sintaxi zeygari

Έλλειμμα της τάξεως των 274 εκατομμυρίων ευρώ παρουσιάζει το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης, παρά τις περικοπές.

Για το λόγο αυτό, η κυβέρνηση θα αναγκαστεί να βάλει και ΠΑΛΙ μαχαίρι στις επικουρικές συντάξεις έως το τέλος του έτους.

Στόχος είναι να καλυφθεί το ταμειακό άνοιγμα που εμφανίζει το ΕΤΕΑ (Ενίαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης).

Παρά την οριζόντια μείωση του 5,2% που τέθηκε σε εφαρμογή τον προηγούμενο μήνα, η κατάργηση των κοινωνικών πόρων που τροφοδοτούσαν τα επικουρικά ταμεία, θα προκαλέσει απώλειες των 400-700 εκατομμυρίων ευρώ.

Σύμφωνα με τους ειδικούς στην κοινωνική ασφάλιση, η επερχόμενη μείωση θα ανέρχεται τουλάχιστον σε 3%.

Να σημειώσουμε ότι αυτή τη στιγμή το υπερταμείο καλύπτει περισσότερους από ένα εκατομμύριο ασφαλισμένους, ενώ οδηγούνται σε αυτό αν το επιλέξουν μέχρι το τέλος του έτους, οι ένστολοι, και τον Ιούλιο του 2015 οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αυτοαπασχολούμενοι.

star

syntaxiouxoi

Την ενοποίηση επικουρικών ταμείων, την εισαγωγή συντελεστή βιωσιμότητας για τα εφάπαξ βοηθήματα, τη δυνατότητα μετατροπής επικουρικών ταμείων σε επαγγελματικά και την κατάργηση κοινωνικών πόρων προβλέπουν οι διατάξεις του πολυνομοσχεδίου που κατατέθηκε σήμερα.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις προβλέψεις του νομοσχεδίου από την 1.1.2015 ο κλάδος επικουρικής ασφάλισης του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Απασχολουμένων στα Σώματα Ασφαλείας (ΤΑΕΠΑΣΑ) και το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Ιδρυμάτων Εμπορικού Ναυτικού (ΤΕΑΠΙΕΝ) υπάγονται στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ).

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση, η ένταξη στο ΕΤΕΑ «κρίνεται επιβεβλημένη ώστε να διέπονται από τις διατάξεις της νομοθεσίας του και τη γενικότερη νομοθεσία, όπως κάθε φορά ισχύουν».

Προβλέπεται επίσης, ότι με κοινή απόφαση του υπουργού Εργασίας και του καθ' ύλην αρμόδιου υπουργού, κάθε φορά, η οποία θα πρέπει να εκδοθεί μέχρι την 31 Οκτωβρίου 2014, μετά από σύμφωνη γνώμη της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής, θα καθοριστούν οι τεχνικές παράμετροι από τις οποίες θα προκύπτει συντελεστής βιωσιμότητας, για το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ) και τους ειδικούς Κλάδους και Λογαριασμούς των Μετοχικών Ταμείων Στρατού, Αεροπορίας και Ναυτικού (ΜΤΣ, ΜΤΑ, ΜΤΝ, «ώστε να αποφεύγεται η δημιουργία στο μέλλον νέων ελλειμμάτων και η μεταφορά πόρων από τον κρατικό προϋπολογισμό».

Με άλλες διατάξεις, διασφαλίζεται η ρήτρα μηδενικού ελλείμματος για τα συγκεκριμένα ταμεία, ενώ παρέχεται η δυνατότητα στους φορείς αυτούς έως τις 31 Δεκεμβρίου 2014 να μετατραπούν αυτοδίκαια σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μετά από σύμφωνη γνώμη των αντιπροσωπευτικότερων οργανώσεων των κλάδων ασφαλισμένων και μετά από εκπόνηση αναλογιστικής μελέτης.

Τέλος καταργούνται κοινωνικοί πόροι υπέρ του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων τ. ΤΕΑΔΥ και του Τομέα Πρόνοιας Δικηγόρων Αθηνών.

