Απαγόρευση του ΕΟΦ σε γνωστό συμπλήρωμα διατροφής

Διατροφή
Tools

Simpliromadiatrofis

Tην απαγόρευση διακίνησης και διάθεσης γνωστού συμπληρώματος διατροφής αποφάσισε ο ΕΟΦ.

Κι αυτό, επειδή το συμπλήρωμα περιέχει σαν συστατικό το μη εγκεκριμένο νεοφανές τρόφιμο Epimedium.

Πρόκειται για το Rock Hard σε συσκευασία του 1 ή/και 4 caps, της εταιρείας Global Products Europe S.L.

Το προϊόν παράγεται από την Global Wholesale Distribution s.l., διακινείται δε σαν συμπλήρωμα διατροφής και διατίθενται μέσω διαδικτύου.

Σύμφωνα με τον ΕΟΦ, η παρούσα απόφαση αποτελεί προληπτικό μέτρο για την προάσπιση της δημόσιας υγείας. Οι επιχειρήσεις που διακινούν το εν λόγω προϊόν στην Ελλάδα οφείλουν να επικοινωνήσουν άμεσα με τους πελάτες τους, προκειμένου να τα αποσύρουν από την αγορά, ενημερώνοντας σχετικά τον ΕΟΦ.