grafeio

Αισιοδοξία ότι μέχρι το τέλος του μήνα θα ενταχθούν σε ρύθμιση οφειλές άνω του 1 δισ. ευρώ προς το ταμείο των εμποροβιοτεχνών επικρατεί στη διοίκηση του ΟΑΕΕ. Συνολικά, έχουν κατατεθεί 33.015 αιτήσεις, ενώ μόνο χθες Παρασκευή κατατέθηκαν περίπου 5.312 αιτήσεις, με αποτέλεσμα σε πολλές περιπτώσεις να υπάρχουν ουρές και ταλαιπωρία ασφαλισμένων στα κατά τόπους υποκαταστήματα του Οργανισμού.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, έχουν ήδη κατατεθεί 33.015 αιτήσεις για την τακτοποίηση ποσού κοντά στο μισό δισ. ευρώ, ενώ έχουν εισπραχθεί από εφάπαξ καταβολές και δόσεις 14,852 εκατ. ευρώ. Μιλώντας στην «Κ», ο κ. Πετρόπουλος εκτίμησε ότι μέχρι το τέλος της διαδικασίας οι αιτήσεις θα έχουν ξεπεράσει τις 80.000 και θα ενταχθούν σε ρύθμιση οφειλές άνω του 1 δισ. ευρώ, επισημαίνοντας ότι ήδη τα στοιχεία δείχνουν ότι μέχρι χθες η προσέλευση των οφειλετών είχε ξεπεράσει κατά 40% τη συμμετοχή σε όλες τις προηγούμενες ρυθμίσεις.

Ικανοποιημένη δηλώνει και η ηγεσία του υπουργείου Εργασίας για το σύνολο των Ταμείων. Μάλιστα, ο αναπληρωτής υπουργός Κοινωνικών Ασφαλίσεων Δημήτρης Στρατούλης εκτίμησε στην «Κ» ότι τελικά θα ξεπεραστεί ο στόχος του 1,4 δισ. ευρώ για έσοδα από δόσεις και τρέχουσες εισφορές.

Μέχρι χθες είχαν κατατεθεί συνολικά 71.835 αιτήσεις για «τακτοποίηση» 2,03 δισ. ευρώ, και έχουν ενταχθεί στα ταμεία των ασφαλιστικών οργανισμών έσοδα της τάξης των 46,126 εκατ. ευρώ.

Στο ΙΚΑ, μέσω ΚΕΑΟ ή και των υποκαταστημάτων του Ιδρύματος, έχουν κατατεθεί 33.126 αιτήσεις για ρύθμιση συνολικών οφειλών 1,57 δισ. ευρώ και έχουν εισπραχθεί 29,36 εκατ. ευρώ.

Εν τω μεταξύ, ανά δίμηνο θα συνεχίσουν να καταβάλλουν τις εισφορές τους στον ΟΑΕΕ οι ελεύθεροι επαγγελματίες, καθώς από τα τεχνικά προβλήματα που ανέκυψαν κατά την προσαρμογή του μηχανογραφικού συστήματος δεν μπορεί να εφαρμοστεί από τον Ιούνιο η συγκεκριμένη εφαρμογή. Τη Δευτέρα αναμένεται να πραγματοποιηθεί σύσκεψη στο υπουργείο Εργασίας, προκειμένου να λυθούν τα προβλήματα και να ενεργοποιηθεί, όσο το δυνατόν συντομότερα, ο μηχανισμός.

eyro ofeiles

Κρυφό χαράτσι που αυξάνει τα χρέη χιλιάδων οφειλετών αποκαλύπτεται στη νέα ρύθμιση των 100 δόσεων προς τα ασφαλιστικά ταμεία.

Η δυσάρεστη αυτή έκπληξη περιμένει τους οφειλέτες που είχαν τακτοποιήσει και πλήρωναν τα χρέη τους με τον προσωρινό διακανονισμό του νόμου 3943/2011 και τώρα εντάσσονται αυτοδίκαια στη νέα ρύθμιση, αλλά με αναδρομική προσαύξηση του υπόλοιπου της οφειλής τους κατά 50%!

Η παγίδα του νόμου για τους εν λόγω οφειλέτες - σύμφωνα με τον Ελεύθερο Τύπο - δεν είναι μόνο το κρυφό χαράτσι που επιβάλλεται στην ανεξόφλητη οφειλή, αλλά ότι είτε το θέλουν είτε όχι θα πρέπει να το αποδεχτούν και να πληρώσουν καταβάλλοντας την πρώτη δόση ως τις 30 Απριλίου που λήγει η προθεσμία υπαγωγής στη νέα ρύθμιση!

