει 94 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και πέντε παιδιά. 

Επιπλέον, ιδιαίτερα σοβαρή είναι η κατάσταση 112 ασθενών που νοσηλεύονται σε μονάδες εντατικής θεραπείας της χώρας. 

Ο ειδικοί αποδίδουν την σφοδρότητα με την οποία πλήττει το κυρίαρχο για φέτος στέλεχος Α(Η1Ν1) όχι μόνον τους χρονίως πάσχοντες αλλά ακόμη και νέους, υγιείς, ανθρώπους, στο γεγονός ότι παραμένει χαμηλή η εμβολιαστική κάλυψη του πληθυσμού της χώρας. 

«Μας εντυπωσιάζει η επιθετικότητα του ιού», παραδέχεται στα «ΝΕΑ» ο καθηγητής Παθολογίας της Ιατρικής Σχολής Αθηνών και επιστημονικός συνεργάτης του ΚΕΕΛΠΝΟ, κ. Σωτήρης Τσιόδρας, προσθέτοντας ότι η δυναμική πορεία του ιού θα διαρκέσει τουλάχιστον τέσσερις ακόμη εβδομάδες. 

Επιπλέον, ο ειδικός εφιστά την προσοχή των πολιτών επισημαίνοντας ότι «η γρίπη λειτουργεί σαν μία ‘πόρτα’ που επιτρέπει την είσοδο βακτηρίων όπως είναι ο σταφυλόκοκκος και ο στρεπτόκοκκος στον οργανισμό. Γι αυτό και οι ασθενείς θα πρέπει να συμβουλεύονται απαραίτητα τον γιατρό τους, προκειμένου να τους χορηγηθεί αντιβίωση εκτός των αντιιικών φαρμάκων». 

Στο μεταξύ, το φετινό κύμα της γρίπης δοκιμάζει καθημερινά τις αντοχές του συστήματος υγείας, εξ’ αιτίας της αυξημένης ζήτησης κρεβατιών εντατικής φροντίδας. 

Είναι ενδεικτικό ότι η λίστα αναμονής ασθενών για ΜΕΘ μετρούσε σήμερα 46 ασθενείς, με ότι αυτό συνεπάγεται για την πορεία της υγείας τους. 

Σημειώνεται ότι συνολικά έχουν νοσηλευτεί σε μονάδες όλης της χώρας  310 άνθρωποι, οι οποίοι νόσησαν βαριά μετά από μόλυνση τους από τον ιό Α(Η1Ν1)

grippi

Οδηγίες για την πρόληψη της εξάπλωσης της εποχικής γρίπης, απέστειλε στα σχολεία το υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Συγκεκριμένα, στην εγκύκλιο του υπουργείου συστήνεται τα παιδιά που εμφανίζουν συμπτώματα γρίπης να μένουν σε χώρο όπου δεν θα έρχονται σε επαφή με άλλα άτομα, μέχρι να τα παραλάβουν οι γονείς ή οι κηδεμόνες τους, οι οποίοι θα πρέπει να ειδοποιούνται αμέσως.

Επίσης, τονίζεται η ανάγκη τήρησης των κανόνων ατομικής υγιεινής, όπως:

- Αποφυγή επαφής χεριών με τα μάτια, τη μύτη και το στόμα για τη μείωση του κινδύνου μόλυνσης.

- Αποφυγή κοινής χρήσης μολυβιών, στυλό, μαρκαδόρων και άλλων προσωπικών αντικειμένων.

- Σε βήχα ή φτέρνισμα, κάλυψη της μύτης και του στόματος με το μανίκι στο ύψος του αγκώνα ή με χαρτομάντιλο.

- Το χρησιμοποιημένο χαρτομάντιλο πρέπει να απορρίπτεται αμέσως μετά τη χρήση στους κάδους απορριμμάτων.

- Απαγορεύεται τα παιδιά να πίνουν νερό απευθείας από τη βρύση με το στόμα.

- Τακτικό πλύσιμο των χεριών των παιδιών και των εργαζομένων με υγρό σαπούνι και νερό ή εναλλακτικά να χρησιμοποιείται αντισηπτικό αλκοολούχο διάλυμα ή χαρτομάντιλα με αλκοόλη.

Το υπουργείο επισημαίνει ότι οι παραπάνω οδηγίες πρέπει να τηρούνται και από το προσωπικό των κυλικείων.

grippi

Δεκάδες οι νεκροί από τη γρίπη. Μόνο στην Καλαμάτα δύο νέοι άνθρωποι νοσηλεύονται διασωληνωμένοι στην Εντατική. Δωρεάν φάρμακα για αντιμετώπιση της γρίπης.

Τον κώδωνα κινδύνου κρούουν οι γιατροί για την πρόσληψη αλλά και άμεση αντιμετώπιση των συμπτωμάτων της εποχικής γρίπης, που έχει πάρει δραματικές διαστάσεις στη χώρα μας.

Μόνο τις προηγούμενες ημέρες καταγράφηκαν 12 σοβαρά νέα κρούσματα, ενώ άλλοι τέσσερις ασθενείς έχασαν τη ζωή τους ανεβάζοντας ακόμα περισσότερο τον αριθμό των θυμάτων φέτος. Παράλληλα, μία 37χρονη γυναίκα και ένας 40χρονος άνδρας νοσηλεύονται διασωληνωμένοι στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Καλαμάτας.