Καταργείται η συμμετοχή του ΟΤΕ για παροχή συντάξεων ΕΛΠΦΠΤΤ, στο ΤΕΑΔΥ και η εισφορά από τις ποινές που επιβάλλονται σε χρήμα ή ποσά που προκύπτουν από μετατροπές ποινών.

syntaxi

Τα πρώτα βήματα για την ενοποίηση των συνταξιοδοτικών φορέων σε ένα Ταμείο, στο Εθνικό Απολογιστικό Ταμείο (ΕΑΤ), είναι έτοιμο να γίνει και σύμφωνα με τη Καθημερινή θα γίνει ως εξής: 

1. Ενοποιήσεις των ταμείων επικουρικής ασφάλισης και των φορέων χορήγησης εφάπαξ.

2. Ενοποίηση του Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Αυτοαπασχολούμενων (ιατρών, δικηγόρων, μηχανικών) με τον Οργανισμό Ασφάλισης Ελεύθερον Επαγγελματιών (πρώην ΤΕΒΕ, ΤΑΕ, ΤΣΑ).

3. Ένταξη του νέου μεγάλου ταμείου που θα προκύψει από την ενοποίηση ΕΤΑΑ και ΟΑΕΕ στο ΙΚΑ, με ενιαίο θεσμικό πλαίσιο για τους ελεύθερους επαγγελματίες

4. Αναδιοργάνωση του ΟΓΑ με βάση το μοντέλο που επελέγη για το μεγάλο επικουρικό, το ΕΤΕΑ. Μία τέτοια εξέλιξη ενδέχεται να οδηγήσει στην υιοθέτηση της «ρήτρας μηδενικού ελλείμματος» και για τον κύριο φορέα ασφάλισης των αγροτών.

syntaxi

Νέο τοπίο για ένα εκατομμύριο συνταξιούχους, χιλιάδες εργαζομένους με διαδοχική ασφάλιση, καθώς και για το σύνολο των μισθωτών του ιδιωτικού τομέα διαμορφώνουν οι έξι μείζονες αλλαγές που δρομολογούνται στο ασφαλιστικό σύστημα. Προ των πυλών και η ενοποίηση των Ταμείων.

Οι έξι παρεμβάσεις αλλάζουν το «τοπίο» σε εισφορές, επικουρικές συντάξεις ακόμα και στις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης. Οι αλλαγές αφορούν το σύνολο των μισθωτών του ιδιωτικού τομέα, ένα εκατομμύριο συνταξιούχους, αλλά και χιλιάδες εργαζόμενους με διαδοχική ασφάλιση.

Συνοπτικά οι αλλαγές περιλαμβάνουν :

1) Μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 3,9%:  Από την 1η Ιουλίου η κυβέρνηση καλείται να εφαρμόσει τις μνημονιακές της δεσμεύσεις και έτσι από την επόμενη εβδομάδα θα τεθεί σε εφαρμογή η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 3,9% με το μεγαλύτερο κέρδος να προβλέπεται για τις επιχειρήσεις αλλά και τους μισθωτούς να βλέπουν μια μικρή διαφορά από οκτώ ως και 20 ευρώ στις μηνιαίες αποδοχές τους.

2) Μειώσεις από την 1η Ιουλίου, της τάξης του 5,2%, στις επικουρικές συντάξεις: Επιπλέον, μειώσεις της τάξης του 5,2% στις επικουρικές συντάξεις από 1ης Ιουλίου αποφάσισε την Παρασκευή η διοίκηση του ΕΤΕΑ, το επικουρικό Ταμείο όλων των μισθωτών του Δημοσίου, ευρύτερου δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Με την απόφαση αυτή η μέση επικουρική σύνταξη του Ταμείου διαμορφώνεται στα 190 ευρώ και μετά την προτεινόμενη μείωση θα πέσει στα 180,12 ευρώ.  

Σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα Ταμεία, ενδεικτικά αναφέρεται πως στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών (ΕΤΕΑΜ), η μέση επικουρική θα πέσει από τα 173 στα 164 ευρώ, στο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΕΑΔΥ) από τα 187 στα 177 ευρώ, στο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης (ΤΕΑΠΟΚΑ) από τα 250 στα 237 ευρώ, στον τομέα Ασφάλισης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ΤΑΔΚΥ) από τα 237 στα 224, στον τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού (ΤΕΑΠ ΔΕΗ) από 139 στα 132 ευρώ, στο ΤΕΑΠ ΟΤΕ από τα 207 στα 196 ευρώ, στο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Οινοποιίας Ζυθοποιίας και Οινοπνευματοποιίας (ΤΕΑΠΟΖΟ) από τα 206 στα 195 ευρώ.

3) Ένταξη όλων των ασφαλισμένων σε τρία Ταμεία: Η σχετική μελέτη από το ΚΕΠΕ πρέπει να έχει ολοκληρωθεί, ενώ ως τον ερχόμενο Νοέμβριο θα έχει δημιουργηθεί και το εθνικό κέντρο απονομής συντάξεων που θα ασκεί τον κεντρικό έλεγχο.

4) Κατάργηση των οικογενειακών επιδομάτων μέσω ΟΑΕΔ:  Καταργούνται τα οικογενειακά επιδόματα μέσω ΟΑΕΔ με τους δικαιούχους να πρέπει να απευθυνθούν πλέον στον ΟΓΑ για να λάβουν το αντίστοιχο επίδομα.

5) Αλλαγές στη διαδοχική ασφάλιση

6) Κατάργηση των πρόωρων συντάξεων:  Πληροφορίες αναφέρου ότι σε πρώτη φάση η αύξηση θα είναι κατά έξι μήνες ως δύο χρόνια των ετών για όσους έχουν δικαίωμα σε πρόωρη ασφάλιση, ενώ εάν ισχύσει το σενάριο που θέλει η τρόικα τότε πάμε σε αυξήσεις ορίων από οκτώ ως και 10 έτη.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του «έθνους» τον επόμενο μήνα γίνεται και το πρώτο καθοριστικό «βήμα» στο μέτωπο των ενοποιήσεων, καθώς παραδίδεται στο υπουργείο Εργασίας η σχετική μελέτη.

Στο μεταξύ, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται η «επίσκεψη» της τρόικας στη χώρας, που θα ανοίξει την ατζέντα για μια σειρά σημαντικών θεμάτων που αφορούν στο ασφαλιστικό σύστημα.

syntaxiouxa portofoli

Από τον Αύγουστο ξεκινά η μηνιαία παρακράτηση του φόρου εισοδήματος για τους συνταξιούχους που έχουν εισόδημα από δύο ή και περισσότερες συντάξεις. Πρόκειται για 1.146.089 άτομα σε σύνολο περίπου 2,7 εκατ. συνταξιούχων.

Οι αλλαγές στον τρόπο φορολόγησης μισθωτών και συνταξιούχων, περιλαμβάνονται στις διατάξεις του νόμου 4172/2013 του υπουργείου Οικονομικών και εφαρμόζονται ήδη για τους συνταξιούχους που λαμβάνουν μόνο μία σύνταξη.

Ο φόρος παραμένει σταθερός (δεν αυξάνεται) αλλάζει όμως ο τρόπος πληρωμής. Με το νέο σύστημα, τα ασφαλιστικά Ταμεία παρακρατούν κάθε μήνα το 1/12 των ετήσιων φόρων για τα συνολικά εισοδήματα. Το ύψος της μηνιαίας παρακράτησης προσαρμόζεται, ώστε ο συνταξιούχος να μην οφείλει φόρο μετά την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων.

Στο εξής, η μόνη επαφή των συνταξιούχων, που δεν έχουν άλλα εισοδήματα, με την Εφορία θα είναι η στιγμή της ηλεκτρονικής υποβολής της δήλωσης, όμως η εφαρμογή του μέτρου επιφέρει αναπροσαρμογές στο καθαρό ποσό της σύνταξης, με μικρές αυξήσεις ή μειώσεις.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις στελεχών του υπουργείου Εργασίας, 399.231 συνταξιούχοι με αποδοχές κάτω των 750 ευρώ, θα δουν τη μηνιαία σύνταξη τους να αυξάνεται κατά 15 ευρώ.