Αν δεν το πράξουν, και δεν αποδεχτούν το χαράτσι κατά 50% στο ανεξόφλητο ποσό, τότε κηρύσσονται αυτόματα έκπτωτοι από κάθε ρύθμιση και είτε θα πρέπει να αποπληρώσουν την οφειλή σε 12 μόνον δόσεις είτε να μην πληρώσουν οπότε θα βρεθούν αντιμέτωποι με κατασχέσεις.

Οι εν λόγω οφειλέτες καλούνται να πληρώσουν το καπέλο στις υπόλοιπες δόσεις εξόφλησης του χρέους τους, παρότι είναι συνεπείς στη μέχρι τώρα πληρωμή των υποχρεώσεών τους. Και αυτό συμβαίνει επειδή ο διακανονισμός του 2011, που είναι νόμος του κράτους, θεωρήθηκε εκ των υστέρων ότι ήταν ευνοϊκότερος έναντι των ρυθμίσεων που ακολούθησαν.

eyro ofeiles

Δικαίωμα υπαγωγής στη νέα ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών σε έως 100 μηνιαίες δόσεις, έχουν και οι οφειλέτες που δημιούργησαν χρέη προς το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης.

Σύμφωνα με εγκύκλιο της διοίκησης του Ταμείου, καθορίζονται οι όροι συμμετοχής, που είναι ίδιοι με εκείνους που ισχύουν και για το ΙΚΑ. Ειδικότερα, στις διατάξεις του παρόντος νόμου εμπίπτουν:

1) Το σύνολο των οφειλών από ασφαλιστικές εισφορές που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες την 02.3.2015, οφειλές δηλαδή μισθολογικών περιόδων έως 31.01.2015.

2) Οι καθυστερούμενες έως την ανωτέρω ημερομηνία οφειλές, που τελούν σε αναστολή είσπραξης, κατόπιν αιτήσεως του οφειλέτη.

3) Οφειλές που έχουν υπαχθεί σε υφιστάμενες ρυθμίσεις που δεν έχουν απολεσθεί.

4) Οφειλές που αφορούν επιστροφές παροχών και ενοίκια μέχρι συνολικού ποσού 500.000 ευρώ.

5) Αυτοδίκαια, το υπόλοιπο της οφειλής, εφόσον υπερβαίνει τις 15.000 ευρώ, των οφειλετών που είναι ενταγμένοι στον προσωρινό διακανονισμό του ν. 3943/2011, άρθρο 48.

Απαραίτητες προϋποθέσεις για την υπαγωγή στην παρούσα ρύθμιση είναι:

* Η υποβολή άπαξ σχετικού αιτήματος από τον οφειλέτη μέχρι 30.4.2015.

* Η καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών από 01.3.2015 και εφεξής. Εφόσον η περίοδος υποβολής του αιτήματος υπαγωγής λήγει την 30.4.2015, τρέχουσες εισφορές θεωρούνται των μισθολογικών περιόδων 2ος/2015 και 3ος/2015.

* Η καταβολή τους πιστοποιείται δια της ΑΠΔ του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

* Ειδικά, για τη ρύθμιση οφειλών που αφορούν επιστροφές παροχών και ενοίκια απαιτείται μόνο η υποβολή του σχετικού αιτήματος.

Στους οφειλέτες που υπάγονται στη ρύθμιση χορηγείται έκπτωση επί των πάσης φύσης επιβαρύνσεων, εξαιρουμένων των αυτοτελών προστίμων, ως ακολούθως:

Εφάπαξ (1 δόση), ποσοστό έκπτωσης 100% 

Από 2 έως 36 δόσεις, ποσοστό έκπτωσης 80%.

Από 37 έως 50 δόσεις, ποσοστό έκπτωσης 70%.

Από 51 έως 72 δόσεις, ποσοστό έκπτωσης 60%.

