Απαγόρευση των τζετ σκι σε Αλιμο, Ελληνικό, Γλυφάδα και Βούλα

ΝΟΤΙΟΙ ΔΗΜΟΙ
Tools

jet ski

Από το γραφείο Γενικής Αστυνομίας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά, ανακοινώνεται η απαγόρευση της κυκλοφορίας των ιδιωτικής χρήσης ή εκμισθούμενων θαλάσσιων μοτοποδηλάτων ανεξαρτήτως τύπου ή και ονομασίας (SEA BEETLE, SEA BIKE, SURF JET, JET SKI κλπ.), κατά τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο, μεταξύ των ωρών 14:00 έως 17:00, στις θαλάσσιες περιοχές δικαιοδοσίας του Λιμενικού Τμήματος Γλυφάδας (ΚΛΠ / ΣΤ΄ Λ/Τ), τα όρια των οποίων συμπίπτουν με κατοικημένες περιοχές, όπως περιγράφονται παρακάτω:

α. Η παραλία Α' Αλίπεδο Αλίμου,

β. Η παραλία Α' Αλίπεδο Βούλας,

γ. Η παραλία ΕΟΤ Αλίμου,

δ. Το Β΄ Αλίπεδο Βούλας – τμήμα ελεύθερης παραλίας,

ε. Η παραλία Αστέρια Γλυφάδας,

στ. Η Α' παραλία Γλυφάδας,

ζ. Η Β΄ παραλία Γλυφάδας,

η. Η Γ' παραλία Γλυφάδας,

θ. Η Δ' παραλία Γλυφάδας,

ι. Η παραλία από το Β.Α. όρια της Α΄ πλαζ Βούλας έως και τα δυτικά όρια του καταστήματος "ΝΟΤΟΣ",

ια. Η παραλία από τα δυτικά όρια του καταστήματος "ΝΟΤΟΣ" έως και το ΝΑΟΒ,

ιβ. Η παραλία από το ΝΑΟΒ έως και τα δυτικά όρια της Β' πλαζ Βούλας,

ιγ. Η παραλία Δήμου Ελληνικού,

ιδ. Η παραλία Καρτ – Κολυμβητήρια,

ιε. Η παραλία Άγιος Αλέξανδρος Ελληνικού,

ιστ. Η παραλία Β' Αλίπεδο Αλίμου