Αντίστοιχα, οι συνταξιούχοι που λαμβάνουν μηνιαίες αποδοχές άνω των 750 ευρώ, θα διαπιστώσουν μικρή αύξηση της παρακράτησης του φόρου, η οποία θα κυμαίνεται από 30 έως 40 ευρώ ανά μήνα. Για το 70% των συνταξιούχων της κατηγορίας αυτής η αύξηση δεν θα υπερβαίνει τα 30 ευρώ το μήνα.

Τα ίδια στελέχη εκτιμούν, ότι πρόκειται για «λογιστικού χαρακτήρα» μεταβολές που δεν αυξάνουν την φορολογική επιβάρυνση και αντίθετα δημιουργούν όφελος για τους συνταξιούχους που κερδίζουν την έκπτωση του 1,5% στη μηνιαία παρακράτηση του φόρου.

Κι' αυτό γιατί με το νέο τρόπο υπολογισμού η παρακράτηση θα υπολογίζεται στο σύνολο των συντάξιμων αποδοχών με αποτέλεσμα ο συνταξιούχος να κερδίζει την έκπτωση που παρέχεται για την εφάπαξ καταβολή του φόρου.

Βρούτσης: Οι συνταξιούχοι δεν επιβαρύνονται ούτε ένα ευρώ

«Οι συνταξιούχοι δεν επιβαρύνονται ούτε ένα ευρώ όπως δεν υπάρχει επιβάρυνση του προϋπολογισμού», αναφέρει απαντώντας σε σχετική ερώτηση του ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης.

«Με την πληρωμή συντάξεων του Αυγούστου», συνεχίζει ο υπουργός Εργασίας, ολοκληρώνεται ο κύκλος του οργανωτικού εκσυγχρονισμού του συνταξιοδοτικού συστήματος της χώρας. Ήδη, με το πρώτο βήμα, κανένας συνταξιούχος δεν χρειάστηκε να περάσει το κατώφλι του ασφαλιστικού του Ταμείου. Σήμερα, με το δεύτερο βήμα, δεν θα χρειαστεί να ξαναπεράσει το κατώφλι της εφορίας».

Η επέκταση του μέτρου και για τους συνταξιούχους που λαμβάνουν δύο ή περισσότερες συντάξεις κατέστη δυνατή, μέσω του πληροφοριακού συστήματος «Ήλιος», του υπουργείου Εργασίας και της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης» (ΗΔΙΚΑ Α.Ε.).

Το σύστημα «Ήλιος», δίνει τη δυνατότητα της παρακολούθησης του αριθμού των συνταξιούχων και των συντάξεων που λαμβάνει ο καθένας.

Ήδη από τον περασμένο Απρίλιο, η ΗΔΙΚΑ Α.Ε, έχει παραδώσει στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) το αρχείο των συντάξιμων αποδοχών του έτους 2013 για 2,8 εκατ. συνταξιούχους από το Δημόσιο και 69 άλλους φορείς και τομείς κοινωνικής ασφάλισης συνολικού ύψους 28,2 δις ευρώ.

Για πρώτη φορά από εφέτος οι συνταξιούχοι όλων των ασφαλιστικών ταμείων της χώρας δεν χρειάστηκαν βεβαιώσεις αποδοχών οι οποίες είχαν δοθεί προτυπωμένες στις φορολογικές δηλώσεις που υποβλήθηκαν μέσω του συστήματος Taxis.

madata

sintaxeiouxoi tameio

Κέρδος έως και 10 χρόνια στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης μπορούν να έχουν 13 κατηγορίες ασφαλισμένων σε ΙΚΑ, ΔΕΚΟ και τράπεζες.

Σύμφωνα με τον «Ελεύθερο Τύπο» χιλιάδες ασφαλισμένοι μπορούν να βγουν σε σύνταξη στα 57.