Από 73 έως 100 δόσεις, ποσοστό έκπτωσης 50

Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης της ρύθμισης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των πενήντα (50) ευρώ. Κύρια οφειλή άνω των 5.000€ προσαυξάνεται από το μήνα υπαγωγής στη ρύθμιση με μηνιαίο επιτόκιο 0,25% (ετήσιο επιτόκιο 3,00%). Σε Κύρια οφειλή έως 5.000€ δεν επιβάλλεται καμία προσαύξηση λόγω της ρύθμισης. Στην περίπτωση που ο οφειλέτης επιλέξει, σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθμισης, να εξοφλήσει εφάπαξ τις υπόλοιπες δόσεις των ρυθμισμένων οφειλών ή τη μετάπτωση σε μικρότερο αριθμό δόσεων, τυγχάνει απαλλαγής επί του εναπομείναντος ποσού των επιβαρύνσεων, σε ποσοστό ίσο με αυτό που αντιστοιχεί στον αριθμό των μηνιαίων δόσεων που τελικά διαμορφώνεται. Στις περιπτώσεις όπου οφειλέτης με ενεργή προηγούμενη ρύθμιση, αιτείται την υπαγωγή του στην παρούσα ρύθμιση, ο μέγιστος αριθμός δόσεων που μπορεί να επιλέξει ο οφειλέτης είναι η διαφορά του ανώτατου αριθμού δόσεων της νέας ρύθμισης (100 δόσεις) και του αριθμού των δόσεων που έχουν ήδη καταβληθεί στην προηγούμενη ρύθμιση που ήταν σε ισχύ.

Ειδικά για οφειλές των φορέων της παρ. 8 του άρθρου 28 του νόμου, το σύνολο των ασφαλιστικών οφειλών κεφαλαιοποιείται την 31.12.2014 και ρυθμίζεται σε έως 150 μηνιαίες δόσεις με έκπτωση 50% επί των επιβαρύνσεων. Προϋποθέσεις είναι η υποβολή αιτήσεως και η καταβολή των τρεχουσών εισφορών. Ειδικά οι οφειλέτες που είναι ενταγμένοι στον προσωρινό διακανονισμό του άρθρου 48, ν. 3943/2011, εντάσσονται αυτοδίκαια στον παρόντα νόμο στις 100 δόσεις, έχουν όμως τη δυνατότητα υπαγωγής σε μικρότερο αριθμό δόσεων, μετά από αίτησή τους μέχρι 30.4.2015. Κατά τη διάρκεια της ρύθμισης και εφόσον τηρούνται οι όροι αυτής, χορηγείται στους υπόχρεους οφειλέτες μηνιαίο πιστοποιητικό οφειλής, στο οποίο πιστοποιείται και το υπολειπόμενο ποσό οφειλής. Το εν λόγω πιστοποιητικό επέχει θέση αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας.

Η πρώτη δόση της ρύθμισης καταβάλλεται εντός 5 ημερολογιακών ημερών από την επίδοση της απόφασης υπαγωγής στη ρύθμιση.

Καταληκτική ημερομηνία για την καταβολή των υπόλοιπων δόσεων της ρύθμισης είναι η τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα, ξεκινώντας από τον επόμενο της πρώτης πληρωμής μήνα.

Η ρύθμιση απόλλυται (χάνεται) σε περίπτωση:

* Καθυστέρησης πέραν του ενός μηνός μιας δόσης της ρύθμισης ανά 12μηνο προγράμματος ρύθμισης.

*Μη καταβολής των τρεχουσών εισφορών.

* Μη καταβολή ενοικίων δυο συνεχόμενων μηνών, σε περίπτωση ρύθμισης οφειλών από ενοίκια.

Η απώλεια της ρύθμισης έχει ως συνέπεια για το σύνολο της οφειλής:

*Την απώλεια των ευεργετημάτων της ρύθμισης.

*Την κατάσταση ως απαιτητού του συνόλου του υπολοίπου της οφειλής και των προηγούμενων προσαυξήσεων και τόκων.

*Την επιδίωξη της είσπραξής του με όλα τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία μέτρα.

* Επισημαίνεται ότι οι οφειλέτες που θα απολέσουν το δικαίωμα συνέχισης της ρύθμισης, δύνανται να υπαχθούν στην πάγια ρύθμιση σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της υποπαραγράφου ΙΑ.1 της παραγράφου ΙΑ' του Ν. 4152/2013.

