Ποιοι «γλιτώνουν» το μαχαίρι του νόμου Κατρούγκαλου στις συντάξεις με τη νέα ρύθμιση

Ασφαλιστικά
Tools

Η σύνταξη θα περικόπτεται κατά 30% αντί για 60% που προβλεπόταν με βάση το προηγούμενο καθεστώς.

Η νέα ρύθμιση αφορά:

- ασφαλισμένους που συνταξιοδοτήθηκαν από 28 Φεβρουαρίου 2020 και μετά και ανέλαβαν εργασία είτε πριν είτε μετά την συνταξιοδότησή τους.

- ασφαλισμένους που είχαν ήδη συνταξιοδοτηθεί στις 28/2 και ανέλαβαν εργασία μετά τις 28/2 του 2020

- ασφαλισμένοι που είχαν ήδη συνταξιοδοτηθεί στις 28/2 και είχαν αναλάβει εργασία από τις 28/2.

Στην περίπτωση αυτή συγκαταλέγονται δύο υποκατηγορίες εργαζόμενων συνταξιούχων:

Αυτοί που συνταξιοδοτήθηκαν ΄ή ξεκίνησαν να εργάζονται μετά τον Μάιο του 2016 και συνεπώς υπόκεινται στη μείωση 60% του νόμου Κατρούγκαλου.

Για αυτούς η νέα μειωμένη περικοπή εφαρμόζεται από 28 Φεβρουαρίου 2020, εφόσον συνέχισαν να ε3ργάζονται κατά την ημερομηνία αυτή.

Οι εργαζόμενοι συνταξιούχοι που είχαν αναλάβει εργασία πριν από τις 13 Μαϊου 2016 και είχαν εξαιρεθεί από τον νόμο Κατρούγκαλου, διατηρώντας μέχρι σήμερα το ισχύον καθεστώς.

Οι συνταξιούχοι αυτοί δεν υπόκεινται σε περικοπές έως και το τέλος Φεβρουαρίου 2022.

Οι εξαιρέσεις

Από την περικοπή εξαιρούνται με πρόσφατη απόφαση του υπουργείου Εργασίας συγκεκριμένες κατηγορίες συνταξιούχων είτε για λόγους υγείας είτε για λόγους είδους εργασίας.

Ειδικότερα οι εννέα εξαιρέσεις είναι οι ακόλουθες:

Οι συνταξιούχοι του e-ΕΦΚΑ που θα αναλαμβάνουν εργασία ή δραστηριότητα που δεν υπάγεται στον Φορέα.

Η εργασία αυτή μπορεί να είναι στην επικράτεια, αλλά και σε χώρες στις οποίες ισχύουν οι Ευρωπαϊκοι κανόνες 883/20004 και 987/2009 ή σε χ΄ώρες με τις οποίες η Ελλάδα έχει συνάψει Διακρατική Σύμβαση Κοινωνικής Ασφάλισης, καθώς και σε όργανα και υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε διεθνείς οργανισμούς.

Οι συνταξιούχοι του e-ΕΦΚΑ που προέρχονται από τον πρώην ΟΓΑ εφόσον ασκούν απασχόληση που υπάγεται στην ασφάλισή του.

Οι ψυχικά ασθενείς, για τους οποίους η απασχόληση ενδείκνυται για λόγους ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης.

Οι συνταξιούχοι που ανήκουν σε ειδικές πρ﨨ϋποθέσεις συνταξιοδότησης Αμεα.

Οι συνταξιούχοι του δημοσίου οι οποίοι απολύθηκαν και είχαν συμπληρώσει τουλάχιστον 20 χρόνια συντάξιμης υπηρεσίας.

Απαραίτητη προυπόθεση να είχαν το λιγότερο πέντε έτη συνεχούς πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας πριν την απόλυση.

Εξαιρούνται επίσης και οι στρατιωτικοί

Οσοι λαμβάνουν εξωιδρυματικό επίδομα καθώς και τα τέκνα ασφαλισμένων και συνταξιούχων που είναι ανάπηρα με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%.

Οι πολύτεκνοι των οποίων το ένα τουλάχιστον των τέκνων είναι ανήλικο ή σπουδάζει σε ανώτερες ή ανώτατες σχολές και έως το 24ο έτος της ηλικίας του ή είναι ανίκανο για κάθε βιοποριστική εργασία.

Οι δικαιούχοι σύνταξης λόγω ανικανότητας ή θανάτου (κληρονόμοι) κατά την εκτέλεση του καθήκοντος, αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης, καθώς και λογοτέχνες και καλλιτέχνες που δικαιούνται σύνταξη στο Δημόσιο.

Οι συνταξιούχοι άλλων φορέων και του Δημοσίου, εφόσον το ετήσιο εισόδημά τους από απασχόληση στον αγροτικό τομέα, ως αγροτών, μελισσοκόμων, κτηνοτρόφων, πτηνοτρόφων και αλιέων δεν υπερβαίνει το ποσό των 10.000 ευρώ.