Οι 13 κατηγορίες ασφαλισμένων που μπορούν να πάρουν σύνταξη από τα 57 έτη είναι:

1) Σε ΔΕΚΟ και τράπεζες μητέρες με ανήλικο παιδί, ασφαλισμένες από το 1983 έως το 1992.

2) ΔΕΚΟ – Τράπεζες: Γυναίκες που συμπληρώνουν το 55ο έτος για μειωμένη (ασφαλισμένες 1983 – 1992)

3) Άνδες με 25ετία σε ΔΕΚΟ και τράπεζες. Ο μόνος χρόνος που μπορεί να αναγνωριστεί είναι η θητεία όπως και η ασθένεια – ανεργία για να συμπληρωθεί 25ετία το 2010.

4) Σύνταξη με 35ετία χωρίς όριο ηλικίας

5) ΕΤΑΑ: Γυναίκες μπορούν να βγουν στη σύνταξη κατοχυρώνοντας το όριο ηλικίας των 58 ετών εφόσον συμπληρώσουν 35 έτη ασφάλισης ως το 2010

6) Στο ΙΚΑ κέρδος 5 χρόνια για μειωμένη με πλασματικό χρόνο

7) Στο ΙΚΑ σύνταξη 12 χρόνια νωρίτερα για μητέρες με μπόνους πλασματικού χρόνου από ανεργία – ασθένεια χωρίς ανήλικο

8) Κέρδος 10 έτη με πλασματικά για μειωμένη σύνταξη γυναικών στα 57 αντί για τα 67 έτη.

9) Σύνταξη στα 55 – 57 με 3.600 βαρέα

10) Άνδρες και γυναίκες με 10.500 εκ των οποίων 7.500 βαρέα και ανθυγιεινά

11) Άντρες που συνταξιοδοτούνται με 10.000 μέρες

12) Κέρδος 9 ετών από αναγνώριση πλασματικών για σύνταξη στα 58 με 10.500 μέρες ασφάλιση

13) Σύνταξη από τα 55 για γυναίκες με 10.500 ένσημα.

syntaxiouxoi

Σε σκληρό πόκερ μεταξύ κυβέρνησης και τρόικας αναμένεται να εξελιχθεί η διαπραγμάτευση που θα ξεκινήσει έως το τέλος του μήνα για τις επόμενες παρεμβάσεις σε ασφαλιστικό και εργασιακά. 

Το οικονομικό επιτελείο θα πρέπει να τηρήσει τις δεσμεύσεις του τόσο απέναντι στους δανειστές, εκτελώντας τους δημοσιονομικούς στόχους που περιλαμβάνονται στα μνημόνια, όσο και στις ευάλωτες κοινωνικά ομάδες που περιμένουν την αποκατάσταση των αδικιών σε μισθούς και συντάξεις. 

Στην ηγεσία του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας επικρατεί αναβρασμός μετά τη δημοσίευση της έκθεσης του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, καθώς αποκαλύπτει ότι είναι μονόδρομος και νέες μειώσεις σε κύριες και επικουρικές συντάξεις για να σωθούν τα ασφαλιστικά ταμεία και να περιοριστεί η κρατική ετήσια ενίσχυση, που σήμερα ανέρχεται στο 17% του ΑΕΠ. 

Το ασφαλιστικό σύστημα με την εφαρμογή της ρήτρας μηδενικού ελλείμματος και στην κύρια ασφάλιση αναμένεται να τεθεί σε διαρκή αναμόρφωση, με ταυτόχρονες μειώσεις σε περίπτωση που τα ταμεία αδυνατούν να αντεπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους. 

Οπως αποκαλύπτει υψηλόβαθμο στέλεχος στην κοινωνική ασφάλιση, είναι αδύνατο οι συντάξεις να παραμείνουν στα σημερινά επίπεδα, όταν οι συνταξιούχοι εξακολουθούν να πληθαίνουν ακόμη κι αν ο ρυθμός αύξησής τους περιορίστηκε και τα έσοδα από ασφαλιστικές εισφορές και τον κρατικό Προϋπολογισμό μειώνονται.

real

Περισσότερα Άρθρα...