Για τους οφειλέτες που θα υπαχθούν σε διακανονισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου και τηρούν τους όρους του, προβλέπεται η αναστολή λήψης αναγκαστικών μέτρων κατά τη διάρκεια της ρύθμισης. Συγκεκριμένα:

* Αναστέλλεται η ποινική δίωξη σε βάρος των υπευθύνων κατά τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του αρθρ. 1 του α. ν. 86/1967 (Α' 136), όπως ισχύει σήμερα και αναβάλλεται η εκτέλεση της ποινής που επιβλήθηκε ή, εφόσον άρχισε η εκτέλεσή της, διακόπτεται.

* Αναστέλλεται η συνέχιση της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητών ή ακινήτων εφόσον έχει πληρωθεί η πρώτη δόση. Αν ο οφειλέτης απολέσει το ευεργέτημα της ρύθμισης, τα μέτρα που έχουν ανασταλεί συνεχίζονται.

* Αναστέλλεται ο χρόνος παραγραφής οφειλών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 2 του ν. 2556/1997 (Α' 270).

dikaiologitika

ika ktirio

Δεν απαιτείται η προσέλευση των ασφαλισμένων στα Υποκαταστήματα για τη θεώρηση των βιβλιαρίων υγείας.

Με ένα κλικ μπορείτε να δείτε αν έχει ανανεωθεί το βιβλιάριο υγείας. Όλοι οι ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι μπορούν να ενημερώνονται και να επιβεβαιώνουν ηλεκτρονικά ότι διαθέτουν ασφαλιστική ικανότητα από το διαδικτυακό τόπο του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (www.ika.gr / Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες / Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες προς Ασφαλισμένους – Συνταξιούχους / Ασφαλιστική Ικανότητα).

Την επόμενη εβδομάδα θα τεθεί σε λειτουργία νέα ηλεκτρονική υπηρεσία, μέσω τις οποίας θα παρέχεται δυνατότητα απογραφής (απόδοσης Αριθμού Μητρώου Ασφαλισμένου / Α.Μ.Α.) των προστατευομένων μελών (συζύγων και τέκνων) που είναι καταχωρημένα σε οικογενειακά βιβλιάρια υγείας με παράλληλη απόδοση ασφαλιστικής ικανότητας (ηλεκτρονική θεώρηση των βιβλιαρίων υγείας).

Κλικ ΕΔΩ για να δεις

syntaxiouxoi

Μαύρα είναι τα μαντάτα για χιλιάδες συνταξιούχους, καθώς επανέρχονται οι περικοπές στις επικουρικές συντάξεις με παράλληλη αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης ακόμη και μετά τα 67 χρόνια.

Όπως αναφέρει σε δημοσίευμά του ο "Ελεύθερος Τύπος" με τις νομοθετικές ρυθμίσεις που ετοιμάζει για την αναστολή της ρήτρας νέων μειώσεων σε κύριες και επικουρικές συντάξεις δεν αγγίζει δύο διατάξεις φωτιά.

Η πρώτη διάταξη περιλαμβάνεται στο άρθρο 47 του νόμου 4052/12 και προβλέπει την κατάρτιση νέου κανονισμού ασφάλισης και παροχών που θα διέπει όλους τους ασφαλισμένους και τους συνταξιούχους του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ).

Με το νέο κανονισμό ασφάλισης και παροχών, το αποτέλεσμα θα είναι σχεδόν το ίδιο με την εφαρμογή της ρήτρας μηδενικού ελλείμματος, και μάλιστα θα μπορούν να μειώνονται οι παροχές του ΕΤΕΑ χωρίς υπουργικές αποφάσεις, αλλά μόνο με τις αποφάσεις της ίδιας του της Διοίκησης.

Ήδη ο κανονισμός παροχών που είχε ετοιμάσει η προηγούμενη Διοίκηση του Ταμείου προέβλεπε την καθήλωση των νέων επικουρικών συντάξεων στο 20% των συντάξιμων αποδοχών τόσο για τους μετά το 1993 (όπως άλλωστε ισχύει με το ν. 2084/92), αλλά και για τους πριν από το 1993 ασφαλισμένους, που παίρνουν μεγαλύτερο ποσοστό και ποσό σύνταξης. Η προσαρμογή αυτή θα μπορούσε να επεκταθεί και στις ήδη καταβαλλόμενες συντάξεις, ώστε όσες εξακολουθούν να είναι πάνω από το 20% να περιοριστούν αυστηρά στο 20% και στο ποσοστό αυτό να υπολογιστούν οι περικοπές του Μνημονίου.

