Κατάλληλες για κολύμβηση οι παραλίες του Δήμου Παλαιού Φαλήρου

Παλ. Φαλήρου
Tools

Κατάλληλα για κολύμβηση κρίθηκαν όλα τα δείγματα νερών κολύμβησης του Δήμου Παλαιού Φαλήρου, σύμφωνα με τα αποτελέσματα μικροβιολογικών αναλύσεων που διενεργήθηκαν στις 25.5.2021, 23.6.2021 από το αρμόδιο Τμήμα Παρακολούθησης και Προστασίας υδάτινων πόρων της Δ/νσης Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

Η Δ/νση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής εφαρμόζει κάθε χρόνο πρόγραμμα παρακολούθησης ποιότητας των νερών στις ακτές κολύμβησης της Περιφέρειας Αττικής, λαμβάνοντας μηνιαία δείγματα νερών κολύμβησης μέχρι και τον Οκτώβριο κάθε έτους.

Τα σημεία δειγματοληψίας των νερών κολύμβησης για το Δήμο Παλαιού Φαλήρου είναι τα εξής:

«Έδεμ – Φλοίσβος 1» (ακτή στο ύψος της οδού Νηρηίδων)

«Έδεμ – Φλοίσβος 2» (ακτή μπροστά στο Πολιτιστικό Κέντρο Φλοίσβος)

«Έδεμ – Φλοίσβος 3» (ακτή στο ύψος της οδού Αχιλλέως)

Για την ενημέρωσή σας σχετικά με τα αποτελέσματα του προγράμματος παρακολούθησης της ποιότητας των νερών των ακτών κολύμβησης, επικοινωνείτε με την Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής στα τηλέφωνα 2103725744, 2103725702

epoli