Πάνω από 70 άνθρωποι νοσηλεύονται σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας, ενώ άλλοι 44 εμφάνισαν σοβαρές επιπλοκές της γρίπης και μάλιστα πολύ νωρίτερα από την περίοδο κορύφωσης του επιδημικού κύματος.

Σύμφωνα με λοιμωξιολόγους, φέτος η εποχική γρίπη θα κυμανθεί στα επίπεδα του 2010-2011, όταν είχαν καταγραφεί 370 περιστατικά που χρειάστηκαν νοσηλεία σε Εντατική. Οι γιατροί συμβουλεύουν δε τις ευπαθείς ομάδες πληθυσμού να εμβολιαστούν άμεσα και να βρίσκονται σε εγρήγορση σε περίπτωση που αντιληφθούν συμπτώματα γρίπης.

Φάρμακα - κουτιά

Δωρεάν φάρμακα για αντιμετώπιση της γρίπης

Εγκύκλιο για δωρεάν διάθεση αντιϊκών φαρμάκων απέστειλε ο υπουργός Υγείας, Ανδρέας Ξανθός προς τις Υγειονομικές Περιφέρειες (Υ.ΠΕ), τα Νοσοκομεία, τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο και τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο (ΠΙΣ).

Πιο συγκεκριμένα, στην εγκύκλιο αναφέρεται η ανάγκη άμεσης διανομής του εθνικού αποθέματος αντιϊκών φαρμάκων (Tamiflu και Relenza) από τον ΙΦΕΤ στα δημόσια νοσοκομεία , στα κέντρα υγείας καθώς και στα ιδιωτικά φαρμακεία της χώρας από τα οποία οι ασθενείς με γρίπη θα μπορούν με την επίδειξη ιατρικής συνταγής να προμηθεύονται τα συγκεκριμένα φάρμακα.

Τη Δευτέρα 1 Φεβρουαρίου θα πραγματοποιηθεί στο υπουργείο Υγείας, ευρεία σύσκεψη της πολιτικής ηγεσίας με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς (ΚΕΕΛΠΝΟ, ΕΟΠΥΥ, Κέντρα Αναφοράς Γρίπης, ΕΚΑΒ, ΕΚΕΠΥ, ΕΟΦ, ΙΦΕΤ) με αντικείμενο την αντιμετώπιση των αυξημένων κρουσμάτων κατά τη φετινή ενδημική περίοδο της γρίπης.

Γιατρός

Ποιοι είναι ασθενείς υψηλού κινδύνου

Με βάση πρόσφατη εγκύκλιο του γενικού γραμματέα Δημόσιας Υγείας, Γιάννη Μπασκόζου (παρατίθεται πιο κάτω), στις ομάδες υψηλού κινδύνου ανήκουν οι εξής:

Άτομα ηλικίας 60 ετών και άνω, παιδιά και ενήλικες που παρουσιάζουν έναν ή περισσότερους από τους παρακάτω επιβαρυντικούς παράγοντες ή χρόνια νοσήματα: Άσθμα ή άλλες χρόνιες πνευμονοπάθειες, καρδιακή νόσο με σοβαρές αιμοδυναμικές διαταραχές, ανοσοκαταστολή (κληρονομική ή επίκτητη εξαιτίας νοσήματος ή θεραπείας), μεταμόσχευση οργάνων, δρεπανοκυτταρική νόσο (και άλλες αιμοσφαιρινοπάθειες), σακχαρώδη διαβήτη ή άλλο χρόνιο μεταβολικό νόσημα, χρόνια νεφροπάθεια, νευρομυϊκά νοσήματα, έγκυες.

Ανήκουν, επίσης, οι έγκυες γυναίκες ανεξαρτήτου ηλικίας κύησης, οι λεχωίδες, θηλάζουσες, άτομα με Δείκτη Μάζας Σώματος (BMI) >40 kg/m2, παιδιά που παίρνουν ασπιρίνη μακροχρόνια (νόσος Kawasaki, ρευματοειδή αρθρίτιδα και άλλα) για τον πιθανό κίνδυνο εμφάνισης συνδρόμου Reye έπειτα από γρίπη.

Υψηλού κινδύνου θεωρούνται και τα άτομα που βρίσκονται σε στενή επαφή με παιδιά 6 μηνών ή φροντίζουν άτομα με υποκείμενο νόσημα, τα οποία διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο επιπλοκών από τη γρίπη, οι κλειστοί πληθυσμοί (προσωπικό και εσωτερικοί σπουδαστές γυμνασίων - λυκείων, στρατιωτικών και αστυνομικών σχολών, ειδικών σχολείων ή σχολών, τρόφιμοι και προσωπικό ιδρυμάτων). Δικαιούχοι αντι–ιικών φαρμάκων είναι οι εργαζόμενοι σε χώρους παροχής υπηρεσιών Υγείας (ιατρονοσηλευτικό προσωπικό και λοιποί εργαζόμενοι).

Περισσότερα Άρθρα...