Την ίδια στιγμή η εφημερίδα αναφέρει ότι όλες οι νέες συντάξεις που θα βγαίνουν από το ΕΤΕΑ θα έχουν τη μείωση του 5,2% που επιβλήθηκε με τη ρήτρα μηδενικού ελλείμματος από την προηγούμενη κυβέρνηση!

Στην πράξη, όσοι βγαίνουν στη σύνταξη από το 2015 θα έχουν, πέραν των μνημονιακών περικοπών, τη μείωση λόγω της ρήτρας μηδενικού ελλείμματος που προβλέπει το άρθρο 42 του νόμου 4052/12.

Η δεύτερη διάταξη περιλαμβάνεται στο άρθρο 11 του νόμου 3863/10 και προβλέπει την αυτόματη αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης και πέραν του 67ου έτους, από το 2021. Η αναπροσαρμογή των ορίων ηλικίας θα γίνει με βάση το προσδόκιμο ζωής του πληθυσμού της χώρας για τη δεκαετία 2010 έως και 2020.

Στην πράξη, ακόμη και μετά την κατάργηση των χαμηλών ορίων ηλικίας και των πρόωρων συντάξεων, που συμφωνήθηκε ανάμεσα σε κυβέρνηση και δανειστές στις 20 Φεβρουαρίου, τα όρια ηλικίας θα αυξηθούν εκ νέου το 2021, καθώς το επίμαχο άρθρο του ν. 3863/10 παραμένει εν ισχύ και ούτε αναστέλλεται ούτε καταργείται από τα μέτρα που έχει εξαγγείλει ότι θα παγώσει το υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης!

 

eyro 500 krisoi

Ολική ανατροπή έρχεται στα εφάπαξ 17 φορέων και Ταμείων Πρόνοιας, Δημοσίου, ΔΕΚΟ και ιδιωτικού τομέα, καθώς η απόφαση στην οποία καταλήγει το υπουργείο Εργασίας είναι η πλήρης κατάργηση του μαθηματικού τύπου και η μετατροπή του βοηθήματος σε έντοκη επιστροφή των εισφορών που πλήρωσαν οι ασφαλισμένοι κατά τη διάρκεια του εργασιακού τους βίου.

Σύμφωνα με τον Ελεύθερο Τύπο για βάση για την έντοκη επιστροφή των εισφορών θα χρησιμοποιηθεί το επιτόκιο αναφοράς της Τραπέζης της Ελλάδος βάσει του οποίου θα αναπροσαρμόζονται οι εισφορές που κατέβαλαν οι ασφαλισμένοι για το εφάπαξ από την πρώτη μέχρι και την τελευταία ημέρα της ασφάλισής τους.

Οι μειώσεις δεν αποφεύγονται με το νέο σύστημα, καθώς σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να μη δημιουργούνται ελλείμματα, πλην όμως δεν θα είναι της τάξης του 45% ως και 60% που θα προκαλούσε η εφαρμογή του νέου μαθηματικού τύπου, αλλά κατά πολύ μικρότερες.

Το πράσινο φως άναψε χθες σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο υπουργείο Εργασίας υπό το γενικό γραμματέα Κοινωνικής Ασφάλισης Γιώργο Ρωμανιά με αρμόδια υπηρεσιακά στελέχη και αφού τις προηγούμενες μέρες είχαν εξεταστεί και εν τέλει απερρίφθησαν οι επιμέρους προτάσεις και οι εισηγήσεις που υποβλήθηκαν.

ika ktirio

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για τη ρύθμιση των 100 δόσεων προς τα ασφαλιστικά ταμεία, το οποίο δημοσιεύει σήμερα ο Ελεύθερος Τύπος, στη ρύθμιση των 100 δόσεων θα μπορούν να ενταχθούν τα ληξιπρόθεσμα μέχρι 1/2/2015 χρέη προς τα Ταμεία, ενώ για φυσικά πρόσωπα που έχουν διακόψει την επαγγελματική τους δραστηριότητα (ΟΑΕΕ ή ΕΤΑΑ) καθώς και για ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ με μηδενικό εισόδημα για το 2014, προβλέπεται περίοδος χάριτος 12 μηνών, χωρίς τη λήψη κανενός αναγκαστικού μέτρου, υπό την προϋπόθεση ότι θα υποβάλουν αίτηση για ρύθμιση των χρεών τους ως τις 31 Μαρτίου 2016.

Στον ΟΑΕΕ υπάρχουν πάνω από 125.000 διακόψαντες και άλλοι 15.000 από το ΕΤΑΑ, οι οποίοι μπορούν να επωφεληθούν από τη ρύθμιση αυτή και να εντάξουν όλες τις οφειλές τους όπως θα έχουν διαμορφωθεί μέχρι τον Φεβρουάριο του 2016.

Για όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις, η αίτηση για ένταξη στη νέα ρύθμιση θα πρέπει να υποβληθεί μέχρι τις 30 Απριλίου 2015.

Στη νέα ρύθμιση θα μπορούν να ενταχθούν όσοι έχουν τακτοποιήσει τις οφειλές τους με τις δυο προηγούμενες ρυθμίσεις (ν.4152/13 και 4305/14) και θέλουν να μεταφερθούν στη νέα και πιο ευνοϊκή αποπληρωμή των χρεών τους, παίρνοντας μεγαλύτερο ποσοστό μείωσης των προσαυξήσεων για την εναπομείνασα οφειλή, καθώς και όσοι έχουν ενταχθεί στον προσωρινό διακανονισμό οφειλών του ν. 3943/2011, εφόσον το υπόλοιπο της οφειλής τους υπερβαίνει τις 15.000 ευρώ.

Επίσης, για τα φυσικά πρόσωπα που έχουν διακόψει την επαγγελματική τους δραστηριότητα (ασφαλισμένοι του ΟΑΕΕ) καθώς και για ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ που ασκούν ελευθέριο επάγγελμα, προβλέπεται η αναστολή όλων των εισπρακτικών μέτρων και των διώξεων για 12 μήνες, ύστερα από αίτησή τους που πρέπει να υποβληθεί στους αρμόδιους φορείς, μέχρι τις 31/3/2016.

Η νέα ρύθμιση αφορά πάνω από 1 εκατ. οφειλέτες με βεβαιωμένα χρέη προς τα ασφαλιστικά ταμεία ύψους 18 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 13 δισ. ευρώ έχουν μεταφερθεί από τα Ταμεία στο Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) που είναι και αρμόδιο για την είσπραξή τους.

Τα μυστικά

Σύμφωνα με τις διατάξεις του νομοσχεδίου:

1 Στη ρύθμιση εντάσσονται οφειλές που έγιναν ληξιπρόθεσμες την 1η Φεβρουαρίου 2015, με αίτηση που θα πρέπει να υποβάλουν οι οφειλέτες στα Ταμεία τους ως τις 30 Απριλίου 2015.

2 Προϋπόθεση για την υπαγωγή στη ρύθμιση είναι η καταβολή των τρεχουσών εισφορών από την 1/2/2015 και εφεξής.

3 Το σύνολο της οφειλής που υπάγεται στη ρύθμιση (κύρια οφειλή και προσαυξήσεις) κεφαλαιοποιείται μέχρι και τον προηγούμενο της ρύθμισης μήνα.

4 Η ρύθμιση της οφειλής γίνεται μέχρι και σε 100 δόσεις, με ελάχιστο ποσό τα 50 ευρώ μηνιαίως.

5 Οταν το ποσό της οφειλής είναι πάνω από 5.000 ευρώ, επιβάλλεται τόκος 0,25% μηνιαίως (3% ετησίως) στο ανεξόφλητο ποσό, χωρίς οποιαδήποτε άλλη προσαύξηση ή ποινή. Για οφειλή μέχρι 5.000 ευρώ δεν επιβάλλεται επιτόκιο.

6 Στους οφειλέτες οι οποίοι θα ενταχθούν στη ρύθμιση χορηγείται έκπτωση επί των προσαυξήσεων και πρόσθετων τελών (εξαιρουμένου του προστίμου των 10.550 ευρώ για αδήλωτη και ανασφάλιστη εργασία), η οποία, ανάλογα με τον αριθμό των δόσεων, διαμορφώνεται ως εξής:

* Εκπτωση 100% για εφάπαξ καταβολή.

* Εκπτωση 70% για ρύθμιση έως 50 δόσεις.

* Εκπτωση 50% για ρύθμιση από 51 έως 100 δόσεις.

7. Η πρώτη δόση καταβάλλεται με την επίδοση της απόφασης ένταξης του οφειλέτη στη ρύθμιση.

8. Οι οφειλέτες μπορούν να καθυστερήσουν μία δόση ανά 12 μήνες και όχι παραπάνω.

Περισσότερα Άρθρα...